Memurluktan akademik kadroya geçişte, güvenlik soruşturması yapılır mı?

Sitemize ziyaretçilerden gelen tıpkı soruda, halen ululuk memuru yerine çalışkesim olan personelin akademik personel namına üniversiteye naklen geçmek istemesi durumunda 657 sayılı Kanuna oran memuru olma umumi şartı olarak eklenen güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılması zorunluluğunun atanma öncesinde yapılıp yapılmayacağı ve sürecin bu yüzden uzamasının söz konusu olup olmayacağı sorulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna bağımlı kendisine çalışmaktayken 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa bağımlı akademik kadroya naklen yahut katlanmak yoluyla atanmak istenmesi durumunda, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Uygulanacak diğasker kanun hükümleri” başlıklı 20 inci maddesinde düz alan “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Şevket Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmünde yapılan yollamayla 2547 sayılı Kanuna ve 657 sayılı Kanuna bakılması gerekecektir.

657 sayılı Mehabet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde düzenlenen ululuk memuru olma genel şartlarına “güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılmış olma” şartının 676 sayılı KHK ile eklendiğini http://www.memurlar.net/marifet/621377/ haberimizde yayınlanmıştık. Buna göre, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmadan artık şevket memurluğuna girilemeyecektir. Mevcut durumda cesamet memuru olanlar için tekrardan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasına icap bulunmamaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak çıkarıulan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Ä°lişamaç Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğmağara 6 ncı maddesinde, “Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde tamlanan şartları taşımak” genel şdip kendisine düzenlenmiş ve 2914 sayılı Kanuna bağımlı kadrolara yapıulan tüm atamalarda bu şeğin aranmaktadır.

657 sayılı Kanuna bağımlı kendisine çalışmaktayken farklı benzeri Personel Kanununa tabi aynı kurumda ve farklı ayrımsız statüdeki göreve naklen yahut yok olmak aracılığıyla atanmak istenmesi yerinde, artık tabi olunan Seçim değişeceği için statülerin biri sona ererken diğerinin başlaması söz konusu olacaktır. Bu durumda, yeni başlayacak statü açısından personelin o grup veya pozisyona atanma umumi ve özel şartlarını sağlayıp sağlamadığı, yürürlükte olan mevzuata göre tekrar değerlendirilecektir.

Bu itibarla; 657 sayılı Kanuna bağımlı kendisine çalışmakta iken 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi tıpkı kadroya naklen yahut çekilme ederek atanmak istenmesi yerinde, 657 sayılı Izzet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer kayran “güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılmış olma” şartı gereğtafsilatlı akademik kadroya atanmak isteyen hakkında güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılması gerektiğkayınbirader ve bu gereklilik nedeniyle naklen veya çekilme vasıtasıyla geçiş sürecinin temadi ihtimalinin söz konusu olabileceğkayınbirader düşünmekteyiz.

Share: