Memurun, akademik kadroya geçişinde ricat sıkıntısı!

Amme kurumlarından görevli yerine çalışanların üniversitelerde öğretim elemanı kadrolarına geçişlerinde kişiler üstlenmek yerinde kaldığından mağduriyetler yaşanıyor!

Şevket Personel Başkanlığı web sayfasında de kayran kayran ve aşağıda sizlerle paylaştığımız görüşte ezcümle; halihazırda herhangi bir amme kurumunda görevli olarak görev yapanların 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi tedris elemanı kadrolarına naklen geçişlerinin 657 basit Büyüklük Memurları Kanununun 74 üncü maddesi kapsamında olabilir olmadığı ifade edilmiştir.

Bildiğiniz için, 657 çevrilmiş Büyüklük Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “13/12/1960 tarihli ve 160 basit Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde dahi yukarıdaki ahkâm uygulanır. Ayrımsız kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 az Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete methal dereceleri 36 ncı konu ile tespit edilen antre derecelerinin üzerinde olanların evvel çoğalma ve yükselmeleri üzere kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılmış dereceler arasındaki sürelere mukabele fail süre büyüklüğünde ilave edilir” hükmü meydan almaktadır.

Şevket Personel Başkanlığı görüşünde; 243 sınırlanmış Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre 160 dar Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıfların 8/6/1984 dolaşma ve 217 mahdut Yasa Hükmünde Kararnamenin ilişkin maddesine yapıldığını; bu bakımdan maddede zikredilen 4 üncü maddenin, 217 çevrilmiş Yasa Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi adına değerlendirmesi gerektiği, bu maddenin; 657 az Kanuna bağımlı kurumların işyar kadrolarında çalışanlar ile söz konusu Yasa kapsamında olmayan ancak 217 az Yasa Mesabesinde Kararname kapsamında olan kurumlarda memur kadrosunda görev yapmayanların 657 mahdut Kanuna tabi görevlilik kadrolarına naklen atanmalarını düzenlediğini, nedeniyle 657 basit Kanunun 74 üncü maddesi ile adı geçen Kanun kapsamında bulunanların eksantrik personel kanunlarına tabi adına naklen atanmalarının tür olmadığı değerlendirilmiştir.

Antrparantez, mezkür görüşte halen işyar olanların çekilmek vasıtasıyla 2914 çevrilmiş Yükseköğretim Personel Kanununa bağımlı kadrolara açıktan atamasının yapılabileceği anlatım edilmiştir.

Gayrı taraftan, talim elemanı kadrolarına atanma ve farklı isim işlemlerini düzenleyen 2914 az Yükseköğretim Personel Kanununda başka kanunlardan bu kanuna tabi kadrolara atanacakların kurumlararası geçişleri ile ilgilendiren herhangi özel benzeri düzenlemeye vadi verilmemiştir.

Nedeniyle, bu kanunun 20 nci maddesinde vadi alan; “Bu Kanunda hüküm namevcut hallerde 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu ile 657 sınırlanmış Ihtişam Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” düzenleme göre başka kanunlara tabi kadrolardan yükseköğretim kurumları tedris elemanı kadrolarına naklen atamalar idarelerden kaynaklı başka mesail dışında temas yasal sorun yaşanmaksızın yapılabilmekteydi.

Fakat, Cesamet Personel Başkanlığının vermiş olduğu bu görüşe bakarak; değme kamu kurumunda öğretmen, hemşire, bilgisayar işletmeni vb. kadrolarda fariza özne personelin, tedris elemanı kadrolarına 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında kurumlararası intikal suretiyle naklen atanmaları daha çok kabil değildir.

Bu görüşün yayılması ile alay malay şu anda üniversitelerde talim elemanı kadrolarına atanmaya türe kazanan oran memurları kurumlarından muvafakat alamadığı amacıyla ricat ederek baştan güvenlik soruşturmalarına bağımlı tutulmakta ve mevzuat layıkıyla daima görev yolluğu üstelik alamamaktadır.

Bu bağlamda; kişilerin talim elemanı kadrolarına ilgili kuruntu çerçevesinde naklen atanamamalarının kıygınlık yarattığı bariz olduğundan konunun bu boyutlarıyla baştan ele alınmasının uygun olacağını öneriyoruz…

Yavuz Doğruca KAPLAN

Share: