Öğrenciler vakit kaybetmeden 31 şehirden memnun

Üniversitesi Araştırı Laboratuvarı (ÜniAr) eliyle 81 ildeki 126 büyüklük ve 73 tıkır atılmak amacıyla 199 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciden edinilen bilgilerle hazırlanan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’nın ÖDÜŞ 2022 yılı sonuçları yayınlandı.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel önderliğinde kurulan ÜniAr, araştırmayı lisans düzeyindeki öğrencilerden geribildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sistemi’nin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çalışmaya bakarak, ülkemizde öğrenciler öğrenim gördükleri hoppadak 31 şehirden sevinme hissetmekte.

Sonucu değerlendiren ÜniAr ekibi şunları söyledi: Arz erdemli ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler sırasıyla Balkı, Bitlis, Yardımcı, Kars, Iğdır, Yozgat, Şırnak, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl ve Hakkari. Bu şehirler müstelzim duyarlığa ehil değil.

Üniversite öğrencilerin genişlik faziletli memnuniyet duyduğu şehirler sırasıyla Eskişehir, Ankara, Antalya, Çanakkale, Muğla, İstanbul, Okumuş, Edirne ve Tekirdağ.

Bilcümle şehirlerin puanlarından elde edilen ortalamaya bakarak şehirlerin üniversite öğrencilerini mutlu etme ortalaması 64 olup seviyesi D’dir. Darülfünun şehri olmak vakit kaybetmeden darülfünun yönetimlerine bırakılmamalıdır. Uray başkanları, valiler ve şehirlerin kurumsal paydaşları konuyla ait stratejiler belirlemelidir” denildi.

MAHMUT ÖZAY

Share: