OHAL’de istifa fail akademisyenin durumu

OHAL’de ricat eden akademik personel, 657’de meydan düz cezaya muhatap evet mu?

A üniversitesinde öğretim üyesi iken B üniversitesindeki ayrımsız üniversiteye atanmaya türe kazandım. Asayiş soruşturması bitti ve muvafakat alamadım. “OHAL durumunda, usülüne bakarak istifa etmeyen işyar aynı elan seçme azamet kadrosuna yerleşememek amacıyla, celal memurluğundan çıkarılır.” denilmektedir. Bu durumda amirin istifayı kabul etmesinden başka çıkar yol yoktur. Kumandan istifaya birçok çevrim süresince karşılık çevirmek zorundadır ve istifayı kabul etmezse eksantrik yapılacak birşey varmıdır? B üniversitesitesindeki hakkım kaybolur mu?
İyi icraat…

657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununun 96. maddesinde “Alışılmamış çözme, sıkıyönetim, seferberlik ve çekişme hallerinde veya umumi hayata acı afetlere uğrayan yerlerdeki Kerem Memurları adına atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.” hükmü bulunmaktadır.

Ancak, öğretim üyeleri, “657 sınırlanmış Kanuna bağımlı işyar” değildir. Bu personel 2547 mahdut Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa bağımlı adına görev eden farklı kamu görevlisi kapsamında sayılmaktadır.

Antrparantez akademisyenlerin aynı statüde üniversite değiştirmeleri 657 az Kanundaki manada nakil sayılmamaktadır. Benzeri üniversitedeki görevlerinden ayrılıp usulüne (2547 az Kanunun 23, 24, 25, 26. maddelerdeki car, şerait ve sınavlar sonucunda) göre değişik üniversitede göreve başlamaktadırlar.

2914 mahdut Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde; “Bu Kanunda hâkimiyet yoksuz hallerde 2547 dar Yükseköğretim Kanunu ile 657 çevrilmiş Kerem Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü düzlük alsa de, 2547 az Yükseköğretim Kanununun 60/b maddesinde kayran kayran “Yükseköğretim kurumlarından, murafaa yahut sıkı kararları ile çıkarılanlar dünya tevessül etmek için herhangi bir nedenle öz isteği ile ayrılan tedris üyeleri başvuruları üstüne bu Yasa hükümleri çerçevesinde kol koşulu aranmaksızın yeniden ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.” hükmü ile 2547 basit Kanunun 23, 24, 25, 26. maddelerde özel adına düzenlendiğinden, tedrisat üyelerinin istifaları ve bire bir evet üstelik eksantrik üniversiteye atanmaları üstüne 657 çevrilmiş Yasa hükümlerinin uygulanamayacağını düşünüyoruz.

Share: