Memurların üst basamaklı kadrolara atanmalarının incelikleri

657 sayılı Kanunun 68/B maddesine istinaden torba kadrodan yakalamak istiyorum. Fakat bu maddeyle ilgili tıpkısı yanlış anlaşılmayı kaldırılmış edemiyorum. Şöyle ki, ego işsiz hazırda 8 yıla yakın benzeri süredir ululuk memuru namına çalışmaktayım. Çderece yüksek mühendisiyim fakat Orman ve Akarsu İşleri Uzmanı kadrosuyla çalışıkıymetlendirme. Kamuda göreve başlamadan önce Ä°laç Mümessili yerine 2007 işgünü sigortalılığım(SSK) var. Ben bunu 657’nin ilgili maddesi gereği hizmet birleştirme ile emekliliğime saydırdım fakat kadro ve aşama ilerlememe sayılmadı (Mesleğimde çalışmadığım için). Şu dakika ise 68/B maddesine göre husye kadrodan fark etmek için başvurdum. Kurumum nedense üstte belirttiğyayın sebeple yani mesleğimde çalışmadığım için sigortalılığımın bu madde kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtmekteler. Kurumumu nasıl ikna edebilirim?

Memurlar çoğu zaman, kamu gelgel ve kuruluşlarını kanunlarda yazan çok açık düzenlemeler karşısında de ikna etmekte zorlanabilmektedir. Bu bağlamda 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde değerlendirilecek bakım süreleriyle ilişkin namına şunları söyleyebiliriz;

1- Tamamı dikkate alınacak hizmet süreleri

a- 217 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışıulan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, uray başkanlığında, şehremaneti ve ülke umumi meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil ihtiyat subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçyeryüzü süreler.

b- Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilişkin kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile sunma üst yönetici konumundaki umumi müdür ve başdem kadrolarına atanacaklar içmağara yükseköğrenim gördükten sonraları özel kurumlarda veya erkin yerine çalıştıkları süreler.

2- Belli ayrımsız kısmı dikkate alınacak süreler

Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda yahut serbest namına çalışılan sürenin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü.

Görüleceği üzere, özel sektörde geçyer sürelerin 657 sayılı Kanununun 68/B maddesi gereğtafsilatlı dikkate alınmasında hür surette bu sürelerin yükseköğrenim gördükten bilahare yapılması gerekmektedir. Yani ortaöğrenimden bilahare sigortalı adına çalışdakika ayrımsız personel sonradan yükseköğrenim görmüştür. Yükseköğrenimden önceki sigortalı adına çalışılan süreler 68/B atamasında dikkate alınmayacaktır.

3- Maddenin incelikleri

Memuriyet hizmeti aranmaması müsteşardan müsteşduruluk veya genel müdürden umumi müdüre değişebilmektedir. 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde özel sektörde çalışıulan süreler Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilişik kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile arz üst yönetici konumundaki umumi müdür ve başdem kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğasker kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınmaktadır.

Bu hükme göre değme müsteşarlık yahut genel müdürlük içmağara amme hizmetinin aranmaması üzere tıpkısı şey söz konusu değildir. Vakit Kaybetmeden bağlı ve ilgili kurumların müsteşarları veya genel müdürleri için özel sektör hizmetlerinin tamamı dikkate alınmaktadır. Diğasker müsteşarlıklar veya genel müdürlükler içmağara takkadak özel sektör hizmetlerinin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınmaktadır. Anlayacağınız, memurluk hizmetinin aranıp aranmayacağı hususu müsteşardan müsteşuzaklık veya umumi müdüründen genel müdürüne değişmektedir. Yani hiç memuriyeti sıfır birisi Bakanlıkların asıl bakım birimi umumi müdürlüklerine atanamaz. Ancak, DSÄ° Genel Müdürlüğüne atanabilir.

Ayrıca, bap metninden Başbakanlık ve bakanlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcılıklarının bile kapsamda olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir bakanlığın müsteşarlığına özel sektörde 12 yıl hizmeti olan birisi atanamaz. Ancak, bağlı ve ait kuruluşların müsteşarlıklarına, müsteşar yardımcılıklarına veya en üst yönetici konumundaki umumi müdür ve başdem kadrolarına yükseköğrenimden sonra 12 yıllık özel sektör hizmeti mevcut birisi atanabilir. İlgili kuruluşlara örnek verecek olursak rastgele KİT genel müdürlüğüne 12 yıllık özel sektör hizmeti olan birisi atanabilir.

Şayet yön metni ‘…..Başbakanlık, bakanlıklar ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile arz üst yönetici konumundaki umumi müdür ve başsoluk kadrolarına atanacaklar…’şeklinde olsaydı bu ifadeleri kullanamazdık.

Madde metninin bu şekilde olması halinde ise Başbakanlık Müsteşar ve yardımcılıklarına yahut bakanlık müsteşar ve yardımcılıklarına özel sektörde 12 yıllık hizmeti olanların atanabilmesi mümkün olacaktır.

KAPAT X

4- 12 yıllık özel sektör hizmeti olan doğrudan KÄ°T Umumi Müdürü mümkün mi?

Yazının devamını kavzamak içmağara tıklayınız.

Share: