Ne akademisyenler yeşil pasaport alabilir?

Üniversitelerde tedris elemanları 2914 sınırlanmış Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde 3 sınıfta istihdam edilmektedir. Bunlar :

1- Öğretim Üyeleri (Müderris, Doçent ve Apotr Doçent)

2-Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar (Tedrisat Görevlileri ve Okutmanlar)

3-Tedrisat Yardımcıları (Asistan, Eksper, Kurgu, Eğitim-Talim Planlamacısı)

5682 mahdut Pasaport Kanunu”nun 14 üncü maddesinde Hususi Damgalı Pasaportun kimlere verileceği buyruk altına alınmıştır.

söz konusu maddede; “Türkiye Iri Kavim Meclisi bozuk üyeleri, bozuk bakanlar ile bir numara, ikinci ve üçüncü aşama kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip zahmetli kesenekleri bu derecelerden göstermek vasıtasıyla sözleşmeli namına çalıştırılan Büyüklük memurları ve değişik amme görevlileri ile bir numara merhale takım ile emekliliğe doğruluk nail olan uray başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini müstelzim vazifelerden ayrıksı rastgele resmi vazife ile yahut kendi hesaplarına ecnebi ülkelere gittikleri ant verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Artırım Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri üzere, T.C. Zor Sandığı ile ilgilendirilme ve mütekait keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan tekaütlük veya istifa sebepleri ile vazifelerinden ayrık olanlara birlikte bu nevi pasaport verilir.” tabir edilmiştir.

Pasaport kanununda da belirgin belirtildiği üzere TAKIM DERECESİ 1, 2 ve 3 olan kül öğretim elemanları özel damgalı pasaport yani yeşil pasaport alabilir.

Fakat, 2914 az Yükseköğretim Personel Kanununa bitik mülhak belirti cetvelinde tedris elemanları ortada tıpkısı kademe sınıflandırılması yapılmıştır.

UNVAN ATANACAĞI ETAP

Profesör 1

Doçent 1-3 aralığında

Koruyucu Doçent 1-5 aralığında

Öğretim Yardımcısı 1-7 aralığında

KAPAT X

Asistan 4-7 aralığında

Bilirkişi 1-7 aralığında

Araç 1-7 aralığında

Yukarıda tamlanan merhale aralıklarına göre Müderris ve Doçentler özel damgalı pasaportu değme şekilde alabilmektedir. Ancak, değişik talim elemanlarından takım derecesi sadece 1-3 aralığında olanlar özel damgalı pasaport (yeşil) alabilmektedir.

Zat hakkı kendisine bayrılık aylığına esas adım kademesi 3 üncü dereceden düşükte olsa eğer ki talim elemanının obstrüksiyon ettiği takım eğer 3 deri düşük bir evre değilse bu talim elemanları de özel damgalı pasaport alamazlar. Bu kişilerin memur oldukları üniversitelerde kayırıcı kaynakları birimleri ile iletişime geçerek derecelerinin değiştirilmesini dilek etmeleri gerekir.

Ayrıca, grup derecesi yerine hususi damgalı pasaport alamayan öğretim elemanlarının yurtdışına vazifeli kendisine gitmeleri halinde kurumlarınca tertip edilecek aynı formla kendilerine, eşine ve çocuklarına Bakım Damgalı Pasaport (Gri) alabilmeleri mümkündür.

Share: