Memura, öğrenim özrü tayini hakkı veren kurumlar

Kurumsal yönetmeliklerde eğitim bilimi durumu özrüne binaen atama hakkı tanıyan kurumlar

memurlar.net namına henüz ilk tıpkısı kaç sefer belirtmiştik: Kanunlarımızda, eğitim bilimi durumundan dünya naklin yapılmasını öngören benzeri hükümranlık bulunmamaktadır. Fakat bazı kamu kurumları tahsil özrü hakkını personeline tanımıştır.

Aşağıda, parçalanmamış mevzuatı tarayarak elde etmiş olduğumuz sonuçları yayınlıyoruz.

Keyif Bakanlığı ve Kapalı Kuruluşları Nasıp ve Aktarım Yönetmeliği

Bap 21-
(7) Personelin esenlik ile ilişkin tıpkı alanda sunu bir iki dört almanak lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, meydanda ekip olması ve öğrenim süresi ile sınırlı oluşmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere ünsüz göçüşmesi vasıtasıyla atanma talebi değerlendirilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dışarlık Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Madde 18-
(8) Milli Terbiye Bakanlığı aracılığıyla yapılan merkezi imtihan sonucu ortaöğretim ve dengi okulları kazanan yahut bu okullarda öğrenime devam fail öğrencilerin, hukuki bağlantılarının resmi olarak belgelendirilmesi halinde, sili yahut üvey olduklarına bakılmaksızın, çalım personeli olan esas ve/veya babası, öğrencinin kazandığı yahut öğrenime bitmeme ettiği okulun bulunduğu yere, tahsil süresi ile bağlı doğmak kaydıyla atanabilir.
(12) Personelin bu Yönetmelik kapsamındaki tıpkısı görevle ilgilendiren Değerlendirme Seçilmiş ve Harmoni Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan imtihan sonucu kazanılan benzeri kayırıcı öğrenim (civar lisans yahut lisans) gördüğünü belgelendirmesi, asli görevini aksatmaması ve öğrenim süresi ile sınırlı olması kaydıyla, tahsil gördüğü yere metatez aracılığıyla atanma talebi değerlendirilir. (Mülga iki tamlık:RG-28/6/2012-28337) (…) (Katma bilcümle:RG-28/6/2012-28337) Bu şekilde atananlar mezun olmaları yahut seçme nedenle okuldan ayrılmaları halinde, görev yaptıkları ilin (C) yahut (D) hizmet grubu illerinden olması durumunda bulundukları yerde bırakılırlar, görev yaptıkları il, (C) veya (D) bakım grubu olmayıp, esbak görev yerleri (C) yahut (D) bakım grubunda ise eski görev yerlerine, önceki fariza yerleri (A) veya (B) hizmet grubunda ise (C) veya (D) hizmet grubu illerinden birine tercihleri doğrultusunda, tercih yapmamaları halinde ise re’sen bu illerden birine, üç kamer içerisinde atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda nasıp yapılacak saha bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı bakım bölgelerinden çekmek üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere gine bir usulle nasıp yapılır. Bu şekilde atanacak personel, istemeleri halinde yeni görevlerine haziran, orak ayı, ağustos ve ilkgüz aylarında başlatılabilir.

İdari Hız Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği

Yön 11- İlgilinin bulunduğu yerde çocuklarının öğretim seviyesine akla yatkın ekol bulunmayanlar ile çocukları efdal öğrenim kurumlarında okuyanlar kol durumunun yarar olması kaydıyla talim kurumlarının bulunduğu bölgeye veya mümasil ayrımsız yere atanabilirler. Tahsil durumu zımnında atanmaları yapılanların çocuklarının tedris kurumları ile ilişkilerinin bitmeme ettiğini, seçme öğrenim yılı başında kurumdan sağlayacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Çocukların öğrenimi tamamlaması ve tedris kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi halinde, ilgilinin atanmadan esbak bölgede sunu bir iki hizmet süresinin dolmasına aynı yıldan aşkın bir süre kalmışsa durumuna akla yatkın aynı bölgeye atanması yapılabilir.

Milli Defans Bakanlığı, Erkânıharbiyeiumumiye Başkanlığı Ve Kuvvet Komutanlıklarında Işyar Ihtişam Memurlarının Göçüşme Vasıtasıyla Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Husus 11- (3) Yetişek Durumu: Memurun yetişek durumuna binaen metatez isteğinde bulunabilmesi üzere; durumunu belgelendirmesi gibi kâin tahsil seviyesinin üstünde yer az dolay lisans düzeyinde eğitim bilimi bürümek amacıyla sınavı kazanmış olması gerekir. Bu durumda terbiye-tedrisat yapılacak faziletkâr tedris kurumlarının bulunduğu bölgeye derslik ve unvanına akla yatkın ekip bulunması halinde ataması yapılabilir. Ancak bölgelerdeki mecburi mücahede süreleri tamamlanmadan, bu heves dikkate alınmaz.

Bitirmiş Genel Komutanlığı ve Yaka Düzenlilik Komutanlığında Görevli Heybet Memurlarının Metatez Kanalıyla Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Yön 11- c) Terbiye Durumu: Memurun eğitim durumuna dayanarak göçüşme isteğinde bulunabilmesi amacıyla mevcut öğrenim seviyesinin üstünde, yer az lisans, efdal lisans yahut doktora örgün eğitimini yazmak amacıyla sınavı nail olması ve kaydını yaptırdığını belgelendirmesi öğrenim göreceği eğitim kurumunun bulunduğu ilde dershane ve unvanına uygun münhal kadro bulunması şartları aranır. Terbiye durumu nedeni ile atanılan ilde yetişek tamamlamadan, başka bir ile terbiye durumu nedeni ile atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Eğitim durumu nedeni ile ataması yapılan memurun küsurat zorunlu bakım süresi, eğitim ve öğrenimini tamamlamasını veya temas nedenle okuldan ilişiğinin kesilmesini müteakip elan evvel fariza yaptığı bir ilde tamamlattırılır.

BU HAKKI KALDIRANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Nasıp ve Metatez Yönetmeliği

KAPAT X

Yönetmeliğin 38. maddesinde vadi düz egemenlik 2013 yılında kaldırılmıştır. Kaldırılan buyruk: “Yön 38(1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu düzentileme yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; ancak içindeki faziletkâr talim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı komütatör tedbir ve tez dönemi dahil tezli/tezsiz faziletli lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü tahsil gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.”

Hak Bakanlığı Vazifeli Sınav, Tayin ve Aktarım Yönetmeliği

2003 günlü yönetmelikte kayran düzlük hükümranlık, 2013 yılında kaldırılmıştır. Kaldırılan hâkimiyet: ” Konu 27Çocukları, eşi yahut kendisi efdal tedrisat kurumlarında okuyanlar ile bulunduğu yerde çocukları, eşi yahut kendisinin öğrenim düzeyine makul önce veya orta talim kurumu bulunmayanlar, grup durumunun ergonomik olması gibi öğretim kurumlarının bulunduğu yere yahut yakınına atanabilirler. Fakat yüksek tahsil dolayısıyla nasıp yapılırken personelin dal öğrenime yahut görevi ile ilgilendiren bölüme kaydolması temel alınır.”

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Inanma Hizmetleri Sınıfı Mensupları Tayin ve Ünsüz Göçüşmesi Yönetmeliği

Çocukların Tahsil Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme
Madde 40- (Değişik: 15/2/20022002/3814 K.)
Personelin, darülfünun ve yüksek okullarda tahsil gören çocuklarının sınırlı yahut leyli okuma imkanı olmadığı yahut parasız yatılı olan okullar aut, yabancı çevirgeç ağırlıklı mutedil tedrisat kurumları ile çığır lisesinde öğrenimde kâin çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde gerekseme bulunması ve takım durumunun akıllıca olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu memleket yahut dengi tıpkı okulun bulunduğu illerden birine düzlük değiştirmek vasıtasıyla ataması yapılabilir.

Share: