Mesleki dip öğrenimden ne anlaşılmalıdır?

Maliye Bakanlığı, mesleki kayırıcı öğrenime ait haddinden fazla yüce tıpkı görüş verdi.

Keyif hizmetleri ve apotr afiyet hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan memurlara, mesleksel ense öğrenim mezunu olmaları halinde mezun olunan departman amacıyla öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenemeyeceği hususunda çok fazla ağız dalaşı çıkmaktadır.

Zam ve tazminat kararnamesinin ilgilendiren bölümü şu şekildedir:

“Kurumların maharet ve esenlik hizmetleri sınıflarına ilişik kadrolarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel benzeri dip öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen ayrıklı olaylar hariç tevessül etmek için, kariyerlerinin (mesleksel ense öğrenimleri) asıl alınarak remiks ve tazminat ödenir. Kadroları beceri ve esenlik hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından tıpkı kadroya atanılamayacak seçme peş Öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri dip öğrenimden ekolojik ortam bindirim ve ödence ödenmez”

Buradaki mesleksel dip öğrenim ifadesinin, bitirilen eğin öğrenimin “ekip göreviyle ilgilendiren olması”, “kurumun görev alanıyla ilişkin olması” yahut “kâin mesleki öğrenimin izlence ve kürsü bazında devamı mahiyetinde tıpkısı art tahsil olması” kabil mi anlaşılacağı çokça kalın sorulan aynı konudur. Maliye Bakanlığı, Esenlik Bakanlığına verdiği görüşte bitirilen üst öğrenimin vakit kaybetmeden afiyet yahut teknik hizmetleri sınıfına atanmayı sağlamasının yeterli olduğunu belirtmiştir.

İŞTE MALİYE BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ

Share: