MEB’de idarehane müdürü girmek isteyen öğretmenlere kılgı bilgiler

MEB görevde yükselme yönetmeliğine göre ofis müdürlüğü sınavına fethetmek amacıyla 10 yıl mı yoksa 5 sene mı öğretmenlik şartı var? 657 basit Kanunun 68-B maddesini cümle değişik yorumluyor. Bu işin filhakika nedir ve başka teferruatlı girdisi çıktısı var mıdır?

12 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Milli Yetişek Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Titr Değişikliği ve Yer Değiştirme Vasıtasıyla Atanması Üzerine Yönetmelikte görevde yükselmeye ilgilendiren detay bilgilere düzlük bırakılmış ve hangi şan için ne büyüklüğünde hizmet süresi istendiği ile değişik koşullar celi belirtilmiştir. Bu konuyla ait namına kafaları karıştıran yahut karıştırabilecek konuları yukarıda saha sunulan soru paralelinde detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Şube müdürü kadrolarına atanabilmek için hangi şartlar aranır?

Milli Eğitim Bakanlığında bölüm müdürü kadrolarına atanabilmek üzere aranacak şartları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Idarehane müdürü, organizasyon müdürü ve matbaa müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların kayıtlı ve aday sınavda; özge kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise bağlanmış sınavda kalburüstü olmaları gerekir.

2- 657 mahdut Ihtişam Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde tamlanan şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle tamlanan hizmet süresi ve eğitime ilgili şartları asmak. Yani yazıhane müdürü kadroları alelumum 1 inci aşamalı olduğu üzere sunu bir iki 10 almanak bakım süresi aranmaktadır. Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1, 2, 3 ve 4. kademeli kadrolara zahir nasıp yapılacağı ise 657 mahdut Kanunun 68/B maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede meydan düzlük hükme bakarak MEB’deki 1. ve 2. evre şube müdürlüğü amacıyla 10 yıl; 3 veya 4. basamaklı idarehane müdürlüğü içinse yer bir iki 8 yıl hizmetin olması gerekmektedir.

Burada kebir olan kapı şudur; 1 ve 2. dereceler için 10; 3 ve 4. dereceler için 8 almanak bakım süresinin tespitinde hangi hizmetlerin değerlendirilmeye alındığıdır. Bakım süresinin lacerem değerlendirileceğine ilgilendiren namına şunları rapor edebiliriz;

a- Kamudaki tamam statülerde güzeşte hizmet sürelerin tamamı (İşçi, arızi personel, sözleşmeli, nazır, görevli) b- Askerlikte güzeşte sürelerin bütünü, c- Faziletli öğrenim gördükten bilahare özel kurumlarda veya erkin adına çalışılan sürelerin 6 yılı geçmemek amacıyla dörtte üçü. bir örnek verecek olursak: 5 yıl hizmeti olan bir öğretmenin, kamuya girmeden önce tıpkısı dershanede 4 yıllık hizmeti (SGK’dan belgelemek kaydıyla) var ise bu yaşama 5 + 4*3/4=8 almanak hizmeti olan birisi olarak değerlendirilecektir.

3- Genişlik birkaç fakülte veya dört yıllık akademi mezunu başlamak.

4- Tedris ve Incelik Müesses uzmanı, eğitim bilimi uzmanı, ehlihibre, raportör, sivil savunma uzmanı veya muhasebeci kadrolarında iki; ekol müdürü görevinde iki; başmuallim başyardımcısı yahut müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; lider kadrosunda dört yahut sarıklı kadrosunda ilkokul ya da bu ast bentte sevgili kadrolarda mecmu dört yıldan birkaç olmamak için asaleten fariza yapmış oluşmak.

5- 5 yıldan bir iki öğretmenlik hizmeti olup da atanma tarihine kadar 5 yıllık hizmeti dolacaklar bölüm müdürlüğü sınavına katılamazlar. Ancak, 5 almanak muallimlik hizmeti olup da 10 yıldan birkaç hizmeti olanlar atanma tarihine kadar bu süreyi tamamlarlarsa 1 inci basamaklı şube müdürlüğü sınava katılabilirler.

6- Namzet öğretmenlikte güzeşte süreler dikkate alınır? Olur dikkate alınır. Zira, husus metninde asaleten ifadesi çıkıntı olup, asilzade ifadesi kullanılmamıştır. Kerem ifadesi vekaleten yapılan görevlerle alt bölüm yapmak üzere makbul bire bir ifadedir. Örneğin, Reis kadrosunda 2 sene vekaleten, 3 yılda asaleten fariza eden tıpkısı görevli idarehane müdürlüğü sınavına başvurma edemeyecektir.

7- Ancak, İnşaat ve Emlak Kadro Başkanlığı ile Bilgi İşlem Takım Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile yer ve kaymakamlık milli eğitim müdürlüklerinde bu Kol Başkanlıklarının işlerini yürüten bölüm müdürlüğü kadrolarına; bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve aday sınavlarında muvaffakiyetli olmaları neredeyse Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Hareketlilik Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en bir iki beş sene hizmeti bulunanlar arasından tayin yapılır.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını derk etmek için tıklayınız.

Share: