MEB’in 260 fizyoterapist ve 5.872 bindi elemanı başvuruları başladı

MEB sosyal iletişim araçları hesabından 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 bindi personeli alımı içmağara başvuruların başladığını duyurdu.

Bakanlığımızın minval ve taşra teşkilatında 657 sayılı Fehamet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam yapılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişamaç Esasların ekleme 2 nci maddesinin bir numara fıkrasının (b) bendi gereğtafsilatlı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu benek sıralaması temel alınmak vasıtasıyla sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli bindi personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURUŞ

1.1 Genel Şartlar

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden fakül almış kalkışmak.

– 657 sayılı Ihtişam Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

– Azamet memurluğundan çıkarılmayı müstelzim benzeri ceza almamış almak.

– Olağanüstü nakız kapsamında yürürlüğe konulan yasa hükmünde kararnamelerle kamu görevine serencam verilmemiş girmek.

– Mesleğmağara ifasına engel olacak aynı hastalığı bulunmadığını, tamlık teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık yerleşmiş raporuyla belgelendirmek.

– seçme içtimai güvenlik kurumundan tekaütlük veya yaşlılık aylığı almıyor gelmek.

1.2 Özel Şartlar

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hikmet Tedavi ve Iyileştirme yahut Fizyoterapi lisans programlarından vurmak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

Lisans düzeyinde;

KAPAT X

Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Aş Damı Sanatları, Eşya İçecek İşletmeciliği/Kayıt ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden vurmak ya de rastgele lisans programından çıkışlı olup Sertifika Tablosunda düzlük alan sertifika veya belgelerden birine topluluk olduğunu belgelendirmek.

Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Sefine Aşçılığı, Hazır Kemirmek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kayıt İçecek İşletmeciliği/Araç ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden varmak ya birlikte değme ön lisans programından çıkışlı olup Sertifika Tablosunda saha düz şehadetname veya belgelerden birine cemaat olduğunu belgelendirmek.

Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık yahut mutfak bölümlerinden sızmak evet bile seçme ortaöğretim programından mezun olup Şehadetname Tablosunda vadi düzlük şehadetname yahut belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

Başvuru için umumi ve özel şartlarda aranan niteliklerin tamamını, başvurunun son günü (05.11.2021) itibarıyla taşıyor doğmak.

1.3 Başvuru Tarihi ve Şdolaşık

Başvurular, 25.10.2021-05.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.11.2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

– Adaylar, başvurularını e-DevletMilli Eğitim BakanlığıKariyer Kapısı Amme İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo evet birlikte posta yoluyla yapıulan başvurular banko kabul edilmeyecektir.

– Adayların başvuruları iklim-ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere tıpkısı mülk ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecektir.

– Adaylar başvuruda matlup belgeleri başvuruş ekranından sisteme yükleyecektir. Muktezi durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar matlup belgeleri, diploma makamı adına seçtikleri memleket-ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.

– Adaylar sadece bire bir unvan içmağara başvuruda bulunabilecek; nagehan çok titr içmağara başvuruda bulunduğu belirleme edilen adayların temas iki başvurusu dahi geçkocasız sayılacaktır.

– Adaylar, başvuruda bulundukları unvana Mülhak-1 Tabloda belirtilen yerlerin tamamı için tercihte bulunabilecektir.

– Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden strateji edebilecek; başvuru sonuç belgelerini ise başvuruş sürecinin tamamlanmasının ardından alabileceklerdir.

– Bu kapsamda istihdam edilecek personel, 3 (üç) yıl süreyle kayran değişikliği talebinde bulunamayacaktır.

– Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğçeri aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını sonuç güne bırakmamaları uygun olacaktır.

1.4 Başvuruda İstenecek Belgeler

Icazetname yahut e-Oran üzerinden alınacak hatim belgesi,

– Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuruş için istenilen sertifika yahut belge.

2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Ä°lan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 fakül sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri dahi dikkate alınarak atamaları yapılacaktır.

– Ä°lan edilen aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına, 2020 KPSS (B) grubu benek sıralaması üzerinden yüksek fakül alandan başlamak üzere adayların tercihleri dahi dikkate alınarak sırasıyla;

a) Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Aş Damı Sanatları, Şart İçecek İşletmeciliği/Araç ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanların,

b) Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Araç İçecek İşletmeciliği/Şart ve İçecek İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olanların,

c) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık yahut mutfak bölümlerinden çıkışlı olanların,

ç) her lisans programından çıkışlı olup Sertifika Tablosunda vadi düzlük sertifika yahut belgelerden birine ehil olduğunu belgelendirenlerin,

d) rastgele ön lisans programından çıkışlı olup Sertifika Tablosunda düz kayran sertifika yahut belgelerden birine cemaat olduğunu belgelendirenlerin,

e) temas ortaöğretim programından çıkışlı olup Şehadetname Tablosunda vadi düz şehadetname yahut belgelerden birine ehil olduğunu belgelendirenlerin,

ataması yapılacaktır.

Benek eşitliği halinde sırasıyla; şehadetname tarihi itibarıyla önce çıkışlı olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.

– Tayin sonuçları, 12.11.2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

– Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları el milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları nakız edilecektir.

– Sunulan süre içinde göreve başlamayanlardan boş mütezayit pozisyonlara, aynı usulle sıradaki adayların atamaları yapılmak aracılığıyla doldurulabilecektir.

4. ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK VESAIK

Başvuruş sonuç belgesi,

Р2020 KPSS (B) grubu sonṳ belgesi,

– Şehadetname veya e-Şevket üzerinden alınacak itmam belgesi,

– Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için matlup sertifika veya belge,

– Güncel günlü adli sicil kaydını gösterir belge,

– Sağlık kurulu raporu.

5. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı doküman veren, beyanda mevcut veya nakıs evrak verdiği sonra belirleme edilenler ile maksut belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçkocasız sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa birlikte halel edilecektir.

– Tayin şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin hizmet sözleşmesi yapılmış olsa bile tahrip edilecektir.

– Sözleşmeli personelin, bakım sözleşmesi esaslarına aykırı akım etmesi dolayısıyla kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi yegâne taraflı feshedenler, fek tarihinden itibaren tıpkı yıl geçmedikçe, bu car kapsamında başvuruda bulunamayacak; aykırı durumu belirleme edilenlerin sözleşmesi yapılmış olsa de fesih edilecektir.

Kontenjan tablosu (Munzam-1 Tablo) için tıklayınız

Share: