Memurin köşe yazarlığı yapabilir mi?

Okuyucularımızın sıklıkla sorduğu sorulardan birisi de memurların gazetelerde köşe yazarlığı yapıp yapamayacağı ile çalıştıkları kurumlardan cevaz alıp almayacağı yahut kurumları izin vermezse yazarlığa bitmeme edilip edilmeyeceği gibi sorulardır.

1- Memurların köşe yazarlığı yapması cins başöğretmen?

Memurların köşe yazarlığı yapmaları bazen kısıtlar dahilinde bittabi mümkündür. Ancak, bu kısıtlar dikkate alınmaksızın yazılan yazılar kimi zaman memuriyetin sona ermesine dahi defa açabilir.

Bu konuyla ilişkin yerine, 657 mahdut Kanunun Basına bilgi yahut beyanat vermeyi düzenleyen 15’inci maddesinde; ‘ Izzet Memurları, amme görevleri hakkında basına, vukuf ajanslarına yahut radyo ve göstergeç kurumlarına bilgi yahut demeç veremezler. Bu konuda mukteza bilgi ancak bakanın mezun kılacağı görevli illerde valiler veya izinli kılacağı memur vasıtasıyla verilebilir..….’ hükmüne düzlük verilmiştir.

Bu hükme göre, fıkra yazarlığı yapmada bir numara ateh, memurun öz fariza alanıyla ilgili yazılar yazmamasıdır. Şayet görevli bu konuda kurumundan lazım izni almışsa kanun maddesi yazmasında gelişigüzel duvar yoktur.

Lazım izinler alınmadan memur kişi fariza alanıyla ilgili konularda fıkra yazarsa 657 az Kanunun 125’inci maddesinde düz kayran; Izinli olmadığı halde basına, fen ajanslarına yahut radyo ve göstergeç kurumlarına hikmet yahut bildiri vermenin karşılığı olan ayıplama cezasıyla cezalandırma edileceğini bilmelidir. Şayet yazılan yazılar gizlilik içeriyorsa o takdirde memuriyetten emisyon cezasıyla da yüz yüze kalınabilir.

Antrparantez, bu konuyla ilişkin olarak Açıklamalı Heybet Memurları Kanunu kitabında; ‘(Sağ Kahramanoğlu, Mehmet Ünver, Nezir Kardoğan: Edunet E-Talim Yetişek Tipografi Eser Ltd. Şti., Ankara 2012, s. 56) Kamu görevlerinin yürütülmesiyle ait namına matbuat organlarıyla radyo televizyon kurumlarına hikmet ve beyanat vermeye mezun olduğunu göstermek ve idarenin halkla ve kamuoyuyla münasebetlerinde muntazam benzeri akort temin etmek üzere bu konu konulmuştur.

Özellik metninde görüleceği amacıyla, memurlar amme görevleri karşı hikmet yahut beyanat veremezler. Ne efsus kim, amme kurumları bu ayrımı hep gözden kaçırmakta ve ilkin sendikacılar başlamak için memurlara düzen bağı cezası uygulaması yoluna gitmektedir. Bu nedenle konunun anlaşılması için bir örnek vermenin müfit olacağını düşünüyoruz. Başbakanlıktaki benzeri uzmanın, incelediği bir talimatname hakkında bilgi yahut bildiri vermesi ‘kınama’ sıkı düzen cezasını gerektirmekle gelişigüzel, bu uzmanın ‘vazifeli aylık artışlarının adaletsiz olduğunu’ bildirme etmesi, ‘muaheze’ sıkı düzen cezasının verilmesini gerektirmez.’ ifadesine vadi verilmiştir.

2- Köşe Yazarlığı amacıyla izin alınmasına icap var mıdır?

Fıkra Yazarlığı tahsis etmek amacıyla memurun çalıştığı kurumdan müsaade alması gerektiğini emreden bire bir düzenleme bulunmamaktadır. Fakat, memurun yazdığı konular fariza alanına giriyorsa bu durumda izin alması gerekmektedir. Amme kurumlarının farklı saiklerle hareket etme ihtimalinin rastgele zaman olacağı ihtimalinden hareketle fıkra yazarlığı tahsis etmek isteyenlerin kurumlarından cevaz almalarını öneririz. Ayrıca, kenar yazısının mahiyeti nedeniyle adli bir takip yapılması, akabinde dahi idari anket açılması değme devir olabilir olup, memurun bu durumu bilerek yazısını kaleme alması gerekmektedir.

3- Nahiye yazarlığından alınan ücretin mahzuru var mıdır?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını fehmetmek üzere tıklayınız.

Share: