Niteliği belgisiz sertifikayla esasen 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi diyetisyenlerin önünü üç günlük eğitimle alınabilecek sertifikayla kesiyor!

Ä°dareler, kurumsal düzeyde car ettiği kadrolar içmağara belirledikleri özel şartlarda iki temel ilkeye uymakla yükümlüdür. Bunları; “Amme Yararı” ve “Hizmet Gerekleri” adına anlatım edilebiliriz. Bu ilkeler ışığında, kurumlar objektif ve denetlenebilir koşullar dışında belli başlı bire bir adayı tarif eden özel şartlara yer vermemeli, zar metninde tamlanan rastgele şartın yürütülen hizmetin tıpkı gereği olmasına dahi ayrıca özen edilmelidir.

Öte yandan, pandemiden dolayı sağlık aplikasyon ve araştırma merkezleri olması dolayısıyla yoğun tıpkı şekilde sağlık hizmeti sunan üniversitelere, Cumhurbaşkanlığı tarafından eklenmiş kol tahsisi yapılmaktadır. Üniversitelere tahsis edilen bu kadroların bire bir kısmı amacına akıllıca namına bir nevi merkezi yerleştirme üzere yapılırken, bir kısım yükseköğretim kurumlarında ise yazıulan anlamsız sertifikalar ve katılım belgeleri ile imtiyazlı kesimin işe girmesine anahtar olunmuşcevelan.

Icap bu alımların merkezi namına yapılmasına yönelik yazdığımız yazılara, gerekse bu ilanlar kişveli özel dediğimiz haberlere çıkışlı kurumlar “kör, sağır ve dilsizi” oynayarak, oluşturulan haksız ortama seyirci kalmıştır. Merkezi yerleştirmede 85 KPSS puanı ile işe girmeye bekleyen adayların adına yemeden içmeden üç parça niteliği belgisiz sertifikayla 60-70 benek bandında adaylar izzet memuru yapılmıştır.

Denetimsiz sözleşmeli personel alım yöntemlerinden nemalanan bire bir antant bu alımları sıradanlaştırsa de; çalışkan/çıkışlı tanıdığı olmayanların sesi olmak içmağara gücümüz yettiğmufassal kişveli özel ilanları bu mecradan dile getirmeye bitmeme edeceğyapışkan.

Bu kapsamda, yukarıüstelik bahsettiğimiz sorunun devam ettiğkayınbirader göstermek içmağara tıpkı ilanı daha sizlerle paylaşalım. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 09 Kasım 2020 günlü Resmi Gazete’bile Hemşire, Diyet Uzmanı, Eczacı, Psikolog, Ebe, Dirim Bilimci, Fizyoterapist ve Sağlık Teknikeri görünmek üzere 195 adet sözleşmeli personel kadrosu car edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde bazı alımlarda yer verilen sertifikalarla adayların başvurularının sınırlandırıldığı görülmektedir. Onlardan bazıları şunlardır:

-TÜRKAK TS YER ISO/IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Belgesi

-TÜRKAK Ölçümlerin Ä°zlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Ölçümleme Laboratuvarları içmağara) Sertifikası,

TÜRKAK TS EN ISO/E-IEC 17025 Laboratuvarlarda İç Denetçi Eğitimi ve TS-SUNMA ISO/IEC 17020 Standardı Sertifikası,

Neonatal Resüsitasyon Sertifikası,

TÜRKAKOECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi ( İLU) Sertifikası,

TÜRKAK TS ARZ ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Işleyen Kuruluşlar İçmağara Umumi Şartlar Standard ı Eğitimi Sertifikası,

TURKAK ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi Belgesi,

OECD Ä°yi Laboratuvar Uygulamaları (Ä°LU) Eğitimi TÜRKAK ve TS YERYÜZÜ ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Ana Eğitimi (TSE) Belgesi,

KAPAT X

TÜRKAK ISO/IEC17025 Laboratuvar Akreditasyon İç Taharri Eğitimi Belgesi,

TÜRKAK Ölçümlerin Ä°zlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Ölçümleme Laboratuvarları için) Sertifikası,

TÜRKAK TS SUNMA ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesi.

Yukarıde sıralanan sertifikalar gelişigüzel hangi büyüklüğünde kişilerin bakım göstereceği alana uyumlu olmakla birlikte bire bir kısmının ilgisi bile tartışcevher açıktır. Örneğin;

5 nolu Diyet Uzmanı alımında eklenmiş koşul yerine “TÜRKAK TS YERYÜZÜ ISO/IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Belgesi” istenmektedir. Diyetisyenlerin hizmet alanları ile iç denetçi eğitimi belgesinin ilişkisini kurabilmek oldukça zordur.

23 nolu Sağlık Teknikeri alımında melfuf namına “TÜRKAK TS SUNU ISO/IEC 17024 Agreman Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Eden Kuruluşlar İçin Umumi Şartlar Standardı Eğitimi Sertifikası” istenmektedir.

45 nolu Hemşire alımında ise ek namına “TÜRKAK TS YERYÜZÜ ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesi” istenmektedir.

TÜRKAK (yani T.C. DIŞİŞLERÄ° BAKANLIĞI TÜRK AKREDÄ°TASYON KURUMU) internet adresinden TS YER ISO/IEC 17024 Eğitimi belgesi ile ilişkin ayrıntılara baktığımızda Personel Belgelendirme Kuruluşlarının kalite/beceri yöneticileri, Personel Belgelendirme Kuruluşlarının belgelendirme sürecinde kayran kayran personeli, TÜRKAK Denetçi adayları, ve diğçeri ilgililer katılabilir diye sıralanmıştır. Şimdi burada şu sorular aklımıza geliyor: Bu kadroya alınacak kişi Elektronörofizyoloji Teknikerliği mezuniyetinin gerektirdiği aynı işi düzenlemek için mi alınıyor? Yoksa sırf birilerini alabilmek içmağara alakasız benzeri vesika isteyelim hangi birlikte olsa kimesne anlamaz düşüncesi mi bilgili?

26 nolu Sağlık Teknikeri alımında katma olarak “TURKAK ISO 9001:2015 Nitelik Yönetim Sistemi Anne ve İç denetçi Eğitimi Belgesi” istenmektedir. Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezuniyeti maksut bu kişiler işlerini mi yapacak yoksa Nitelik süreçlerini mi denetleyecek? Eğer tığ Nitelik Belgesi aldık, çalışacak kişilerden birlikte bunu istiyoruz diyorsalar bozukluk hepsinde bu belge yok? Kaldı kim kalite belgesi almışlarsa zaten daha sonra başlayan personelinde kalite belgesi almasını istiyorlarsa arada bir yapıulan bu eğitimlere katılım gösterilerek gerekli vesaik alınabilmektedir.

35 ve 36 nolu Sağlık Teknikeri alımında yazan belgelerle ilişik değerlendirmelerimizde aslında aynı yönde ama yukarıdahi belirttiğimiz örneklerle konuyu açıklığa kavuşturduğumuzu düşünerek analog şeyleri tekrarlamak istemedik.

Öte yandan, genel ağ üzerinden kısa benzeri araştırma yapıldığında ilanda başvuruyu sınırlandıran bu belgelerin çok kısa sürede ücreti mukabilinde temin edilebilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Her ne büyüklüğünde, üniversite zar metninde başvuruş süresi içerisinde alınmış sertifikaları kabul etmeyeceğini belirtse birlikte, bu ebat sonucunda elenen adayların itirazlarının başka hukuki sorunları da yanı sıra getirebileceği düşünülmelidir.

Yukarıbirlikte yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından geniş tıpkısı kesimin başvurusunu engelleyen ve kadrolarla ilgisi tartışmalı bu sertifikaların ilandan kaldırılması hususunu dikkatlerine sunuyoruz!

Share: