Namzet memura, ne durumda almanak müsaade verilir?

Namzet görevli, yıllık müsaade alabilir mi?

Cesamet Memurlarının almanak izinlerine ilgili 657 hükmü:

Heybet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On sene karışma) olanlar üzere 20 çağ, hizmeti on yıldan çok olanlar amacıyla 30 gündür. Mecburi hallerde bu sürelere gidiş ve bölüm amacıyla yeryüzü çokça ikişer bölüm eklenebilir. (657 DMK102 .Madde)

Bu maddde geçen bakım deyimi, konunun bam telini oluşturmaktadır. Çünkü memurluğa ilk defa başlamasına karşın memurluk öncesinde askerlik, ayrıksı bir amme kurumunda ayrımlı statüde güzeşte süreler veya özel sektör süreleri bahis konusu gibi.

Askeriye ve amme kurumlarında eksantrik statülerde (iştirakçi, sözleşmeli personel vs.) geçen hizmet süreleri yıllık izne asıl hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmaktadır.

Burada kesinleşmemiş ve bazı kamu kurumlarınca adsız taraf, özel sektördeki sürelerdir. Bu kapı ise 154 dizi nolu DMK tebliğinde teferruatlı kendisine açıklanmıştır. Bilindiği için Beceri Hizmetler Sınıfı, Keyif Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev alanlar ile basın ve MEB’üstelik görevlilik görevlerine atananlar yönünden , özel sektördeki süreler, kâh koşullar dahilinde müktesep hak aylığında değerlendirilmektedir. Bunun detayları 657’nin 36. maddesinde bir tane bir tane sıralanmıştır. Konunun almanak izinle ilişkisi ise şu şekildedir. Şayet özel sektördeki süreler, bu saydığımız kapsamda müktesep adalet aylığında değerlendirilmiş ise bu süreler almanak izne temel sürede de değerlendirilecektir.

Dolaysıyla benzeri güç ilk defa memuriyete dahi atanmış olsa, yukarıdaki kapsamda bazı hizmetleri var ise bu hayat aday memurken almanak izni doğruluk boy bos. Bunun bilakis çalışmalar yanlıştır.

Share: