Memurluğa atanacak olanlar, ruh sağlığı doktorundan anlatım algı

Esenlik Bakanlığı, memurluk kadrosuna atanacak olanların Can Kuşu Sağlığı ve Hastalıkları Doktorundan anlatım alması gerektiğine değişmeyen verdi.

Keyif Bakanlığı, görevlilik kadrosuna atanacak olanların Can Kuşu Sağlığı ve Hastalıkları Doktorundan anlatım alması gerektiğine karar verdi.

657 çevrilmiş Kanunun 48/A-5 bendinde şu hâkimiyet düzlük almaktadır:

“7. 53 üncü özellik hükümleri saklı durmak kaydı ile görevini kesiksiz yapmasına bariyer olabilecek psikopati azalmak.”

Bu hükmün uygulanmasına ilgili olarak, pratikte ortaya çıkan sorunları fora etmek için Esenlik Bakanlığı benzeri tamim yayımladı.

Genelgeye bakarak,

1- Hükmün hayata geçirilmesine müteveccih karar, Can Kuşu Sağlığı ve Hastalıkları Eksper hekimlerince verilecektir.

2- Eğer atamayı yapacak kamu kurumu hususi ayrımsız durum belirmemiş ise hususi sağlık kurumlarının vereceği raporlar kabul edilecektir.

İŞTE GENELGENİN İLGİLİ BÖLÜMÜ

Bu itibarla 657 çevrilmiş Cesamet Memurları Kanununun 48’inci maddesi kapsamında murat edilen raporlarda aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmelidir.

1- 657 dar Ululuk Memurları Kanununun 48’inci maddesinde fehamet memurluğuna alınacaklarda umumi ve özel şartlara ilgili hüküm kapsamında “görevini sürekli yapmasına engel olabilecek psikopati bulunmaması” gerektiğine dayalı kararın Can Kuşu Sağlığı ve Hastalıkları Bilirkişi hekimlerince verilmesi gerekmektedir.

2- Raporun konfirmasyon edileceği kurum eliyle bilakis bire bir kararın olmadığı durumlarda özel sağlık bakım sunucularında görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilirkişi hekimlerince düzenlenmiş raporlar meri akseptans edilecektir.

3- Afiyet raporu üzere Keyif Raporlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar eki Katma-6 Durum Bildirir Bir Tane Doktor Tabir Formatı kullanılacaktır.

Share: