Memurluk dışındaki hizmetler, ne halde THS’de değerlendirilmez?

Beceri hizmetler sınıfında çalışmaya başlayan aynı memurun, memurluk dışındaki dışındaki hizmetleri ne halde değerlendirilmez

İLGİLİ 657 MADDESİ

Beceri Hizmetler Sınıfında etkin aynı memurun, memurluk dışındaki hizmetlerinin değerlendirilmesinde temel alınan 657 maddesi şu şekildedir:

“36-A-1: Maharet hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden ilk elverişsiz içinde veya güçlükle dışında mesleklerini serbest namına veya resmi yahut özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan bilahare bu işlerde fiilen baştan memuriyete buyurmak isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda sabık sürenin topu topu ve ferasetsiz küsurat sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette esbak sayılarak bu süreler her yılı bir basamak ilerlemesi ve seçkin üç sene üzere tıpkısı adım yükselmesi bulaşmak vasıtasıyla değerlendirilir.”

MEMURİYET DIŞINDAKİ HİZMET “MESLEKLE” İLGİLİ OLMALI

Bu maddeye bakarak, memurluk dışındaki tıpkı bakım süresinin THS’üstelik müteharrik ayrımsız memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilmesi amacıyla o hizmetin meslekle ait olması gerekir. Yani bir mühendis için konuşacak olursak, bu mühendis örneğin THY’birlikte kabine memuru namına çalışmış ise, bu aksiyon mühendislik mesleğiyle ilişik olmadığı amacıyla, buradaki hizmetler THS’deki mühendisin müktesep hak aylığında değerlendirilmeyecektir.

MESLEKLE İLGİLİ HİZMET KAMUDA GEÇMİŞ İSE TAMAMI, ÖZELDE GEÇMİŞSE 3/4’Ü DEĞERLENDİRİLİR

Özge taraftan memuriyet dışındaki hizmetlerden meslekle ilişkin olanlar amme kurumlarında geçmişse bu sürelerin tamamı, hususi sektörde geçmişse 3/4’ü memuriyet kazanılmış adalet aylığında sayılacaktır.

YILLIK İZİN

657’nin almanak izinle ilgilendiren maddesi olan 102. maddesi şu şekildedir:

“Cesamet memurlarının almanak müsaade süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla büyüklüğünde (On yıl dahil) olanlar amacıyla yirmi periyot, hizmeti on yıldan fazla olanlar amacıyla 30 gündür. Mecburi hallerde bu sürelere gidiş ve dönem amacıyla en haddinden fazla ikişer dönme eklenebilir.”

Pratikte maddede kocaman olan deyim “hizmet” kavramıdır, bu kavramdan ne anlaşılmalıdır. Maliye Bakanlığının çıkardığı Cesamet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerine göre, hizmetten, müktesep doğruluk aylığında değerlendirilen süreler anlaşılmalıdır. Bu bağlamda, yeniden bire bir mühendis amacıyla konuşacak olursak, mühendisin Türk Albeni Yolarındaki kabine memurluğu hizmetleri meslekle ilişkin olmadığından ve müktesep hak aylığında sayılamadığından, almanak cevaz süresinin tespitine temel bakım süresinde dahi dikkate alınmayacaktır.

Share: