Öğretmenlerin ve polislerin katma göstergesi 3600 benzer mi?

Katma göstergeler arttırılmalı diye memurları pür özen tıpkısı ağıl getirebilirsiniz ve yazdığınız abece üstelik haddinden fazla okunur. Çünkü, munzam alamet artışının muhatabı hemen çalışanlar değil aynı zamanda emekliler ve dul yetimleridir. 5510 az Yasa öncesinde (15.10.2008 tarihinden önce) eklenmiş nişane tekaüt maaşının eke aynı unsuruydu. Ancak, 5510 sınırlanmış Kanun sonrasında eklenmiş karine emekli maaşını bir vakitler olduğu kabil arttırmıyor.

Basına yansıyan haberlere göre polislerin ve öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600 olması irade ediliyor ve birileri bile bu durumu daima haberleştiriyor. Hesaplamalar de 3600 eklenmiş tezahür üzerinden yapılınca ortaya çıkan emekli aylık artışı ve ikramiye farkı de gerek istemez ümitleri yeşertiyor. Öncelikle niyetin sili olduğunu göstermek istiyorum.

Hatırlanacağı için bazı basın organlarında öğretmenlerin melfuf göstergelerinin 3000’den 3600’e çıkarılacağına dayalı haberler üzerine konuyu köşemize taşımış ve bu işin olup olamayacağını çözümleme etmiştik.

Esasen tıpkı mebus marifetiyle hazırlanan Yasa taslağına raci bu tuhaf haberlerin düş tacirliği ve olgun avcılığından öteye geçmeyeceğini ifade etmiştik. Aşağıda bu konunun zannedildiği kadar bayağı olmadığını ve yapılması halinde üstelik yüzbinlerce eş namına sevineceğimizi açıklamaya çalışacağız.

Polislerin ve öğretmenlerin melfuf göstergesi 3600 olabilir mi?

1- 3600 eklenmiş sendrom etkin polise ve öğretmene finansal olarak hangi getirir?

Duyum dikkatle incelendiğinde yapılan düzenlemenin memurlar arasındaki aylık dengesizliğini gidermeyeceği belirtik görülecektir. Zira, yapılacak ekleme araz iyileştirmesi müteharrik polise brüt 108 TL ve öğretmene da elden brüt 46 TL yardım sağlayacaktır. Mütekait kesintisindeki çoğalma dikkate alındığında ise maaşta tenakus üstelik olabilecektir. Yazının devamını fehmetmek üzere tıklayınız.

Share: