Memlekette yıllık izinde iken, hastalanıp anlatım alırsam, ne halde aldığım tabir geçerli imkânsız?

Şevket memuru, memuriyet mahalli dışında iken fakat acilden tabir alması halinde, alacağı hastalık raporu hastalık iznine çevrilir.

SORU: Ä°yi çalışmalar ben ayrımsız kamu kurumunda işyar kendisine çalışıdeğerlendirme. Yıllık izni mi alıp 5 gün memleketime geldim. Ä°znim cuma namazı günü bitti ben dahi Pazar günü yola çıkmayı planlıdeğerlendirme amma cumartesi günü rahatsızlanıp poliklinikten 7 gün ifade aldım, bu rapor hastalık iznine çevrilir mi? Teşekkürler dümdüz gelsin.

CEVAP: 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Hükûmet Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Oran Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Ä°znine Ä°lişkin Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki gibidir.

“Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuncu izinlerin kullanılması durumu ile evgin vakalar hariç, memurluk mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.”

Fehamet Personel Başkanlığının “Hafta sonu tatili ve bayramlarda memurluk mahalli dışına çıdem Çap memurlarının rahatsızlanarak hastalık raporu alması halinde söz konusu raporların hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hakkındaki” 19/03/012 tarihli ve 4586 sayılı görüşü aşağıdaki şekildedir.

“Yönetmelikte tamlanan istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini saraka günleri ile genel dinlence günlerinde memurluk mahalli dışına çıiçki Heybet memurlarının memurluk mahalli dışındaki;

Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak evgin servisleri tarafından düzenlenebilecek olması cihetiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

– Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise ivedi servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, ivedili servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği, mütalaa edilmektedir”

Sonuç adına; yıllık izniniz Cuma günü itibariyle sona erdiğinden, poliklinikten aldığınız 7 günlük ifade hafta sonu tatilinde, memurluk mahalli dışında alındığından hastalık iznine çevrilmesi mümkün değildir. Raporuın acilden alınması gerekmektedir.

Share: