Ne akademik personel nöbet ücreti alabilir?

Danışdenk 8. Dairesi dara yasağına atıfta bulunarak nöbet tutan bazı akademik personele üstelik nöbet ücreti verilmesi gerektiğine hükmetti

Danışbedel 8. Dairesi akademik personelin nöbet ücretiyle ilgili önemli tıpkı değişmeyen verdi.

2547’e tabi yerine çalışdakika aynı uzman doktor, tuttuğu nöbetlere karşılık görünmek üzere nöbet ücreti arzu etmiş, çalıştığı üniversite ise bu talebi reddetmiştir. Açılan davada hile mahkemesi, akademik personele nöbet ücreti verilmesini öngören ayrımsız hüküm bulunmadığı, 657’birlikte kayran düz hükmün sadece memurları ve sözleşmeli personeli kapsadığı gerekçesiyle davacı aleyhine değişmeyen vermiştir. Fakat davanın temyizinde, Danışdenk 8. Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 50/e maddesi ile 657’nin ekleme 33. maddesinin 2. fıkrasına atıfta bulunarak, 50/e kapsamında kayran düz akademik personele bile nöbet ücreti verilmesini kararlaştırmıştır.

Aşağıüstelik kayran alan karar bireysel bir karardır. Nöbet ücreti kâm fail ve 50/e maddesi kapsamında yer kayran akademik personelin, üniversitesine başvurarak nöbet ücreti istek etmesi, talebin reddi halinde 60 gün içinde dalavere mahkemesinde sorun açması gerekmektedir. Aşağıda düz düz Danışyatak kararı, sav açılması sırasında dosyaya ek namına konulmalıdır.

Maliye Bakanlığının resmi açıklaması içmağara tıklayınız.

İşte Danışdenk kararı

Share: