Memurluğa geçişte vuzuh adım adına kullanıulan özel tip müdürü atamalarına çeki düzen verilmeli

KPSS puanıyla devlete atanmak içmağara mücadele eden milyonlarca namzet namına, siyasi ilişkilerle sınavsız görevli kadrolarına yapılan keyfi atamalar kuvvet ve mugayeret milletvekillerinin eş düzenlemesiyle sona erdirilmeli!

Bilindiği üzere, Anayasanın 70 inci maddesinde: “Seçme Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. HÄ°ZMETE ALINMADA, GÖREVÄ°N GEREKTÄ°RDİĞİ NÄ°TELÄ°KLERDEN BAŞKA HİÇBÄ°R AYIRIM GÖZETÄ°LEMEZ.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde amme hizmetine alınma merkezi sınav (KPSS), kurumların yazılı ve/yahut sözlü sınavları, özel kanunlara raci çeşitli şartları taşıyan ilanlar ve istisnai görevlilik şeklinde olmaktadır.

Gelinen süreç içerisinde, zikredilen istisnai görevlilik müessesesi, seçme üst yöneticinin ve bağlı olduğu/sempati duyduğu partinin etrafındakileri sınavsız vazifeli yarmak içmağara kullandığı ve çoğunlukla sosyete vicdanını yaralayan tıpkı uygulamaya dönüşmüştür.

Icap erk gerekse dahi uymazlık milletvekilleri gelişigüzel ortamda bürokrasiden, hantal yapıdan, işleyişlerdeki düzensizliklerden ve liyakat dışı atamalardan ağrı yanmasına rağmen, atamaya yetkili kumandan yetkisini eline düz her antant, çeşmenin başına geçmesi ile gelişigüzel, suyu özlük etrafındakilere kana kana içiriyor desek herhalde abartmış olmayız.

Bunun sunu somut örneklerini Sayışbedel’ın mahalli idarelerle ilgili raporlarında seçme sene görüyoruz. Belediyeyi kayran gelişigüzel parti Özel Tip Müdürlüğü kadrolarını, sınavsız memur fayrap etmek için arz kıytırık yönteme dönüştürmüştür. Sayışdenk’ın rastgele yıl yaptığı denetimler, verdiği Temyiz Yerleşmiş Kararları ve Bakanlık Genelgelerini vurdumduymaz belediyeler, “sınavsız” atadıkları kişileri işi elan dahi abartarak “sınavsız” titr değişikliğine tabi kadrolara geçirerek, hata üstüne hata yapmakta, iltimasçı kavramına yenilikler (?) eklemektedir.

Milyonlarca adam KPSS için sayfalarca sınav çözerken, birilerinin yetkinliği Şehremaneti Başkanı ve onun kıramayacağı kişilerin tecrübeleriyle ölçülmekte ve bu kişiler düet ilişkilerle sınavsız memur yapılmaktadır. Antrparantez, bunlar kısa sürede belediyelerden farklı üst çalım ve kuruluşlara de VÄ°P hizmetle atanmaktadır.

Ülkemizde, özellikle sonuç yıllarda sürekli “yargı reformu” konuşulmakta, buna dayalı çeşitli düzenlemeler birlikte TBMM’birlikte peyderpey yapılmaktadır. Acaba, istisnai memuriyetle kamuya sınavsız atanarak, say vermeden ve sıkıntı görmeden devletten maaş alanlar, başta haya küfesi sırtında olduğu içmağara iktidarı, eleştirmek hassaten bu haksızlığı herhangi bir yerde haykırması müstelzim muhalefetin vicdanını azıcık sızlatmıyor mu?

“Adalet” kavramı hoppadak taşfecir betondan yapılan binalar içerisinde hakimlerin eliyle yazıulan metinlerle sağlanacak kadar bayağı ayrımsız anlam değildir. Değme yurt evladının hakkıyla kamuya girmesini isteyen, Anayasamıza yaraşmayan idareler ve onların başında tekrar o vatan evlatlarının oylarıyla seçilen üst yöneticilere “türe” kavramını benimsetmeden yapılacak değme reform anlamsız olacaktır.

Sonuç olarak, aşağıbile Sayışyatak Denetleme Raporları asıl alınarak hazırladığımız tablodan hangi belediyelerin kaç kişferah sınavsız atadığını ve bunların çok kısa sürelerde hangi kurumlara hızlı geçiş yöntemleriyle transferlerinin sağlandığını görebilirsiniz. Sözü uzatmadan duygularımızı yıllar geçse birlikte bildirme güzel şekilde izah eden, Rahmetlik Aşık Mahsuni Şerif’mağara dizelerinin aynı kısmıyla yazımıza sonuç verelim.

Mademki dünyaya dargınsın
Mamudo kurban ne doğhain?
Nasip önünde yorgunsun
Mamudo kurban niçin doğnamert?
Kurban sağlık payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara’da dayın yoktur
Mamudo kurban niçin doğalçak?

Çetince Sadık KAPLAN

BELEDÄ°YE NAMERT

SAYIŞYATAK RAPORUNA GÖRE YAPILAN İSTİSNAİ NASIP SAYISI

AÇIKLAMA

ADANA SEYHAN BELEDÄ°YESÄ°

-Ä°kim seçim döneminde dört farklı kişi atanmıştır. Ayrımsız tanesi devlet memuru, diğerleri açıktan tayin yerine yapılmıştır.

Denetleme raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

ANKARA YENÄ°MAHALLE BELEDÄ°YESÄ°

19 Temmuz 2019 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü görevine açıktan atanan bire bir kişi ayrımsız kamer sonra memur kadrosuna atanmıştır.

Denetim raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

BÄ°TLÄ°S BELEDÄ°YESÄ°

-02 Ocak 2012 tarihinde Özel Çeşit Müdürü olan kişi 08 Ağustos 2012 tarihinde sınavsız teknikerliğe ve henüz sonraları Beykoz Şehremaneti Başkanlığına naklen atanmıştır.

-04 Teşrinievvel 2012 tarihinde Özel Tip Müdürü kendisine açıktan atanan kişi 13 Şubat 2013 tarihinde sınavsız şef kadrosuna ve henüz sonradan Bitlis Kıran ve Evgin Boyut Ä°l Müdürlüğüne naklen atanmıştır.

-15 Kasım 2013 tarihinde Özel Cins Müdürü adına açıktan atanan kişi 05 Mart 2014 tarihinde sınava girmeden şef kadrosuna ve elan sonradan Zeytinburnu Uray Başkanlığına naklen atanmıştır.

*Sayışdenktaş Başkanlığı yapıulan atamaların hatalı olduğunu rapor ederek iptali içmağara naklen gidilen kurumlara atamaların iptali içmağara yazı yazılmasını istemiştir.

Denetleme raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

BURSA OSMANGAZÄ° BELEDÄ°YESÄ°

-2014-2019 döneminde toplam 3 personel Özel Nev Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonradan çeşitli görevlere veya diğleşker kurumlara naklen ataması yapılmıştır. Lisans mezunu bire bir kişi 16 Şubat 2016 tarihinde atandıktan üç gün bilahare 19 Şubat 2016 tarihinde görevli kadrosuna geçirilmiştir.

Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

GÄ°RESUN BELEDÄ°YESÄ°

-27 Haziran 2019 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde aynı yıl içerisinde çok kısa sürede Özel Tip Müdürü kadrolarına açıktan atama yapılmıştır.

Teftiş raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

-05.05.2014 açıktan atanma aracılığıyla özel makule müdürü olarak atanan ayrımsız kişi, 04.09.2014 tarihinde vazifeli kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.

-04.09.2014 tarihinde açıktan atama yoluyla özel türlü müdürü kendisine atanan ayrımsız kişi, 23.01.2015 tarihinde memur kadrosuna sınavsız bire bir şekilde atanmıştır.

KAPAT X

-23.01.2015 tarihinde açıktan nasip eliyle özel çeşit müdürü namına atanan tıpkısı kişi, 05.05.2015 tarihinde memur kadrosuna sınavsız benzeri şekilde atanmıştır.

– 05.05.2015 tarihinde açıktan atanma marifetiyle özel tür müdürü olarak atanan benzeri kişi, şef kadrosuna sınavsız bire bir şekilde atanmıştır.

– 02.06.2017 tarihinde açıktan atanma eliyle özel tip müdürü yerine atanan aynı kişi, 15.08.2017 tarihinde mühendis kadrosuna sınavsız tıpkısı şekilde atanmıştır.

-07.06.2018 tarihinde açıktan nasip yoluyla özel nev müdürü olarak atanan tıpkı kişi, 19.04.2019 tarihinde memur kadrosuna sınavsız tıpkı şekilde atanmıştır.

Teftiş raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

-2009 ile 2019 yılları arasında altı kişinin açıktan ataması yapıldığı tespit edilmiştir. Akıbet seçim döneminde, 10 Eylül 2019 tarihinde atandıktan 1 ay 5 gün sonraları başka kadroya geçiş yapmıştır.

Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ä°STANBUL ESENLER BELEDÄ°YESÄ°

-Aynı uray başkanının görev süresi içerisinde toplanmış 19 namzet Özel Türlü Müdürlüğü kadrolarına atanmış ve çok kısa süre bilahare başka kurumlara atamaları yapılanlar dahi olmuşdolaşma.

Teftiş raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

İSTANBUL EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

-2009 yılından bu yana 13 kişinin Özel Soy Müdürlüğü kadrosuna sınavsız atandığı ve henüz sonradan farklı kadrolara geçişleri sağlanmıştır.

Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

-15.03.2012 tarihinde açıktan nasip vasıtasıyla özel türlü müdürü adına atanan benzeri kişi, 17.05.2012 tarihinde mühendis kadrosuna sınavsız benzeri şekilde atanmıştır.

– 15.02.2013 tarihinde açıktan atanma vasıtasıyla özel türlü müdürü olarak atanan tıpkı kişi, 11.03.2014 tarihinde uygulayımcı kadrosuna sınavsız bir şekilde atanmıştır.

– 27.02.2015 tarihinde açıktan atanma eliyle özel çeşit müdürü olarak atanan benzeri kişi, 18.03.2015 tarihinde Memur kadrosuna atanmıştır.

-26.05.2016 tarihinde açıktan tayin marifetiyle özel çeşit müdürü olarak atanan bir kişi, 21.07.2016 tarihinde mühendis kadrosuna sınavsız tıpkısı şekilde atanmıştır.

Denetim raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ

-04.09.2015 tarihinde açıktan atanma tarafından Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış bir kişi, 07.01.2016 tarihinde Çekmeköy Belediyesine nakil gitmiştir.

– 23.05.2016 tarihinde Özel Soy Müdürlüğüne atanmış bir kişi, 12 gün sonra 03.06.2016 tarihinde memurluk kadrosuna geçirilmiş, 24.02.2017 tarihinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Umumi Müdürlüğüne nakil gitmiştir.

– 14.06.2017 tarihinde Bakanlık izni ile açıktan nasip yoluyla Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış ayrımsız kişi, 7 gün sonradan 21.06.2017 tarihinde sınava tabi olmaksızın mühendis kadrosuna atanmıştır.

– 04.04.2017 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış ayrımsız kişi, 1 gün bilahare 05.04.2017 tarihinde sınava bağımlı olmaksızın mühendis kadrosuna atanmıştır.

– 25.01.2019 tarihinde Özel Cins Müdürlüğüne atanmış aynı kişi, 5 gün sonradan 30.01.2019 tarihinde sınava tabi olmaksızın teknik adam kadrosuna sınavsız ayrımsız şekilde atanmıştır.

Denetim raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ä°STANBUL MALTEPE BELEDÄ°YESÄ°

-2009 yılından bu yana üç seçyayın döneminde iki farklı uray başkanı seçilmiştir. Bu süre zarfında 5 kişinin özel makule müdürlüğü kadrosuna ataması yapılmış, bunlardan ikisi çok kısa süre görev yaptıktan sonra Sosyolog ve Ä°statistikçi kadrosuna sınavsız atanmıştır.

Teftiş raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ä°STANBUL PENDÄ°K BELEDÄ°YESÄ°

-2015 yılından bu yana özel makule müdürlüğü kadrosuna 28 farklı kişi atanmıştır. Bu atamalardan yalnızca 2 tanesi ihtişam memurları arasından, 10 tanesi işçi ve sözleşmeli personelden yapılmış, köylü mütezayit 16 tanesi ise açıktan nasip yapılmıştır. Özel tip müdürlüğü kadrosuna atanan personelden 5 kişi kısa süre sonradan diğer kamu kurumlarına naklen atanmıştır. 21 kişi ise gelgel içinde başka görevlere atanmıştır.

Denetleme raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ä°STANBUL MEMLEHA BELEDÄ°YESÄ°

-2015 yılından bu yana aynı uray başkanının görevde olmasına rağmen özel nev müdürlüğü kadrosuna 16 farklı kişi atanmıştır. Bu atamaların tamamının açıktan tayin yapılması kanalıyla gerçekleştirilmiştir. Özel kalem müdürü yerine açıktan atanan 9 kişinin kısa bire bir süre bilahare diğasker kamu kurumlarına naklen atamasının yapıldığı, 6 kişinin üstelik gelgel içinde başka görevlere atandığı tespit edilmiştir.

Teftiş raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İZMİR ALİAĞA BELEDİYESİ

-Akıbet beş yıl içerisinde Özel cins müdürlüğü kadrosuna sonuç 5 yıl içerisinde 4 farklı kişinin atandığı ve hepsinin açıktan atama yapılması kanalıyla gerçekleştirildiği görülmüştür.

Denetleme raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ

-2009 yılından itibaren Özel Tip Müdürlüğü kadrosuna 13 farklı açıktan atama yapılmıştır. Bunlardan 10’u kısa sürede başka kurumlara naklen atama yapılmıştır.

Denetleme raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

-Raporda yapıulan atamaların listesi paylaşılmamış, bulgu yerine belirtilmiştir.

Teftiş raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

KOCAELÄ° Ä°ZMÄ°T BELEDÄ°YESÄ°

-Uray başkanının benzeri seçürün döneminde görevde bulunduğu sürede, özel çeşit müdürlüğü kadrosuna 11 farklı kişbol açıktan atadığı, bunların büyük tıpkı kısmının ise başka kurumlara naklen atandığı, bazılarının da sınavsız yükselmeye bağımlı kadrolara atandığı belirleme edilmiştir.

Denetleme raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

-Özel Soy Müdürlüğü kadrosuna açıktan adayın 10 günlük bir görev süresi böylece benzeri bakanlığın memur kadrosuna nakledildiği belirleme edilmiştir.

Denetim raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

MANÄ°SA YUNUS EMRE BELEDÄ°YESÄ°

-2009 yılından bu yana toplamda 2 seçiz dönemi geçirdiği, söz konusu iki dönemde dahi aynı Şehremaneti Başkanının seçilmiş olduğu, buna rağmen özel makule müdürlüğü kadrosuna 4 farklı kişinin atandığı, bu atamalardan hiçbirisinin büyüklük memurları arasından yapılmayıp, açıktan atama suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Denetim raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

-Belediyenin büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana özel çeşit müdürlüğü kadrosuna 9 farklı kişinin 13 sefer atandığı, bu atamalardan yalnızca 6’sının mehabet memurları arasından yapıldığı, diğasker atamaların açıktan nasip yapılması suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Denetleme raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

-Aynı seçeser döneminde Uray Başkanın saylav olması üzerine adına gelen Uray Başkanı ile bu arada iki skor Başzaman görevde bulunmuş, buna rağmen özel cins müdürlüğü kadrosuna 6 farklı kişinin atandığı, bu atamalardan iki tanesinin çap memurları arasından yapıldığı, diğçeri atamaların açıktan atama yapıldığı görülmüştür.

Denetleme raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

YOZGAT BELEDÄ°YESÄ°

-9.8.2019 tarihinde müracaatı üzerine bire bir kişinin açıktan ataması yapılmış, bundan anında benzeri kamer bilahare 10.9.2019 tarihinde ise aynı kişi başka bir amme kurumuna ataması yapılarak Özel Soy Müdürlüğü kadrosundan ayrılmıştır

Denetleme raporuna ulaşmak içmağara TIKLAYINIZ.

Share: