Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi takanak

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Bölge Müdürlüğünce 2083 İşçi Alımı yapacak… Son başvuruş tarihi 18 haziran 2021

Orman Umumi Müdürlüğünden:

GEÇİCİ VE DAİMİ İŞÇİ BILEN İLANI

Kamu Çalım ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Umumi Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi görünmek üzere toplanmış 2083 işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKIRAT açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞSEVIYE üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıcanip adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek grup sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar kâtibiadil nezdinde çekilecek ad çekme sonucuna göre belirlenecektir. Ad Çekme yeri ve tarihi İŞDÜZEM açık iş ilanında belirtilecek olup ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü genel ağ sitesinden birlikte ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilişkin adına adayların adreslerine yazılı tebligatla ihbariye yapılmayacaktır. Ä°ulan edilecek tüm pozisyonların deneyim süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ait tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri genel ağ sitesi üzerinden car edilecektir. Rica şartlarını taşımadığı bilahare anlaşılan adayların başvuruları ilan, ad çekme, sınav ve atama süreçlerinin rastgele aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Ä°ulan olunur.

Share: