Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla onaylanan 3 uluslararası barışma, Resmi Gazete’de yayımlandı.

7 Ekim 2019’da Belgrad’da imzalanan “Türkiye ile Sırbistan Beyninde Düzenlilik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına ilişkin değişmeyen, Resmi Gazete’de düz aldı.

Kesim çerçevesinde yakınlar özlük imkanları çerçevesinde, yanlışlık gelirlerinin aklanması, bilişim alanında taksirat, ekin ve tabiat varlıkları kaçakçılığı karışma koyulmak üzere eksen aşan düzenli taksirat, yasa dışı maden üretimi ve kaçakçılığı, koca ticareti, göçmen kaçakçılığı ve gayrikanuni kafile, zırh, cephane, patlayıcı, çekirdeksel, biyolojik, kimyevi, ışın etkin maddelerin ve toksinlerin yasa dışı ticareti, dünyalık, pasaport, vize ve farklı gelişigüzel cins resmi evrakta düzmecilik, kombinasyon suçlar, etanol ve tütün mamulleri, akaryakıt ile gelişigüzel kalem gümrüklü kayıt kaçakçılığı, eroin ve psikotrop maddeler ve bunların imalinde beğenilen meydanlık kimyasallarla mücadelede kontrollü teslimat kabil hususi anket yöntemlerinin uygulanması alanlarında suçu göğüslemek, dayanmak, finansal soruşturmalar ve cürüm soruşturmalarını tüydürmek üzere hisse senedi birliğinde bulunacak.

7 Teşrinievvel 2019’da Belgrad’da imzalanan “Türkiye ile Sırbistan Arasında Eş Karakol Polis Güçleri Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Anlaşma Zaptı”nın onaylanmasına ilgilendiren değişmeyen, Resmi Gazete’de vadi aldı.

Barışma ile taraflar, turizmin en son seviyede olduğu mevsimde ve büyük etkinlikler yahut kuma iş birliği projeleri vesilesiyle akseptans eden tarafın turistik bölgelerinde ve proje sahalarında kuma devriye hizmetlerini uygulamak üzere akseptans fail tarafın yazılmış daveti ile gönderen tarafın polis kumandan ve memurlarının görevlendirilmesi hususunda uygun kaldı.

10 Mesafe 2021’de imzalanan “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Arazöz Hibesi Yapılmasına Dayalı Itilaf”nın yürürlüğe girmesine ilişik değişmeyen Resmi Gazete’de kayran aldı.

Anlaşmaya bakarak Türkiye, KKTC’ye ormancılık faaliyetlerinde bindi nail olmak için gerekseme duyduğu MAN TGM 19-290 ayraç 2 arazözü ücretsiz realizasyon edecek.

Share: