Memurların anbean sıkıntıya girebileceği konular

Elan ilk köşemizde düz verdiğimiz yazımız çok büyük deste gördü ve bu konuda yaşanan kâh sıkıntıları dahi ortaya çıkardı. Memurların bilmesi müstelzim bazı konular vardır ki hareket işten geçtikten sonraları bunları öğrenmenin maliyeti az çok çok olabilmektedir. Bu yazımızda bilcümle memurların sıklıkla sıkıntıya düştüğü mülk beyanıyla ait kapalı konuları örneklerle açıklamaya çalışacağız.

Görev değişikliği yapanlar mal bildirimi yöneltmek zorunda mıdır?

Memurların sunu fazla nikbet ettiği konuların başında memurların görev veya gelgel değişikliği yaptıklarında ekleme para bildiriminde bulunup bulunmayacakları gelmektedir. Bazı amme kurumları naklen atanan personellerin yahut henüz art görevlere atananların ekleme servet bildiriminde bulunmalarını istemektedirler. Ancak, mevzuatta hakeza tıpkı zorunluluk bulunmamaktadır.

Benzer: A kurumunda Kat Başkanı yerine görev fail bire bir personel kendi kurumuna veya apayrı bir kuruma Genel Müdür yerine atanırsa mülhak mülk bildiriminde bulunması gerekir mi?

Para Bildiriminde Bulunulması Karşı Yönetmelik hükümleri incelendiğinde böyle benzeri zorunluluk olmadığı görülecektir. Bu konuyla ilişik kendisine Celal Personel Başkanlığı ‘Genel Müdürlüğünüzde fariza yapan personelin fariza ve görev yeri değişikliklerinde para bildirimlerinin verilme zamanı ve istifa, aktarım, tekaütlük vb. nedenlerle görevlerinden ayrılan personelin mal bildiriminde bulunup bulunmayacağı’ sorusuna hoppadak Yönetmeliği 9 ve 3 üncü maddesinin ilişkin fıkralarını yazarak yanıt vermiştir.

Görüşte tamlanan maddelere göre, alım içinden yahut alım dışından eğin göreve atananlara yahut naklen muadil kadrolara atananlara mülhak mal bildirimi ödeme zorunluluğu yoktur. Tekrar görevi sona erenlerin infirak tarihini izleyen bir kamer zarfında bildirge vereceği hükmünün başka kurumlara atananlar karşı uygulanması bile tür değildir. Zaten mevzuat hakeza ayrımsız madde da öngörmüyor. aksi takdirde A kurumundan B kurumuna naklen atanan benzeri personelin ayrıldığı kuruma beyanda bulunması kabilinden abus aynı kapsam ortaya çıkacaktır. Kaldı ki ilgilinin genel bildirme döneminde vermiş olduğu beyannameler dosyasında bulunmakta olup, bu dosya atandığı kuruma gönderilmektedir.

Kesif yapılan hatalardan birisi: Alınan vezneci kredileri

Birçok memurun sıkı düzen cezasına maruz kaldığı konulardan birisi de aldıkları vezneci kredilerinden etraf süresinde verilmeyen eklenmiş dünyalık beyanıdır. Zira, ne ant ve ne durumlarda katma mal bildirimi verileceği bilinmemekte ve gözden kaçırıldığı üzere da geleceği karartacak sıkı düzen cezasına maruz kalınabilmektedir.

Ekleme mal bildirimi verilmesi Dünyalık Bildiriminde Bulunulması Için Talimatname hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin Munzam Mal Bildirimi başlıklı 10’uncu maddesine bakarak beyanname çevirmek zorunda olan kamu görevlileri, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi para varlıklarında koca tıpkı mübayenet olduğunda, değişikliği izleyen benzeri kamer içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır tevessül etmek amacıyla ek mal beyanı yüklemek zorundadırlar. Elde ettikleri açık aylığın beş moskof tutarı ‘cins ve miktardaki malın iktisabı ile adalet, algı veya dirimsel sağlanması veya borçlanılması’, para varlığında muhteşem fark sayılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu memurin üzere elde ettiği kesin maaşın 5 kaskatı olan tutarın bilinmesi ve buna göre akıntı edilmesidir. Zira, zaman zaman bu bap karıştırılabilmektedir.

Bu durumu tıpkısı örnekle afişe etmek icabında; VHKİ kadrosunda görev fail benzeri personel kemiksiz yerine 2.100 TL maaş alıyorsa, 2.100 x 5 = 10.500 TL den aşkın para elde edinmesi evet dahi borçlanması halinde eklenmiş mal beyannamesi ödeme zorunluluğu vardır. Buradan şu ifadeyi ferah ferah söyleyebiliriz. Memurun açık kendisine aldığı mahiye, mülhak beyanname verip vermeyeceğini belirleyecektir. Birtakım işyar 11.000 TL tutarında mal elde ettiği üzere mülhak beyanname isnat etmek zorunda olacak kimi işyar ise 60.000 TL para elde ettiği üzere ekleme beyanname verecektir. Bilcümle kamu görevlilerinin bu duruma özen etmeleri gerekmektedir.

Gayrimenkul ediniminde tutarın önemi var mıdır?

Bize göre genel bildirme dönemi dışında emlak ediniminde da servet varlığındaki artma tutarı maaşın 5 moskof büyüklüğünde ise eklenmiş mülk beyannamesi verilmemelidir. Fakat, bu konuyu değişik yorumlayan kurumlar çıkabilir ve melfuf mal beyanı ödeme döneminde olduğu kadar tutarı ne olursa olsun melfuf mal beyanı verilmeliydi denebilme riski olduğu üzere riske girmeden emlak ediniminde tutara bakmadan süresinde munzam servet beyannamesi verilmesini öneririz.

Servet Bildiriminde Bulunulması Karşı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde düz düz;’8 inci maddede gösterilen asıl ve miktardaki malın iktisabı ile doğruluk, matlup yahut dirimlik sağlanması yahut borçlanılması, para varlığında balaban fark sayılır.’ hükmü satır satır incelendiği takdirde bu cümlede kayran düz ‘ve’ bağlacından yağlık kazanılan malın miktarı ve niteliği birbirine bağlıdır ve aynı derecede önemlidir. Şayet bahis konusu cümlede ‘ve’ adına yahut sözü çıkacak olsaydı ‘kazanılan malın mahiyeti’ veya ‘kazanılan malın miktarı’ şeklinde ayrı ayrı dikkate almak gerekirdi. Dolayısıyla munzam bildirme döneminde verilecek beyannamede düz matlup hususlarla genel bildirme dönemindeki beyannamede düz alması müstelzim hususların birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.

KAPAT X

Maaşsız izinde bulunanların mal beyanı karşısındaki durumu

Aylıksız izinde bulunanların umumi ve melfuf mal bildirimi karşısındaki durumu üzerinde durulması müstelzim koca bir konudur. Fehamet Personel Başkanlığının bu konudaki vermiş olduğu idea ile bahis açıklığa kavuşturulmuştur.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını idrak etmek için tıklayınız.

Share: