OGM 5 bin Geçici İşçi takanak

Amme Gurur ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Umumi Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam yapılmak üzere Diğasker Orman İşçisi pozisyonunda 3937, Ä°tfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğçeri Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 kalkışmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. Akıbet başvuru tarihi 15 nisan 2022

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ BILICI İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Umumi Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğleşker Orman İşçisi pozisyonunda 3937, Ä°tfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğçeri Fidanlık İşçencam ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 oluşmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıtaraf adaylar zar süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek ekip sayısının 4 (dört) katı büyüklüğünde aday çağrılacaktır. Bu adaylar noterlik huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Ad Çekme yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden dahi ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili namına adayların adreslerine yazılı tebligatla tebligat yapılmayacaktır. Ä°lan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

Ä°lanın detayları içmağara tıklayınız

Share: