Memurun kurumdan kuruma ve amirden amire mütebeddil hakkı

Hep memurların kâh hakları vardır ki bu haklar arada sırada kurumdan kuruma veya amirden amire değişebilmektedir. İşte bu haklardan birisi de kat iznidir. Bir gurur içerisinde bir baş defa izni verirken ötekisi vermeyebiliyor. Hep yönleriyle konuyu açıklama ederek memurların bu hakkını alabilmelerinin yolunu göstereceğiz.

657 az mehabet Memurları Kanunu’nun yıllık cevaz antetli 102’nci maddesinde; ‘Çap memurlarının almanak cevaz süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl karışma) olanlar için yirmi dolaşma, hizmeti on yıldan aşkın olanlar için 30 gündür. Mecburi hallerde bu sürelere gidiş ve devir üzere bildirme çokça ikişer dönüş eklenebilir’ hükmü yer almaktadır.

Misil izniyle ilişik açıklamalara 62 seri nolu Heybet Memurları Kanunu Umumi Tebliği’nde saha verilmiştir. Bu Tebliğde; ‘Yasanın 102’nci maddesinde, mecburi durumlarda memurlara almanak izinler ine ilişik adına azimet ve devir üzere yer çok dört aktarılma cevaz verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve karye sınırları dışında izinlerini nâkil memurlara, çok mecburi ve çok ender durumlarda yetkili amirin icap ve makul görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır’ ifadesine düzlük verilmiştir.

Tebliğe göre; bu iznin verilebilmesi için, memurların bulundukları belediye ve karye sınırları dışında izinlerini geçirmesi ile haddinden fazla mecburi ve çok ender durumlarda izinli amirin lüzum ve uygun görmesi gerekmektedir.

Bunun dışında yıllık cevaz kullanılması sırasında gidiş ve aktarılma için idarenin takdiri ile verilen ikişer günlük sefer süresinin verilmesinde tıpkısı kriter bulunmamakta olup, izin vermeye yetkili amirin iki dudağı arasındadır. Alelhusus bazen kurumlarda bu iznin kullanılması güya zorunluymuşçasına uygulanırken gâh kurumlarda ise tek uygulanmayabilmektedir.

Bir Nice kurumun çıkarmış olduğu cevaz yönergelerinde kat izni, 657 dar Kanun’un 102’nci maddesindeki ifadelerle bire bir içeriktedir yahut tek açıklamaya kayran verilmemiştir. Ancak, bazılarında ise açıklamalara vadi verildiği görülmektedir.

Bu çerçevede, Milli Terbiye Bakanlığı İzin Yönergesi’nin 7’nci maddesinde; ‘Öğretmen dışındaki memurlar, kendilerine ikinci görev adına okul/alım yöneticiliği verilenler ve karşı karşıya eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında vazifeli öğretmenlerden almanak izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu vadi dışında geçirecek olanların cevaz sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği kavuşum uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu haller belirtilmek yoluyla cevaz vermeye çıkışlı amirlerince azimet ve dönem üzere genişlik çokça ikişer gün atılmak için yol süresi eklenebilir’ ifadesine vadi verilmiştir.

Görüleceği amacıyla, MEB ‘mecburi hallerde’ celal memurlarının yıllık cevaz hakkına arttırma adına verilebileceği belirtilen ve süresi yer çokça 4 zaman olabilecek izinler üzere ilişik memurun mecburi halin ne olduğunu tayin zorunluluğunu getirmiştir. Apayrı bir nice kurumda hakeza ayrımsız zorunluluk bulunmamaktadır.

Ancak, bir nice amme kurumunda almanak cevaz kullanacak personele, azimet ve devir için müsaade verilmesi konusu gelgel amirlerinin takdirine bırakılmıştır. Başkaca tıpkısı kurumun bir ünite amiri yol izni kullandırırken bambaşka bir ünite amiri posta izni kullandırmamaktadır ve kimse birlikte illet kullandırmadığını soramamaktadır. Çünkü, yazılı duraç olmayınca kuralsızlık taban haline gelebilmektedir.

Bu izahat çerçevesinde, defa izninin pekâlâ kullandırılması gerektiğiyle ait olarak şunları ifade edebiliriz.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını okumak amacıyla tıklayınız.

Share: