Önlisans mezunu sağlıkçı değişik bir alanda lisans diploması alırsa ödence oranı hangi evet?

Sağlık alanında iki almanak yüksek tahsil görüp bu öğrenimle erişme ettiği takım unvanında görev işleyen memurun sağlıkla ait sıfır bir alanda lisans öğrenimi görmesi halinde hususi hizmet tazminatı oranı kesin. Soru: … Bakanlığında önlisans mezunu eylemli Baytar Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktayım tıpkısı zamanda İktisat Fakültesi ile Tarım Fakültesi Lisans mezunuyum. Hususi bakım tazminatım önlisans mezunları üzere belirlenen yüzdelik 90 oranı üzerinden ödenmektedir. Lisans mezunu esenlik hizmetleri çalışanı olmam dolayısıyla özel bakım ödence oranımın kararnameye bakarak 97 olması gerekir mi?

Cevap: Celal memurlarına ödenen bindirim ve tazminatların dayanağını 657 mahdut Kanunun 152. maddesi oluşturmaktadır. Yön hükmünde ödenecek tazminatlar için ense limitler muayyen, bu remiks ve tazminatların ne işi yapanlara ve ne görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları ile ifa asıllar ve esaslarının Reisicumhur Kararı ile yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır. 152. maddede Keyif Hizmetleri Sınıfına dahil personelin ödence oranları kol unvanları ve öğrenim durumları dikkate alınarak yüzde 60 ila yüzde 215 arasında belirlenmiştir. Ödence ödemesinde genişlik erdemli celal memuru aylığı olan 9500 X Katsayı baz alınmaktadır. Aktüel katsayı olan 0,154461 rakamı ana alındığında sunma faziletkâr celal memuru aylığı 1467 TL olup, bu tutara yan ifa kararnamesinde belirlenen oranların uygulanması sonucunda ödenecek ödence tutarları belirlenmektedir.

657 çevrilmiş Kanunun 152. maddesine dayalı olarak 2006 yılında yürürlüğe konulan ve mülhak ve değişiklikler yapılarak temas yıl yeniden aplikasyon süresi uzatılan 17/4/2006 günlü ve 2006/10344 dar Kabine Kararına dolaşık II Mahdut Özel Bakım Tazminatı Cetvelinde Ihtişam memurlarına ödenecek hususi bakım tazminatı oranları belirlenmiştir.

Kararnamenin 4/e maddesinde, “Kurumların maharet ve esenlik hizmetleri sınıflarına ilgili kadrolarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel tıpkısı ense öğrenimi bitirenlere, cetvellerde antrparantez tamlanan istisnai vaziyetler hariç koyulmak için, kariyerleri (mesleksel eğin öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve keyif hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından tıpkı kadroya atanılamayacak gelişigüzel dal öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri eğin öğrenimden ufuk zam ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

II Sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri bölümünün 6. sırasında ise mesleksel erdemli öğrenim görmüş sağlık personelinden tahsil süreleri sunu birkaç dört yıl olanlara 1-4. dereceler amacıyla yüzde 97, başka dereceler amacıyla yüzde 94 oranı, tahsil süreleri 4 yıldan birkaç olanlara ise 1-4. dereceler için yüzdelik 90 başka dereceler için yüzde 88 oranı belirlenmiştir. Bu oranlar görev yapılan kadrolara atanmak üzere gerekli tahsil gibi ilgilendiren olup, sonra peş öğrenimi bitirenleri kapsamamaktadır. Sonra afiyet alanında eğin tahsil görenlere ödenecek ödence tutarı Kararnamenin 4/e maddesinde aranje olup, esenlikle ait olmayan alanlarda dal tahsil görenlere ise 657 az Kanunun 152. maddesinde düz verilen “Sağlık Hizmetleri Sınıfına ilgilendiren kadrolarda işyar olup de, bu görevleri ile ilgilendiren sıfır benzeri üst öğrenimi bitirenler üzere esbak öğrenim durumlarına ait ödence oranları anne alınır.” hükmü göre bu peş öğrenim için her ne bire bir ifa yapılmayacaktır.

Son namına, sağlık alanında iki almanak yükseköğrenim görüp bu öğrenimle idrak ettiği grup unvanında görev fail memurun esenlikle ait olmayan bire bir alanda lisans öğrenimi görmesi halinde özel hizmet tazminatı oranının değişmeyeceğini, bu personelin grup derecesine göre yüzde 90 yahut yüzdelik 88 oranında ödence ödemesinden yararlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Share: