MEB’e bakarak tek bakım içi terbiye almadan zahmetli olan öğretmenler var

Evet yanlış okumadığınız, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Ulusal Sarıklı Strateji Belgesi taslağında; ‘…Fakat yapılan tetkikat öğretmenlerin gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarından mutlu olmadığını ortaya koymaktadır. Yapılan aynı araştırmada öğretmenlerin % 85’i mesleki gelişime gerekseme duymadıklarını belirtmişlerdir (MEB, 2005). Meğerse TALIS Raporu’na göre sunma az bakım içi yetişek alanlar arasında Türk öğretmenler önce sıralarda düzlük almaktadır. Muallimlik hayatı boyunca tek hizmet içi eğitim bilimi almadan tekaüt olan öğretmenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.’ ifadesini görünce şaşırmamak cins değildir.

Elan ilk bu köşeden amme kesiminin personel stratejisinin olmadığını yazdık ve önerilerimizi sunduk. Bugünkü yazımızda ise öğretmenlere ilgilendiren nasıl aynı personel stratejimizin olması gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Çağcıl anlamda stratejinin tanımı

Takip genelde risk ve müphemiyet halinde az bilgiyle karar ahiz yöntemi namına, elan dar anlamda ise tıpkı amacı akdetmek için belirlenen cereyan tarzı yerine tanımlanmaktadır. İşte bu tanımdan bilahare izlenmesi gereken stratejilere bakalım ve neler olması gerektiğini ve bu konuda neler yapılması gerektiğini açıklamaya çalışalım.

1- Öğretmen stratejisi oluşturulmadan ilk yapılması gerekenler

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavzamak amacıyla tıklayınız.

Share: