Nezaret doktor, diş hekimi ve eczacı matlup

Esenlik Bakanlığı ve sınırlanmış kuruluşları ile sair amme hava ve kuruluşlarının ihtiyaçları amacıyla, ehlivukuf otacı, tabip, ehlihibre diş doktoru, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa yahut yeniden yapılacak tayin başvuruları 12-16 Teşrinisani’de alınacak. Füru Resmi Gazete’de yayınlandı

Sağlık Bakanlığının “2021 Yılı 3. Zaman İlk El ve Baştan Nasıp Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Keyif Hizmetleri Asıl Kanunu’nun ilgili maddesi ile Kamu Çalım ve Kuruluşlarına Açıktan Ad Çekme ile Atanacak Bazı Afiyet Personelinin Atama Asıllar ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine bakarak;

Atamalar noter tarafından kurayla yapılacak

Keyif Bakanlığı ve kapalı kuruluşları ile özge amme gelgel ve kuruluşlarının ihtiyaçları üzere, tıpta eksperlik mevzuatına bakarak uzman olanlar ile eksper otacı, tabip, eksper diş hekimi, dişçi ve eczacı kadrolarına ilk kez yahut baştan yapılacak tayin-kapan aksiyon ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter marifetiyle elektronik beyin ortamında kurayla gerçekleştirilecek.

Eczacılar için iki ayrı sistem…

Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı kumpas yapılacak, başka ün ve branşlar için yalnız ikinci al işlemi uygulanacak.

Bir Numara yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Kurumu amacıyla ecnebi açacak yeterliliğine ehil ve doktora programlarından mezun ergin eczacı unvanlı personel alımı yapılacak.

İkinci yerleştirmede ise Keyif Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile özge kamu gelgel ve kuruluşları amacıyla eczacı, ehlivukuf diş hekimi, diş doktoru, otacı ve uzman otacı unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular pekâlâ yapılacak?

Başvurular, Keyif Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Umumi Müdürlüğünün “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet sitesinde yer düzlük Personel Vukuf Sistemi (PBS) üzerinden, e-Şevket Kapısı kimlik teslim sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen sürelerde yapılacak.

Kura yeri ve saati bittabi öğrenilecek?

Ad Çekme yeri ve saati benzeri genel ağ adresinden ilan edilecek. Adaylar, ad çekme takviminde tamlanan tarihler ortada PBS üzerinden referans formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonraları başvuru bilgileri ve tercihlerde mübayenet yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen referans formu fiziksel evrak kendisine antrparantez gönderilmeyecek.

Türk soylu yabancılar zahir başvuracak?

2527 çevrilmiş Kanun kapsamındaki Türk aristokrat yabancıların, resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dayalı belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Eczacı dışındaki gayrı unvan ve branşa cemaat adaylar, hoppadak ikinci harmoni için yeğleme yapabilecek ve genişlik aşkın 10 tercihte bulunabilecek. Genel kurayla yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde abes artan münhallere umumi kurayla yerleştirilecek.

KAPAT X

Kura başvurusu yapıp vazgeçenler hangi yapacak?

Kura müracaatında bulunup başvurusunu halel ettirmek isteyenler, 17 Son Teşrin’dan 30 Kasım saat 18.00’e büyüklüğünde PBS üzerinden elektronik ortamda bunu yapabilecek. Bu kişiler, bu kuraya baştan başvuruda bulunamayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleriyle, tebligat hesabına dökmek amacıyla PBS üzerinden car edilecek. Elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden açıklanacak.

Ululuk memurluğundan çekilen ve fariğ sayılanlar…

Cesamet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmasında 657 sayılı Heybet Memurları Kanunu’nun 97. maddesindeki süreler dikkate alınacak. Ancak bu durumda bulunanlardan, kuranın akıbet referans tarihi bakımından bariyer hallerinin bitimine ayrımsız kamer kalanların müracaatları kabul edilecek.

Afiyet Bakanlığı ve sınırlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği bulunak ana alınacak. Ad Çekme sonucu rastgele kol veya pozisyona yerleşenler, bunun ilanından itibaren bire bir yıl süreyle gine kuraya başvuramayacak.

İlan metninde tamlanan şartlara namünasip adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven akseptans edilip kurayla yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, işlenmiş olsa da fek edilecek. Belgeleri sakat olan yahut falsolu başvuruda bulunan adayların üstelik müracaatları çürük sayılacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atanacak. Arşiv araştırması inatçı sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa üstelik fek edilecek.

5335 çevrilmiş Kanun kapsamında, zor olan hekim ve eksper tabipler, Sağlık Bakanlığı ve sınırlanmış yapı kadrolarını yeğleme ederek başvurabilecek. Ancak bire bir kanun gereği emekli hekim ve bilirkişi tabiplerin, Keyif Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler birlikte atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Nasıp kurası takvimi

İlanda yer alan “2021 Yılı 3. Bölüm İlk Misil ve Baştan Tayin Kurası Takvimi”ne göre, PBS üzerinden başvurular, yarından itibaren 16 Kasım Salı saat 18.00’e kadar yapılacak.

Başvuru istimara sonuçları 24 Kasım Çarşamba haset PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 25 Teşrinisani Perşembe saat 18.00’e büyüklüğünde gine bu hep üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 1 Meyan Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

Ad Çekme çekimi 2 Meyan Perşembe haset yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Atamaya ana evrak, 17 Ara Cuma Namazı saat 18.00’e kadar alınacak.

Kamu gelgel ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel esenlik tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dayalı belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları keyif tesisine tasdik edecek.

Hava ilanınan yansımak amacıyla Tıklayınız.

Share: