MEB’de uyarma cezası kayran aday memurun durumu

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı’nda aday görevli yerine görev yapıyorum. Göreve erken geç hulul ve er metrukiyet nedenleriyle uyarma cezası aldım. Bu cezaya itiraz hakkımın olduğunu bilmediğim amacıyla itiraz süresini de kaçırmışım. Bu cezadan hava görevden atılabileceğimi söylüyorlar. Bu akilane mudur?

Bu uzanım vakit kaybetmeden MEB’da değil bir nice kamu kurumda yaşanmaktadır. İlgilileri sonsuz uyarmamıza karşın maatteessüf çıkarılan torba kanunlarda bu konuyu düzeltmediler. Namzet yahut aristokrat memurun uyarı veya ayıplama cezası almaları serencam etap dümdüz olup, yaşanan örneklerde bunu göstermektedir.

Henüz önceki yazılarımızda namzet memurların namzetlik döneminde aldıkları sıkı düzen cezalarının memuriyetlerini sona erdireceklerini ifade etmiştik. Maalesef bir nice aday işyar bu nedenle memuriyetlerini kaybetmiştir ve yukarıda kayran verilen örnekte bunu gösteriyor. Aday memurların namzetlik döneminde sıkı düzen cezası almamaları bu nedenle gelecekleri açısından oldukça önemlidir. aksi takdirde yapacakları siftinlik hatalar zımnında alacakları disiplin cezası zımnında görevleri (memuriyetleri) sona erdirilecektir. Burada idarelerin bile ölçüm hakları yoktur.

657 sayılı Kanun’un namzetlik süresi böylece kısırlık halini düzenleyen 57’nci maddesinde; ‘Adaylık süresi ortamında disiplin cezası almış olanların sıkı amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir’ hükmü uyarınca aday memurların adaylık döneminde çokça dikkatli olmaları gerekmektedir. aksi takdirde herhangi bir disiplin cezası sonucunda memuriyetle ilişikleri kesilerek gelecekleri kararacaktır. Büyüklük Personel Başkanlığı’nın görüşleri üstelik bu yöndedir.

Hakikat bu Başkanlığın 20 Nisan 2011 günlü görüşünde; ‘6111 basit Kanunla, 657 mahdut Azamet Memurları Kanunu’nun 57’nci maddesinde yapılan değişiklik neticesinde adaylık süresi içre ikaz veya takbih kadar sıkı düzen cezası alan personelin görevine son verilip verilmeyeceği sorusuna, 6111 az Kanun’un çıkma tarihi olan 25/02/2011 tarihinden sonradan uyartı ve muaheze cezası birlikte hulul etmek üzere disiplin cezası düzlük namzet memurların 657 dar Kerem Memurları Kanunu’nun 57’nci maddesinde belirtilen usule makul yerine ilişiklerinin kesilmesinin makul olacağı sıkıntı edilmektedir’ şeklinde karşılık verilmiştir.

Bu düzenleme 6111 mahdut Kanun’la aday memurların başına bela edilmiş ve gücük sürede da hangi kadar şişman teessürat oluşturacağını göstermiştir. Bu nedenle Meclise sunulan er bezi kanunlarla bu laf muhakkak çözüme kavuşturulmalıdır. Örnekte olduğu kadar insanlar aynı tek uğruna ekmeklerini kaybediyor. Namzet görevlilik döneminin memurluk bilgisinin bildirme bir iki olduğu ahit olduğu ayn önüne alındığında arada bir çok yalınç duraç ihlalleri de sıkı düzen cezası ile sonuçlanabilmektedir. Ayrımsız ikaz cezasının sonucu memuriyeti sona erdirmek olmamalıdır. Bu konudaki mağduriyetler ve mağdur adayları çığ kadar büyümekte olduğundan bibi sayın Başbakanın mağdurların asuman kubbeye yükselen feryatlarını duyacağını ve ilgililere hal amacıyla emir vereceğini ümitle bekliyorum.

Bu cezalar görevli veya sözleşmeli personel olmaya engel midir?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını fehmetmek üzere tıklayınız.

Share: