Örneklerle norm kadroda 2/3 unvan oranı hesaplaması

Düzgü kol uygulamasında 2/3 şöhret oranı yükseköğretim kurumlarında pekâlâ hesaplanacak ?

Bildiğiniz amacıyla, “Ihtişam Yükseköğretim Kurumlarında Talim Elemanı Düzgü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik“, 02 Son Teşrin 2018 tarihli ve 30583 basit Resmi Gazete’birlikte yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üniversitelerde bölümleri yeniden yapılandıran düzgü grup sistemi ile birlikte birçok yeni düzenlemede hayata geçiyor. Bunlardan bildirme önemlisi de; düzgü takım hesabının yapıldığı birim, göz, anabilim dalı-anasanat dallarında unvanlarda sınırlandırma getiren 2/3 uygulaması!

bahis konusu yönetmeliğin 5 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Tedris elemanı asgari grup sayısını aşan hep atamalarda asgari kadrolar da dahil tevessül etmek amacıyla kadroların arz aşkın 2/3’ü tıpkı titr amacıyla kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan aynı küsuratlı ise aşağıya makul analıkızlı yapılır. Iz yüksekokullarında bu eşya aranmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Bu düzenlemede karıştırılan sunma eke noktalardan birisi 2/3 titr oranının fiili durum üzerinden değil da düzgü ekip sayısı üzerinden hesaplanmasıdır. Ancak, yönetmelikte minimal takım sayısını aşan “HEP ATAMALAR” yerine rapor edildiği üzere 2/3 titr oranı fiili ebat üzerinden yapılacak seçme makule atamada (kurumiçi yükselmeler karışma) hesaplanacaktır.

Aşağıda hazırladığımız safiha üzerinden bakıldığında, eskimemiş düzgü kadro sisteminde 2/3 şan oranı hesaplanması az buçuk elan zihinlerimizde kayran edecektir.

Ağır Hakikat KAPLAN

Share: