Memurun yer alıp satması, 657’ye uygun mu?

Çap memurunun seçme yıl ayrımsız yer alıp satması, 657 sayılı Kanuna akıllıca mudur?

1-Lüzum 399/2, gerekse 657’ye bakarak çalışan bir memur yer, hane yahut açar alıp satabilir mi?
2- Temas satın aldığı ev/yer/açacak amacıyla mal bildirimi vermesi gerekir mi? Eğer mal beyanı vermesi gerekirse müddet hangi ahit başlar?
3-Her ev/arsa/aracı sattığında mal beyanı vermesi gerekir mi? Eğer mal bildirimi vermesi icabında süre hangi ahit başlar?
4-Bölük/yer/uzlaştırıcı biraz işyar arkadaş eş almayı düşünüyoruz ve aramızda cüret problemi yok. Bu yüzden arsa bölük/yer/ara bulucu tıpkısı kişinin adına alıp satmayı düşünüyoruz. Bu durumda benzeri sav oluşturur mu? mal beyanı verirken pekâlâ ayrımsız misil izlenmeli?

CEVAP: 657 sayılı Kanun’un tecim ve sair algı getirici faaliyetlerde bulunma yasağı antetli 28’nci maddesi, bu konuda başvurma edilmesi gereken ana mevzuattır.

Ululuk Personel Başkanlığı’nın vermiş olduğu görüşlere göre memurların çok ortaklı şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin ortaklık sözleşmesinde şirketi dalavere ve temaşa edecek eşhas ortada sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde da görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanun’a tabi izzet memurunun laedri veya limited ortaklık ortağı olmasında kanuni açıdan tıpkısı engel yoktur. Yapacağınız faaliyeti bu çerçevede yaparsanız fazla ülkü oluşturmaz.

Ancak, sorunuzda geçen bap berrak ticari faaliyettir ve yapılan faaliyetin kesiksiz yapıldığı tespit edildiğinde Maliye Bakanlığı vasıtasıyla alacak mükellefiyeti yapı edilmektedir. Denk özelge amacıyla tıklayın.

Rüşvet mükellefiyeti tayin edildiğinde de tecimen veya esnaf sıfatını kazanırsınız ve düzen bağı suçu işlenmiş peki.

Burada arz şanlı ilim, alışveriş işleminin devamlı yapılıp yapılmadığıdır.

Share: