Memuriyete daha yüksek dereceden başlamanın avantajı var mıdır?

Doktorlar, mühendisler, uzmanlar veya müfettişlerde boş olan üst rütbe kadrolara atanmak lacerem tıpkısı yarar sağlar? Bunlar, 8. yahut 9. kademe yerine 5. dereceden memuriyete başlarlarsa maaşlarında oylumlu bir artım peki mu? Bu aplikasyon hoppadak kariyer mesleklerde mi vardır?

657 basit Ihtişam Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre, Büyüklük memuriyetine antre adım ve kademeleri öğrenim durumuna göre belirlenmektedir. Örneğin liseyi bitirenler 13/3 aşama ve kademeden göreve başlamaktadır. Tekrar 2 sene kesiksiz yükseköğrenim mezunları 10/2 merhale ve kademeden, 4 almanak yüksek tahsil mezunları ise 9/1 merhale ve kademeden göreve başlamaktadır.

Bu giriş aşama ve kademeleri, 657 sınırlanmış Kanun’un 36’ncı maddesinde az buçuk henüz teferruatlı bire bir şekilde belirlenmiştir. Ikbal fail okurlarımız, 36’ncı maddedeki tabloya bakabilirler.

Antre derecelerine eklenen unsurlar nelerdir?

Özge taraftan, methal derece ve kademelerine arada bir eklenmiş yapılabilmektedir. Bunun dayanağı üstelik esasen 36’ncı maddedir. 36’ncı maddedeki etap ve rütbe eklemeler;

1- Çıkışlı olunan kesim/ medrese,

2- Alınan sertifika ve belgeler,

3- Atama yapılan kadro unvanı,

4- Mezuniyetin konusunda alınan öğrenimler,

5- Memuriyet öncesi hizmetler,

kabilinden unsurlara bakarak değişebilmektedir.

Antre derecesinin faziletli olmasının hukuki dayanağı nedir?

Bu uygulamanın nedeni 657 sınırlanmış Kanun’un 45’inci maddesidir. 45’inci husus, amme kurumlarının, 36’ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tayin olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve değer gösterilecek grup derecesi kazanılmış türe aylık derecelerinin üç üst derecesinden çok olmamak kaydıyla, kişileri üç merhale fevk atayabileceğini hükme bağlamıştır.

Uygulama 5-15 dereceler üzere geçerlidir

KAPAT X

Aplikasyon seçkin paye amacıyla muteber değildir. Bu aplikasyon 5-15 dereceler arası geçerlidir. yeknesak verecek olursak kamu kurumu şayet 9’uncu aşamalı yersiz kadroya cemaat değilse 3 aşama erdemli olan 6’ncı dereceye nasıp yapabilir. Ancak benzeri kamu kurumunun (68’inci madde hükümleri gizli istop etmek kaydıyla) 6’ncı derecedeki benzeri kişiyi 4’üncü dereceli tıpkı kadroya ataması olanaklı değildir. Çünkü atamaların 5-15 dereceler arasında olması gerekmektedir.

Zımnında eskimemiş atanan veya çalışanlardan bakım süresi bir olan birçok memurun antre derecesinin veya bulunan derecesinin ayrımlı olması damarı bozuk ayrımsız nitelik değildir.

Bazı unvanlar üzere bu uygulamanın gıcırı bükme olduğu akıllıca mudur?

Memurların göreve başlamalarındaki öğrenim durumuna akıllıca gereksiz takım bulma sorunu 657 dar Kanunun 45’inci maddesini can simidi haline getirmiştir. Fakat gâh bakım sınıfında görev düzlük personel üzere bu uygulamaya icap kalmamıştır. Bu durumu örneklendirmek icabında; öğretmenler için kurma edilen kadrolar öğretmen (1-9) şeklinde kurma edildiği amacıyla 45’inci bap uygulamasına lüzumlu kalmamıştır. Esasen özelleştirme kadrolarında üstelik aynı aplikasyon yapılmaktadır.

Bu konuyla ilişkin yerine arada sırada bu köşeden önerilerde bulunmuştuk. Bu köşede yazmış olduğumuz ‘Binlerce memuru ait önerimiz, 6428 dar Kanun’la kısmen kanunlaştı’ antetli yazımızla kâh sağlık personele bu uygulama yapılmıştı. Bu Kanunla Toplumsal Çalışmacı (1-8), Hemşire (1-12), Keyif Teknikeri (1-10) vb. şeklinde ekip kurma edilmişti.

Bu yazımızda ve benzer nitelikteki sair yazılarımızda laf hep detaylarıyla açıklanmış ve kuşkusuz aynı inhilal sağlayacağı örneklerle açıklama edilmiştir. Ancak, önerimizin kısmen birlikte olsa hayata geçmesi az çok önemlidir.

Halbuki bizim yaptığımız öneri, bilcümle memurları kapsayacak şekilde tıpkı aranjman yapılmasıydı. Yapılan Yasa değişikliği, yaptığımız önerinin haddinden fazla bayağı bire bir şekilde uygulamaya geçirilebileceğini göstermiştir. Ancak, ne hikmetse bu düzenlemenin zir yapısını hazırlayacak Maliye Bakanlığı ve Şevket Personel Başkanlığı bürokratları buna yanaşmamaktadır.

Bu halde maaş nereden alınacaktır?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını fehmetmek için tıklayınız.

Share: