Memur adaylarının ve namzet memurların bilmesi müstelzim ameliye bilgiler

Bugünkü yazımızda görevli adaylarının ve aday memurların bilmelerinde kâr tasa ettiğimiz aday memurların bambaşka kurumlara namzetlik döneminde atanıp atanamayacakları, adaylık döneminde almanak izin kullanılıp kullanılamayacağı kabil birçok makro konuya yer vereceğiz.

Namzet görevli apayrı kurumlara atanabilir mi?

Aday vazifeli adına çalışmakta olan personelin KPSS süreci böylelikle apayrı kurumun işyar kadrosuna yerleştirilmesi yerinde, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi durumunda atanması mümkündür.

Bu konuyla ilgili yerine, 657 sayılı Yasa’un 54’üncü maddesinde geçen ‘nakil’ ibaresinden memurun eksantrik kurumlarda durumuna uygun tıpkı kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, namzet görevli iken kamu alım ve kuruluşlarınca yapılan hususi yarışma sınavı neticesinde (A) Grubu benzeri kadroya atanma hakkı kazananların veya KPSS sonucuna bakarak gerçekleştirilen merkezi nizam işlemi neticesinde (B) grubu ayrımsız kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sınırlanmış Kanun’un 54’üncü maddesinde sabık ‘nakil’ anlamında değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünden bunların namzetlik döneminde muvafakatle naklen apayrı kurumlara atanmasında engel bulunmamaktadır.

Namzetlik döneminde ricat edenlerin hizmetlerinin değerlendirilmesi

Namzet işyar iken ricat eden personelin yeniden namzet işyar adına atanması halinde namzetlik süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği süreler memuriyette değerlendirilir mi?

657 mahdut Şevket Memurları Kanunu’nun 54’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; ‘Aday adına atanmış Mehabet memurunun namzetlik süresi bire bir yıldan birkaç iki yıldan çok olanaksız ve bu süre ortamında namzet memurun apayrı kurumlara nakli yapılamaz.’ denilmekte, ‘Birincil memurluğa atanma’ antetli 58’inci maddesinde ise, ‘Namzetlik devresi zarfında eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil kayran adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya izinli amirin onayı ile müsaade tarihinden bahsetmek üzere birincil memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez’ hükmü düzlük almaktadır.

Özge taraftan, tıpkısı Kanunun 159’uncu maddesinde, ‘Adaylık süresi böylelikle bu Yasa hükümlerine göre anne memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, paye ilerlemelerinde ve adım yükselmelerinde değerlendirilir.’ denilmektedir.

Yukarıda kayran verilen hükümlerin gelişigüzel değerlendirilmesi neticesinde, aday memur iken çekilme eden personelin yeniden aday işyar olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden evvel adaylıkta geçirdiği sürelerinde eklenmesi aracılığıyla hesaplanması gerekmektedir.

Adaylık süresinde kurum değiştirenlerin namzetlik süreleri değişir mi?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavramak üzere tıklayınız.

Share: