Ne Memurlara taltif ödemesi yapılır ve tutarı hangi kadardır?

Güven personeline ödenen taltif mekanizmasının ne olduğunu, nasıl işlediğkayınbirader ve alınacak tutarların nasıl hesaplandığı ile memurlara yapıulan ödüle benzeyip benzemediğini izah etmeye çalışacağız.

Taltifin dayanağı nedir ve aynı personel kaç adet maaş taltifi alabilir?

Mal mükafatı (taltifin) dayanağı 3201 sayılı Inanma Teşkilatı Kanunu’nun (ETK) 86’ncı maddesidir. Buna göre Inanma Teşkilatı mensuplarından; ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin birey, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlere, çalışarak almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar ve olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere, çalışarak almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına büyüklüğünde, dünyalık verilerek ödüllendirilme yapılmaktadır.

Yapılacak bu ödüllendirmede, ödüllendirilecek hizmeti yerine getiren vahit tarafından açıklayıcı bilgilerle, ayrıntılı yerine özel ve konkre anlatımla ‘Taltif Öneri Dosyası’ hazırlanmakta ve buna göre ödenmektedir. Yılda ortalama üç kat toplanan Itimat Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu kararına istinaden yapılacak ödüllendirme miktarı her toplantı için personel başına yirmidört maaş tutarını geçememektedir.

Inanma mensuplarına ödül olarak sunulan para (taltif) tutarı nasıl hesaplanır?

Alınacak taltif tutarı; Inanma Teşkilatı mensuplarının çalışarak almakta oldukları aylık tutarların yani gösterge ve mülhak göstergeleri toplamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. Buna göre; 1. Sınıf Emniyet Müdürü’nün alacağı taltif tutarı (1500 +3600)*0,076998 = 392,69 TL’dir. Diğer personelin taltif tutarı de aynı şekilde hesaplanabilir. Bakım yılı düşük personelin alacağı miktar ise lazım istemez düşük olmaktadır.

ETK’na göre yapılacak ödüllendirmede, ödüllendirilecek hizmeti hesabına getiren vahit tarafından açıklayıcı bilgilerle, ayrıntılı kendisine özel ve somut anlatımla “Taltif Teklif Dosyası” hazırlanmakta, hazırlanan dosyalar Ä°l Güvenlik Müdürlükleri, Kat Başkanlıkları, Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlükleri, Eğitim-Öğretim birimleri ve Polis Moral Eğitim Merkezleri bünyesinde tıpkısı 2. Sınıf Inanma Müdürü başkanlığında yoksa yer/ünite Müdürünün uygun göreceği bir Şube Müdürünün başkanlığında personel işlemlerini yürüten şube müdürü ile Ä°l/Vahit Müdürünün makul göreceği yeryüzü az 2 Şube Müdürü, Şube Müdürü yoksa elan zir rütbeli personelden oluşacak yer beş altı 4 üyeli Taltif Ön Komisyonu tarafından muktezi bilmeden geçirilmektedir.

Taltif Ön Komisyonu tarafından lazım incelemelerin yapılmasından bilahare ödüllendirilmesi akla yatkın mevcut dosyalar Itimat Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Taltif öneri dosyası hazırlayan birimlerin bağlı bulunduğu Inanma Genel Müdürlüğü’ndeki Ofis Başkanlıklarında kurulan komite tarafından dosyalar yeniden değerlendirilerek Inanma Umumi Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na gönderilmektedir. Birimlerden gelen tüm dosyalar Itimat Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu tarafından değerlendirilerek personelin ödüllendirilmesi karara bağlanmaktadır.

Yılda sayı farkı üç kat toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu kararına istinaden yapılacak ödüllendirme miktarı seçkin toplantı içmağara personel başına yirmidört maaş tutarını geçememektedir. (Türk Polis Teşkilatı’nda Motivasyon Aracı Olarak Makbul Ödüllendirme Sistemi, sosyaldergi.usak.edu.tr/Makaleler/2292c089-d4e5-4b3e-a7a2-2d0c4eb2)

Rütbelere-Etap/Kademelere Göre Örnek Taltif Miktarı

Rütbesi

Kademe/

Etap

Gösterge/

Ekleme Gösterge

Taltife Asıl

Maaş (TL)

1.Sınıf Emniyet Müdürü

1/4

1500/3600

392,69

2.Sınıf Güvenlik Müdürü

3.Sınıf Itimat Müdürü

4.Sınıf Itimat Müdürü

1/4

1500/3000

346,49

2/3

1265/3000

328,40

Güvenlik Amiri

1/4

1500/2200

284,89

2/3

1265/1600

220,59

Başkomiser

KAPAT X

Saha Komiseri, Komiser Yardımcısı

1/4

1500/2200

284,89

2/1

1155/1600

212,12

3/1

1020/1100

163,23

Kıdemli Başpolis güçleri,

Başpolis güçleri, Polis Güçleri Memuru

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

1/4

1500/2200

284,89

2/1

1155/1600

212,12

3/1

1020/1100

163,23

4/1

915/800

132,05

9/2

630/-

48,51

Itimat Genel Müdürlüğünde görevli personelin % 91’i maaş taltifi ile ödüllendirilmiş

Emniyet Teşkilatı personeline, başarıevet olan katkılarına göre verilen maaş taltiflerinin dağıtımında adil davranılmadığı iddialarını dile getirerek konuyu birkaç sefer Meclis’e taşımıştı.

Tanal önceki önergesinde, güvenlik Teşkilatında görevli itimat hizmetleri sınıfına karışma personele dağıtılan taltif ödemelerinin dağıtımında hakkaniyetli ve adaletli davranılmadığı, bizzat operasyonlara katılan ve aktif görev işleyen polis memurlarına çok düşük, operasyona katılmayan üst rütbeli memurlara ve amirlere ise çok yüksek taltif ödemeleri yapıldığı iddialarını dile getirmiş, Emniyet Genel Müdürlüğünden mevrut cevapta ise “3201 sayılı Itimat Teşkilatı Kanunu’nun 86 ncı maddesine istinaden başarılı görülen Emniyet Teşkilatı personeli taltifle ödüllendirilmektedir. Taltifler iklim, ünite, görev unvanı ve rütbe odaklı olmayıp personelin başarıevet olan katkısına göre değerlendirilerek verilmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.

Milletvekili Tanal, 25 April 2013 günlü bakir önergesinde İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti.

1- Taltif adı verilen polis memurlarına yapıulan ödemeler tüm başarılı polis memurlarına yapılmakta mıdır?

2- Kısa sürede birçok projeye imza atan büro amirleri da taltif ödemesi almakta mıdırlar?

3- Tüm başarılı polislere taltif adaletli tıpkısı şekilde dağılıyor mu? Yoksa kime hangi büyüklüğünde öağıt yapılacağı keyfi tercihlerle mi yapılmaktadır?

4- Kışın soğuğunda, yazın kavurucu sıcağında asfalt üzerinde görev eden polis memurlarımıza adaletli tıpkı şekilde taltif ödemesi yapılıyor mu? Yoksa yalnızca valilik tarafından başarı belgesi ile mi ödüllendirilmektedirler?

5- Masa başında görev işleyen Şube müdürlerine yüksek sahada görev özne memurlara ise düşük taltif ödemesi yapılmasından nasıl adil ödemeler yapılıyor, başarılılar ödüllendiriliyor diye siyasal cevaplar vererek, olmayan benzeri şeyi varmış kabil gösteren açıklamalar yapabiliyorsunuz?

Bu sorulara ise dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in 15.08.2013 tarihli cevabında; 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine güvenerek başarılı görülen Güven Teşkilatı personeli taltifle ödüllendirilmektedir. Taltifler, yer, birim, görev unvanı ve rütbe odaklı olmayıp personelin başarıya olan katkısına göre değerlendirilerek verilmektedir. 2008-2012 yılları arasında bütün 684.676 personel maaş taltifi ile ödüllendirilmiştir. Taltifler arz az 2 yer aşkın 24 maaş kendisine verilmekte olup, söz konusu zaman aralığında Güvenlik Umumi Müdürlüğünde görevli personelin ( işçi ve sözleşmeli personel hariç) % 91 i maaş taltifi ile ödüllendirildiği belirtilmiştir.

Memurlara sunulan 1.463 TL tutarındaki ödülün şartları taltiften farklı mıdır?

Doğrusu Emniyet personeli dışındaki personel, ödül üstüne bu kadar şanslı değildir. 2011 yılı öncesinde memurlara tıpkı aylıkları tutarında ödenen ödül, çok küçük bire bir rakama tekabül etmekteydi. Memura yapıulan ödülün hesabında ise elden memurun almakta olduğu gösterge ve ilişik gösterge rakamları toplamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşzaman hacim asıl alınmaktaydı. Ancak, 2011 yılında yapılan değişiklikle genişlik yüksek Ihtişam memuru aylığının (mülhak gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilir hale getirilmiştir.

Örnekle açıklamak gerekirse önceki düzenlemeye göre; 1/4’deki aynı memurun alacağı ödül tutarı; (2200 +1500)*0,076998= 285 TL kadardı. Memurun ilişik göstergesi düşükse alınacak ödül tutarı henüz düşük olmaktaydı. Fakat, 2011 yılında 6111 sayılı Kanun’la bu ödemenin tutarı 1.463 TL’ye kadar arttırılmıştır. Aşağıüstelik memura verilecek ödülün şartları ile ödenecek cirim detaylarıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

Memurların ödül almasının şartları nelerdir?

657 sayılı Kanun’un başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödülü düzenleyen 122’nci maddesinde laf bütün detaylarıyla açıklanmıştır. Buna göre;

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü mücahede ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev fethetmek suretiyle;

1- Kamu kaynağında önemli ölçüde artırım sağlanmasında,

2- Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez amme zararlarının öyaşlı ölçüde azaltılmasında,

3- Kamusal kâr ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında yahut verilen hizmetlerin aktiflik ve kalitesinin yükseltilmesinde,

konkre olaylara ve verilere dayalı namına katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı yahut ait vekil, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

Üç yol başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgilendiren nazır ve illerde valiler tarafından akıllıca görülmesi halinde yeryüzü yüksek Ihtişam memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

Değerlendirme ölçütü olmadan ödül verilebilir mi?

Değerlendirme ölçütü çıkarmak kurumların takdirine bırakılmıştır, fakat, ödül verilmesinde değerleme ölçütünün olmamasının etkisi yoktur.

Amme gelgel ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, olgunluk ve gayretlerini ölçmek üzere, Kerem Personel Başkanlığı’nın akıllıca görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. Doğrusu bu konuda değerlendirme ölçütü belirleyen kamu kurumuna şuana kadar şzaman olamadık. Halbuki Devlet Personel Başkanlığı’nın bu zamana büyüklüğünde amme kurumlarının asıl alacağı değerlendirme ölçütlerini çıkarması gerekirdi.

Memura verilecek ödül tutarı nasıl hesaplanır?

Memura yapılacak ödülde temel alıkazanç umde üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı yahut ilgilendiren icra vekili ve illerde valiler tarafından makul görülmesi halinde en yüksek ululuk memuru aylığının (melfuf gösterge dahil) % 200’üne büyüklüğünde ödül verilebilmektedir.

Bu hacim ise 9500*0,076998*% 200 =1.463 TL’dir. Fakat, yapılacak bu ömersiye maksimum miktar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ömersiye yapamazlarken altında ösagu yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler izinli kılınmıştır. Maddede ilgi çeken öyaşlı ayrımsız bap dahi ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde tıpkı izin verilmemiştir. Ancak, Ululuk Personel Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.

Sonuç ve değerlendirme

Güvenlik personeline yapılan taltifle memurlara yapıulan ödül arasında kırıcı tıpkısı adaletsizlik olduğu görülmektedir. Özellikle istifham önergesine verilen cevaba göre 2008-2012 yılları arasında toplanmış 684.676 personel maaş taltifi ile ödüllendirilmişse bu tarih aralığında Inanma Genel Müdürlüğünde görevli personelin ( işçi ve sözleşmeli personel hariç) % 91 i maaş taltifi ile ödüllendirilmişse bu işte tıpkısı yanlış olduğu görülmektedir. Eylemek kim taltif ödemesinde ağır sıklet tıpkısı kritere ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Share: