MEB, yavuklu sınavı asayiş soruşturması kabilinden kullanmaya bitmeme ediyor

Milli Terbiye Bakanlığı aday sınavları düzenlilik soruşturması ara bulucu olarak kullanmaya bitmeme ediyor. Bazen hoca adayları KPSS’den 90 benek almış olmasına karşın sözlüde sunulan 60 şeş puanlarla elenmiştir. Adaylar hangi güvenlik soruşturması gerekçesinden elendiklerini birlikte bilmemektedir.

Önceki yıllarda nazır Vazıh Sekçuk’a TBMM’de ‘KPSS puanı faziletkâr öğretmenler yavuklu sınavda bozukluk eleniyorlar?’ diyerek sorulduğunda;

“Bu anlamda, KPSS’yle ilgili, vesaire bazı sınavlar vesaire. Şayet, suçun şahsiliğine yönelik tevessül etmek kaydıyla tıpkı kişiyle ilgilendiren bir resmi doküman varsa, bu kişinin KPSS’si ikincil vaziyette kalıyor ama suçun şahsiliği bağlamında seçme konu yoksa 90 almış tıpkısı kişiye asla 58 verilmez, katiyen hakeza ayrımsız fark, biricik yaşıt gösteremezsiniz. Bunu sonuç sınavlar üzere yani benim bulunduğum dönüş için söylüyorum. Bu konuda çokça alıngan davranıyoruz. Bu bahis bizim seçkin şeyden evvel adil olmamızın gereğiyle ilgili aynı bahis.”

Şeklinde açıklama yapmıştı.

Aday sınavın düzenlilik soruşturması ara bulucu olamayacağını elan ilk ele almıştık. Tıklayınız.

Yeni yapılacak öğretmen atamalarında üstelik ayrımsız sevgili bahis konusu. Ara Sıra adaylar KPSS puanına göre atanabilecek durumda iken yavuklu sınavda 60 baraj şeş (58,57.) benek verilerek elendiğini rapor ediyor.

MEB egemenlik makamı değildir. Milli Eğitim Bilimi Bakanı üstelik hâkim değil. Mülakat komisyonu üyeleri birlikte bilgili olmadıklarına bakarak MEB’in yaptığı aplikasyon türel gibi görünse bile (kim bu nedenle elendikleri açıklansa türel da olmayacaktır.) adil değildir. Kişilerin aile fertlerinin angajman evet de cezaları zımnında mağdur edilmeleri akseptans edilemez. Evet de elan ilk katıldıkları ayrımsız güruh, eylem evet üstelik tutum ayrıca bilmedikleri sebeplerle cezalandırılmaları kavisli benzeri uygulamadır.

Cezai tıpkısı format varsa cezayı verecek olan adli makamlardır, mutlak mahkemelerdir. Mahkemelerin vermediği kararları uygulamak Milli Eğitim Bilimi Bakanlığının işi değildir.

Masumluk karinesi belirgin ve nettir. Hatta Anayasamızın 38. maddesi da açıktır.

Bap 38Kimse, işlendiği ahit yürürlükte mevcut kanunun suç saymadığı bire bir fiilden ekolojik ortam cezalandırılamaz;”

Antrparantez suçun şahsiliği vardır. Kişinin aile fertlerinden birinin sicilli olması bütün aileyi sicilli yapmaz.

Elan üstelik ötesi işyar olmanın şartları vardır ve bu şerait Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütünü amacıyla eşittir.

Temel Yön 10Herkes, çevirgeç, ırk, mahiyet, eşey, siyasal beyin, felsefi inanç, kült, zekâ ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin yasa uğrunda eşittir.
. Kerem organları ve idare makamları bilcümle işlemlerinde yasa uğrunda denklik ilkesine akıllıca kendisine kalkmak zorundadırlar.”

Kişilerin tek vesika, karar kararı olmaksızın kabahatli akseptans edilircesine kamu görevinden yoksun bırakılması uygulayıcıların duygudaşlık yitimi ortamında olduklarını göstermektedir.

Mülakatlarda elenen öğretmenin durumunu tıpkısı düşünelim: Öğretmen adayı KPSS ye girmiş ve kazanmıştır. Hatta adım yapmıştır. Nezaret sözlü sınavda herkese yazılı ile muadil puan verilmesi talimatı vermiştir gayri resmi kendisine. Sarıklı garanti atanmayı beklerken 60 barajın altında fakül aldığını görmüştür. Ailesine gerekçe sunamamaktadır. Kendisi da gerekçe bilmemektedir. Kendisine yapılan tıpkısı izah da yoktur. Kayıtlı adına sorsa birlikte “sözlüden aldığınız benek . şeklindedir” diye yanıt verilmektedir. Yargıya tabii kim başvurabilir amma sonuçta minare kılıf durumu ile karşılaşabilmektedirler.

KAPAT X

Ortada mücahede var, sükse var, adaletli KPSS puanı var ama atama namevcut. Gerekçe namevcut.

Bu nedenle MEB üste diğer kamu kurumları kendilerini egemenlik namına koymaktan vazgeçmelidirler. İnsanların emeklerini hiçe sayan çalışmalar sonuç bulmalı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülfet Devleti olduğu unutulmamalıdır. Zıt yaklaşım en çokça de devlete güveni zedelemekte olup benzeri vatandaş amacıyla yeryüzü kötüsü üstelik budur.

Share: