Ne memurlara yılda iki defa 2 bin 310 TL veriliyor?

Şehremaneti personeline değişik amme kurumlarında sıfır aynı ifa yapıldığı söyleniyor. Bu durumun akla yatkın olup olmadığını açıklayabilir misiniz?

Belediye ve memleket özel idaresi personeline ikramiye ödemesi yapılması hem Uray Kanunu’nda, hem Büyükşehir Uray Kanunu’nda hem bile İl Özel İdaresi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Değme üç kanunda de eş düzenlemelere vadi verildiğini görüyoruz. Aşağıda bu konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Belediye personeline gelişigüzel defasında 1.540 TL ödenmektedir

Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine bakarak, belediyelerdeki hep memur sayısının yüzdelik onunu geçememek kaydıyla belediyede çalışan memurlara yılda iki misil ikramiye ödenebilmektedir.

Bu konuyla ilgili namına 5393 dar Şehremaneti Kanunu’nun Norm ekip ve personel istihdamı başlıklı 49’uncu maddesinde; ‘….Sözleşmeli ve iştirakçi statüsünde çalışanlar dünya uray memurlarına, başarı durumlarına göre bütün işyar sayısının yüzde onunu ve fehamet memurlarına uygulanan maaş katsayının (20.000) belirti rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri karışma görünmek üzere, çalıştıkları sürelerle mütenasip adına encümen kararıyla yılda genişlik çok iki nöbet ikramiye ödenebilir‘ hükmüne saha verilmiştir.

Bu egemenlik çerçevesinde belediye memurlarından liyakatli olanlara komite kararıyla yılda yer fazla iki defayı geçmemek amacıyla herhangi bir defasında 20.000 x 0,076998 =1.540 TL tutarında ikramiye ödenmektedir. Mahiye katsayısındaki artışlara bakarak ikramiye tutarı birlikte artmaktadır.

Büyükşehir belediyesi personeline değme defasında 2.310 TL ödenmektedir

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını idrak etmek için tıklayınız.

Share: