Nazır Bilgin EYT için öğün haritasını açıkladı

ÇALIŞMA ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ‘Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı de sürece katılacak. Yeryüzü makul formülü devreye sokacağız’ dedi.

Çalışma ve Içtimai Güvenlik Bakanı Vedat Âlim, EYT çalışması ile ilgilendiren A Bili’e açıklamalarda bulundu. Bakan bilim adamı yürütülen çalışmanın yol haritasını anlattı. Detayları A Mal Ankara Marifet Müdürü Meram Ovucu aktardı.

Bakan Bilim Adamı, “Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Kaynak ve Maliye bakanlığı da sürece katılacak. Bildirme akıllıca formülü devreye sokacağız. Çalışmayı yıl sonu ya bile sülale başında Meclis’e sunacağız.” dedi.

Sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilişik da konuşzaman Icra Vekili Bilim Adamı, “Çalışmamızı tamamlayıp sendikaların dahi taleplerini alacağız” ifadelerini kullandı.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda geçmiş aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için metin çok formül konuşuluyor:

KISMİ EMEKLİLİĞE YENİ İMKAN

Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, rical bile 55 yaşı üstelik semirtmek kaydıyla kısmi tekaütlük hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenlemeyle, 3600 günle emeklilikte birlikte yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, rical 55 yaşında zor cins.

20-25 YIL ÇALIŞMA KRİTERİ

Gündeme mevrut bir başka formül ise emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamalarını içeriyor.

Burada tekaüt aylığı bağlanabilmesi için aranacak şartlar, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı namına çalışgevher başlamak, kadınlar içmağara 20 yıl yani 7200 prim gününü, rical için ise 25 yıl yani 9 bin gün primi kişiselleştirmek olacak.

Bu şartı tümler EYT’liler, söz konusu formül hayata geçerse yaşa bakılmadan zahmetli olabilecek.

YAŞ SINIRI

Yaşa takılanlara emeklilik için bir yaş sınırı getirilebilir. Elan önce 50 yaş sınırı getirilebileceği konuşulmuştuh.

Bu formül hayata geçirilirse, EYT’lilerin mütekait olması için 50 yaşını üstelik tamamlaması gerekecek.BEKLEME SÜRESÄ°NDE Ä°NDÄ°RÄ°M

KAPAT X

Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek kabil avantajlar bile formüller arasında düzlük alıyor.

AVRUPA MODELÄ°

Bazı Avrupa ülkelerinde meri kesintili tekaütlük modeli da tartışılan seçenekler arasında. Bu formülde, emeklilik için kaç yıl kaldıysa herhangi bir yıl içmağara mahsus oranda aylıktan göz yapılıyor.

Henüz birkaç maaşla henüz er emeklilik ortaya çıkıyor. Gine Avrupa’de uygulanan bire bir formül dahi geçici kesintili emeklilik.

Buna göre, sigortalı muhtemelen tıpkısı kesintiyle er zor oluyor. Fakat yasanın işaret ettiği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca bu yetersizlik ortadan kalkıyor.

PRİM VE SÜRE FORMÜLÜ

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, önceki sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor. Bunları tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan tekaütlük imkanı elde edebilir.

KADEMELÄ° EMEKLÄ°LÄ°K

Yaşı bekleyenlere ‘kademeli’ tekaütlük imkanı sunulması üzerinde da duruluyor.

Share: