Müdürlüğe atanan mühendisin hak kaybı yaşamaması amacıyla 657’de yer kayran 3 aplikasyon

Mühendis kadrosundan idarehane müdürlüğüne atananların aylık kaybı yaşamaması için 3 ayrımlı düzenleme düz almaktadır. Istifham: Yer ve Şehircilik Bakanlığı dışarılık teşkilatında 4. aşama mühendis olarak çalışmaktayım. 3. mertebe maharet başmuallim kadrosuna atanmam halinde maaşım üstelik elbette bir fark evet yardımcı tamam musunuz?

Cevap: Aylıklarını 657 çevrilmiş Kanuna göre düzlük memurlar bakımından aylık farklılığına sefer açan ana ifa unsurları mülhak gösterge, ekleme ifa, hususi hizmet tazminatı varsa rahatlık, görev ve temaşa tazminatıdır. Bu ödeme unsurları kadro unvanı, bakım sınıfı ve mahiye alınan derecelere göre farklılık göstermektedir. Aylıklarını 375 az KHK’nin ek 10. maddesi kapsamında alan memurların mahiye unsurları ise ekip unvanlarına bakarak ayrımlılık gösteren sevap göstergesi ve ödence göstergesidir.

Yazıhane müdürü ve mühendisler aylıklarını 657 çevrilmiş Kanun hükümlerine göre alan; erinç, temaşa ve görev tazminatı ödenmeyen memurlardır. Mühendis unvanı memuriyete başlangıç unvanı, yazıhane müdürü ise görevde yücelme sınavı ile tayin yapılan ayrımsız unvandır. Mühendisler görevde yükselme sınavı sonucunda idarehane müdürü kadrosuna atanabilmektedir.

Bir Vakitler ifa unsurlarında yapılan tadilat cihetiyle mühendislerin amiri olan yazıhane müdürlerinden tehlikeli miktarda daha aşkın aylık ödendiği, aylıklarda düşüş olması cihetiyle mühendislerin müdürlüğe atanmak istemediği dönemler olmuştur. Sonrasında yazıhane müdürleri aleyhine oluşan farklılık eklenmiş ifa ve hususi hizmet tazminatı oranlarında ofis müdürleri lehine yapılan değişiklik ile giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, mühendis kadrosundan büro müdürü kadrosuna atananların eklenmiş göstergelerinde düşüş yaşanmaması için büro müdürü kadrosundayken mühendisler için belirlenen katma göstergeden intifa imkanı bulunmaktadır.

Kerem Memurları Kanununun 43/B maddesinde, “Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin henüz ilk bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilişik derslik yahut yapışık I az Cetvelin Umumi İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde müktesep doğruluk maaş derecelerine bakarak alabilecekleri munzam göstergelerden bağan gayrimümkün.” hükmüne düz verilmiştir. Bu hükümranlık sebebiyle örneğin bire bir mühendis, doktor yahut istatistikçi 1, 2, 3 yahut 4. aşamalı şube müdürü kadrosuna atandığında mühendis, hekim yahut istatistikçi kadar eski katma göstergelerinden yararlanmaya devam edecektir. Pratikte 2200, 3000, 3600 hatta MİAH sınıfında henüz faziletkâr katma göstergeden yararlanan ofis müdürlerinin olmasının nedeni yukarıda kayran sunulan 43/B maddesidir.

Mühendis kadrosundan büro müdürlüğüne atananların aylık kaybı yaşamaması amacıyla ikinci bire bir tedbir olarak 657 sınırlanmış Kanunun 69. Maddesi uygulanmaktadır. Bap hükmünde,Kurumlar, Eğitim Bilimi ve Öğretim, Esenlik ve Havari Sağlık ve Ustalık Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden intikal etmek istediklerini 24 üncü dereceler arasındaki yönetsel görevlere ilgilendiren olup müktesep hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve kurma edilmiş kadrolara atayabilirler.
Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış doğruluk dereceleri üzerinden ödenir. Ancak müktesep maaş dereceleri ve kariyer bakım sınıfları için tesbit edilen ek koku, remiks ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin melfuf nişane, bindirim ve tazminatlarının ayrımlı olması halinde çok olanı ödenir.” denilmektedir. Azamet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/ğ maddesinde, bahse konu buyruk gereğince zam ve tazminat ödenebilmesi amacıyla, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve mezkûr yön gereğince aranan bakım gerekçesinin nasıp onayında marke olması zorunludur. Müktesep adalet maaş derecesinin üstü, eşiti yahut ikiden çok zir aşamalı kadrolara atananlara mezkûr maddeye göre zam ve ödence ödenmeyeceği belirtilmiştir. Buna göre 4. dereceli mühendisin 3. aşamalı ofis müdürlüğüne atanması halinde 69. madde hükmü uygulanamayacaktır.

Üçüncü aynı aplikasyon ile bile hususi bakım tazminatı oranlarında farklılaştırmaya gidilmiştir. Bu kapı Oran Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara İlişkin Karara yapışık II Dar Cetvelde düzenlenmiştir. Bu aranjman yardımıyla GİH Sınıfında tıpkısı kadrodan idarehane müdürlüğüne atananlar ile TH Sınıfında tıpkısı kadrodan büro müdürlüğüne atananlara farklı oranda tazminat ödenmektedir.

Aşağıdaki tabloda 1, 2 ve 3. Etap mühendis ve yazıhane müdürü ile mühendisken bölüm müdürü kadrosuna atananlar üzere belirlenen eklenmiş karine rakamı ile katma ödeme ve hususi hizmet tazminat oranları saha almaktadır. Kesin aylık tutarları arasındaki farklılıklar ise mahiye hesaplama uygulamamız üzerinden hesaplanabilecektir.

(Merhale- Atamanın 69. Maddeye bakarak yapılması halinde hususi hizmet tazminatı mühendis üzere belirlenen yüzde 160 oranında ödenecektir.)

Share: