MEB, özürlü öğretmen atama duyurusu yayımladı

Milli Yetişek Bakanlığı 500 mânialı hoca almak için duyuruya artık. Başvurular 1 ila 5 Şubat tarihleri ortada alınacak

Milli Terbiye Bakanlığı 500 sakat hoca almak amacıyla duyuruya imdi. Başvurular 1 ila 5 Gücük Ay tarihleri arasında alınacak.

ENGELLİ SARIKLI ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (ŞUBAT 2021)

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Sakat Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne bakarak, 07/02/2014 günlü ve 28906 sınırlanmış Resmi Gazete’bile yayımlanan Özürlü Kamu Personel Berceste Sınavı ve Engellilerin Azamet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Talimatname hükümleri ile 17/04/2015 günlü ve 29329 basit Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı Öğretmen Tayin ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Melfuf-1 Başvuru ve Tayin Takvimi’nde tamlanan süre içerisinde başvurular alınarak toplanmış 500 (Ilkokul yüz) kontenjana engellilerin hoca yerine ataması yapılacaktır.

A. Müracaat Şartları

1. 657 dar Celal Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen umumi şartları taşıyor tevessül etmek,

2. Türk vatandaşı kalkmak, (Yıldız ^Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Mânialı Kamu Personeli Berceste Sınavından (EKPSS-

Lisans Düzeyi) 50 ve henüz vücut fakül almış tevessül etmek,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ait Talim ve Terbiye Yerleşmiş Başkanlığının 20.02.2014 günlü ve 9 dar Kurul Kararına uzlaşmak,

5. Sınırlı dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların, Yükseköğretim Müesses Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/yahut terbiyevi şekillenme belgelerinin elverişsiz içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş almak,

6. Pedagojik biçimlenme eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar itibarıyla 1 Familya 2021 tarihinden ilk pedagojik biçimlenme eğitimi programını tamamlamış girmek. (Kademe: İmam- Dil Cambazı Lisesi Çığır Dersleri alanına esas programlardan çıkışlı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı marifetiyle belirlenen pedagojik biçimlenme eğitimini kapsayan öğretmenlik patika bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Dil Cambazı Lisesi Iz Dersleri ile Din Kültürü ve Aktöre Bilgisi alanına atanmak için yapacakları yöre başvurularda, kendilerinden antrparantez eğitimsel şekillenme adına sabık gelişigüzel belge istenmeyecektir.)

7. Çap memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı müstelzim tıpkısı ukubet almamış gelmek,

8. temas sosyal düzenlilik kurumundan tekaütlük yahut yetersizlik aylığı almıyor doğmak,

9. Elan önceki öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı halde görevine başlamamış olanlar itibarıyla, yöre müracaat tarihinin sonuç günü bakımından atama tarihinden itibaren 1 (tıpkısı) yıllık bekleme süresini doldurmuş tevessül etmek,

KAPAT X

10. Izzet memuru iken görevinden çekilen yahut fariğ sayılanlar itibarıyla ön başvurunun serencam haset bakımından 657 az Izzet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin bir numara fıkrasının A,B,C bentlerinde tamlanan bekleme süresini tamamlamış kalkışmak,

11. Afiyet nedeniyle görevine serencam verilenler dış girmek üzere, adaylık dönemi zarfında görevine son verilenler itibarıyla, görevden ayrıldıkları sıra ile ön başvurunun akıbet haset itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş girmek, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya sair amme kurumlarında hoca unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 dar Resmi Gazete’birlikte yayımlanan Sakat Kamu Personel Seçilmiş Sınavı ve Engellilerin Mehabet Memurluğuna Alınmaları Üzerine Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin bir numara fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. 07/02/2014 günlü ve 28906 çevrilmiş Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Özürlü Amme Personel Güzel Sınavı ve Engellilerin Fehamet Memurluğuna Alınmaları Üzerine Talimatname hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu sesli duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden bir yetişek düzeyine ilişkin EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Mezkûr Talimatname gereğince EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört sene geçerlidir.

B. Umumi Izahat ve Dolay Başvuru

1. Başvurular: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” Mmak için iki kademeli adına gerçekleştirilecektir.

2. Yöre Müracaat aşamasında başvuruda sıfır adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

3. Mezuniyetleri şırakkadak çok alanakaynak yapılanma eden adaylar, takkadak benzeri düz için yöre başvuruda bulunabileceklerdir.

4. Yöre Referans aşamasında ne alana müracaat yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda yeğleme yapılabilecektir.

5. Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde düzlük alan Elektronik Ön Referans Formunu bakmak suretiyle ekte saha düz atama takviminde tamlanan süre içerisinde yapacaklardır.

6. Civar başvuruya ait kayıtların, Munzam-1 Başvuru ve Nasip Takvimi’nde tamlanan tarihin sonuç haset, dönme sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

7. Adaylar; doküman arz etmek, yöre başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle toprak milli yetişek müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Dolay başvurular sistem üzerinden

gerçekleştirilecektir. İl milli eğitim bilimi müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ekleme-2 İl Milli Terbiye Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

8. Hep üzerinden doldurulması gereken tam alanlar doğru ve bilcümle yerine doldurulacaktır.

9. Bakanlığımızca veya ülke milli yetişek müdürlükleri aracılığıyla gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi hesabına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (el telefonu, e-kez v.b) tekmil ve doğru olması iri önem arz etmektedir.

10. Adaylar Elektronik Dolay Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

11. Terbiye fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup 1 Ocak 2021 tarihinden ilk doğru terbiyevi formasyon eğitimi sertifikası kâin adayların, belgenin zaman ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Eğitsel biçimlenme görmüştür.” ifadesi kâin adayların, öğrenimleri boyunca kaç kredilik eğitimsel biçimlenme dersi aldıklarını gösterir belgeyi çıkışlı oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin gündüz ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12. Eğitsel biçimlenme belgesinde (1 Sülale 2021 tarihinden önceki alınan) doküman sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (başarısız) girilecektir.

13. Adaylar eliyle civar başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak amacıyla ayrımsız il milli yetişek müdürlüğü seçilecektir.

14. Atamaya anne belgeler:

¦ Tekmil belgesi veya şehadetname (Yöre ve art yüzü),

¦ Kesim süresi dolmamış ve genişlik bir iki %40 oranında mânialı olduğuna dair engelli esenlik müesses raporu, (Basamak: Covid-19 salgını nedeniyle Keyif Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış yahut sonlanacak süreli mânialı keyif oturmuş raporları muteber kabul edilecektir.)

¦ Varsa lise kayran öğretmenliği tezsiz faziletli lisans programı mezuniyetine ilgilendiren vesika (Yöre ve kayırıcı yüzü),

¦ Varsa 1 Aile 2021 tarihinden önceki tamam eğitimsel formasyon sertifikası eğitimine ilişik belge (Yöre ve art yüzü),

¦ Varsa denklik belgesi/belgeleri,

¦ Felsefe bölümü mezunlarından 16 cesaret sosyoloji, 16 cesaret ruhiyat; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 yüreklilik eseme, 16 itimat hikmet, 16 güven ruh bilimi aldığına dair vesika,

¦ Atamaya asıl varsa gayrı belgeler, taranarak elektronik ortamda aday vasıtasıyla sisteme yüklenecektir.

15. Vesika doldurma işlemleri bitirilerek anahtar işlemi tamamlandıktan sonraları yöre başvuru, elektronik ortamda incelenmek için aday eliyle seçilen iklim milli eğitim bilimi müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

16. Ön başvurular ait yer milli yetişek müdürlüğünce incelenecek ve akla yatkın olan başvurular hep üzerinden yer milli eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, makul olmayan ön başvurular ise gerekçesi belirtilmek aracılığıyla reddedilecektir.

17. Adaylar bu süreçte dolay başvurularının icazet yahut ret durumlarını bütün üzerinden izleme edeceklerdir.

18. Civar başvurusu onaylanan aday Elektronik Yöre Müracaat Formunu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak vikaye edecektir.

19. Ön başvurusu reddedilen adaylar referans süresi içerisinde ret gerekçelerinde meydan alan izahat doğrultusunda baştan referans yapabileceklerdir.

20. Adaylar, gerekli durumlarda ve dolay müracaat süresi içerisinde ülke milli terbiye müdürlüklerince onaylanan dolay başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin yanlış olması v.b sebepler) esasen tümce üzerinden bozma ederek (Nokta: fesih işlemi namzet yoluyla yapılacaktır.) dolay başvuru süresi içerisinde yeniden ön referans yapabileceklerdir.

21. Elektronik Yöre Referans Formunda bildirme edilen bilgilerden adaylar mesul olacaklardır.

22. Elektronik Dolay Referans Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, tayin alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı falsolu girilerek yapılan başvurular ile referans şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya de beyanda bulunarak, evrakta tebdil yaparak, töz durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna sadık gerçekleştirilmiş bilcümle amal geçersiz sayılacaktır.

23. Bu duyuruda yapılan açıklamalara katma kendisine yöre müracaat süresi ortamında oluşabilecek davranışlar ile uygulamaya yönelik meşruhat Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” genel ağ adresinde dolay referans süresi içre duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

24. Adaylardan ön referans esnasında halen değme kamu gelgel ve kuruluşunda ihtişam memuru yerine çalışıp çalışmadıklarına ilişik beyanları alınacak bu aşamada muvafakat belgesi istenmeyecektir.

25. Ön müracaat esnasında adaylardan adli sicillerine ilişik tıpkı doküman istenmeyecek bu hususa ilişkin beyan alınacaktır.

C. Kontenjanların Belirlenmesi
1. Adayların tercihine açılacak alanlar ve toprak bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki abes düzgü sayıları ve öğretmen ihtiyacı ayn uğrunda bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının önceki günü olan 11 Şubat 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Ç. Yeğleme Başvurusu

1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını /’personel.meb.gov.tr” adresinde meydan düz Elektronik Yeğleme Referans Formunu iaşe etmek kanalıyla yapacaklardır.

2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar yeğleme başvurusunda bulunamayacaklardır.

3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan memleket milli terbiye müdürlükleri içerisinden en çok 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim

dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5. Adaylar yeğleme başvurularını onaylatmak amacıyla rastgele kaza yahut devlet milli eğit ürün müdürlüğüne gitmeyecekler, yeğleme başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

6. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde mübayenet beğenmek istemesi halinde yeğleme başvurusunu cümle üzerinden iptal yazar (Aday vasıtasıyla yapılacaktır.) Ekleme-1 Başvuru ve Tayin Takvimi’nde tamlanan süre içerisinde baştan tercih başvurusunda bulunabilecektir.

7. Adayların tercih başvurularına ait kayıtlarını Melfuf-1 Müracaat ve Tayin Takvimi’nde belirlenen tarihin son haset, dönüş sonu bakımından (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

8. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde mukayyet en son tercih başvurusu üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır.

D. Öğretmenliğe Atamaya Asıl Programlar

1. Yükseköğretim kurumlarından çıkışlı olanların hangi kayran öğretmenliğine atanabilecekleri, Tedrisat ve Incelik Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 basit kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, “ttkb.meb.gov.tr” genel ağ adresinden öğrenimlerine göre ne alana atanabileceklerini görebilecektir.

2. Az dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya eğitimsel şekillenme belgesinin ensiz içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca akseptans edilmiş olması gerekmektedir.

3. Sarıklı Ahmet Yesevi Arsıulusal Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından akreditasyon belgesi istenmeyecektir.

4. Talim ve Terbiye Oturmuş Başkanlığının 23.01.2012 günlü ve 581 az görüşü doğrultusunda,Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Bilgi- Edebiyat Fakültesi Modern Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Açıkçası ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, değişik şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına yöre müracaat yapabilecektir.

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sınırlanmış kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna bakarak kurulmuş olan üniversitelerden xmezun olanlar üzerine aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 talim yılı ilkbahar yarıyılından geçmiş çıkışlı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik evet üstelik yükseköğrenimlerinin uygulanan olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; vesika ibraz edemeyen adaylar ise civar başvuruda bulunamayacaktır.

5.2. 2011-2012 tedris yılı baharat yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak hatim belgelerinin eğin yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM aracılığıyla yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bilimi ve Ekin Bakanlığı vasıtasıyla onaylanmış olması gerekecektir.

6. İbraz edilen akreditasyon belgelerinde “Hoca atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların civar başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. İş Eğitimi (İş ve Ustalık Eğitimi, Familya Ekonomisi, Ticaret)” düz öğretmenliğine, Tedrisat ve Incelik Müesses Başkanlığının 12/07/2004 günlü ve 119 mahdut kararı eki çizelgede soy gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 tedrisat yılı bakımından kayıtlı evet da bu programlardan çıkışlı durumda olanlar, Tedris ve Edep Oturmuş Başkanlığının 29/11/2017 zaman ve E.20405695 mahdut görüşü çerçevesinde “Uygulayım Bilimi ve Tasarım” alanına atanmak amacıyla dolay başvuru yapabilecektir. Başka taraftan, 2009-2010 tedrisat yılı bakımından Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı yahut mezun olanlar bile “Teknoloji ve Tasarım” alanına atanmak üzere civar başvuru yapabilecektir.

8. Egemenlik kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleksel Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu sarıklı adaylarının Ekol Öncesi Öğretmenliği alanına atanma yönündeki dolay başvuruları akseptans edilecektir.

9. Öğretim ve Incelik Yerleşmiş Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 dar kararında Denizcilik (Sefine Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden evvel mezun olanlar ile bu tarihten önceki adı güzeşte bölümde kayıtlı olup elan bilahare çıkışlı olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına bir numara rüçhan olarak dolay başvuruda bulunabilecektir.

10. Üniversitelerin Sağlık Yönetimi programından mezun olanlar, mahkeme kararı kararı doğrultusunda Talim ve Edep Yerleşmiş Başkanlığınca alınan değişmeyen gereğince Hijyen alanına atanmak üzere yöre başvuruda bulunabileceklerdir.

E. Terbiyevi Formasyon

1. Adayların;

1.1. Lise düzlük öğretmenliği tezsiz faziletli lisans diploması ya birlikte belgesi,

1.2. 1 Aile 2021 tarihinden önceki eksiksiz Arz beş altı 21 kredilik terbiyevi biçimlenme eğitimi sertifikası (Mertebe: 1993-1994 tedris yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler da akseptans edilecektir.),

1.3. İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce öğretmenliği sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan evvel meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları eğitimsel şekillenme belgesinden, herhangi birine topluluk olmaları gerekmektedir.

2. seçme muallimlik alanında alınan pedagojik şekillenme eğitimi, farklı alanlar üzere üstelik geçerli sayılacaktır.

3. Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sınırlı dışındaki üniversitelerden alınan eğitsel şekillenme belgeleri, T.C. Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece uygulanan olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığının izniyle Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki faziletkâr tedris kuramlarında açılan terbiyevi şekillenme eğitimini 1 Ev 2021 tarihinden önceki başarıyla tamamlayanlardan antrparantez denklik belgesi istenmeyecektir.

F. İl Milli Terbiye Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1. İl milli terbiye müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu toprak milli terbiye müdür muavini veya yazıhane müdürünün başkanlığında, “Başvuru Onaylama Komisyonu” oluşturulacaktır.

2. Referans ve icazet işlemlerine yönelik hususlarda vacip önlemler, ilmilli eğitim bilimi müdürlüklerince alınacaktır.

3. İl milli terbiye müdürlükleri, başvurulara ait bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişik belgeleri inceleyerek akıllıca olan başvuruları onaylayacaklar, akıllıca sıfır başvuruları ise gerekçelerini yorumlamak suretiyle reddedeceklerdir.

4. İl milli eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Civar Müracaat Formunun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki sene süreyle sahabet edeceklerdir.

5. Elektronik Civar Başvuru Formunda, adayın intaç belgesinin tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler beyninde farklılık bulunması yerinde, toplama işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onaylama ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6. Icazet modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı üzere lüzumlu olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarma alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu prosedür Bakanlığın onaylama yetkili kullanıcısı yoluyla uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara ilgi edilmesi gerekmektedir.

7. Başvuru onaylama sürecine ilgilendiren gelişim ve işlemlerden, iklim milli yetişek müdürleri karışma almak üzere müracaat icazet komisyonunda vazifeli devlet milli terbiye müdür yardımcısı veya büro müdürü ile işyar personel alay malay sorumlu olacaktır.

8. Mütenevvi nedenlere kapalı yerine iklim milli eğitim müdürlüklerince başvurusu reddedilen adayların, referans süresi içerisinde baştan başvuru yapabilmelerinin sağlanması açısından diyar milli eğitim bilimi müdürlüklerinin onaylama ekranına sakıt başvuruların ivedilikle incelenmesi, makul olan başvuruların onaylanması, akla yatkın sıfır başvuruların gerekçe belirtilerek reddedilmesi gerekmektedir.

9. Adayların referans onay işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 basit Öğretmenlik Alanları, Nasip ve Ders Okutma Esaslarına ilgilendiren Kurul Kararının arızi maddeleri da karışma görünmek üzere ilişik maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede çıkışlı olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen evleviyet durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

10. 1 Ocak 2021 ve ahir tıpkısı tarihte tamamlanan eğitsel formasyon eğitimi şehadetname programına ait belgeler akseptans edilmeyecek, bu durumda olan adayın başvurusu reddedilecektir.

11. Izin işlemi sırasında geçerliliği konusunda duraksama edilen belgeler, Personel Umumi Müdürlüğü Sarikli Atama Kat Başkanlığına e-el ekinde gönderilecek ve yapılacak kıymetlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

12. Başvurularda e-ululuk üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-mehabet üstünde https://www.turkiye.gov.tr/ belge-teyit adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecekt ir.

G. Atama

1. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.

2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde icazet tarihi itibarıyla ilk mezun ergin olana, bunun benzeri olması halinde yaşı iri olana evleviyet tanınacaktır.

Ğ. Atamaların Duyurulması, Bildirim ve Göreve Başlama
1. Bilgisayar içinde gerçekleştirilen tayin sonuçları, Bakanlığın personel. meb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır.

2. Tayin kararnameleri, iklim milli terbiye müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

3. Ataması yapılanlara el milli eğitim müdürlüklerince 7201 sayılı Bildirim Kanununa bakarak ihbariye yapılacaktır.

4. Ataması yapılanlardan göreve bidayet işlemi esnasında:

4.1. Aday yoluyla ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya anne belgelerin aslı,

(Mertebe: İl milli eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Yöre Referans Formundaki bildirme ettiği bilgilerle atamaya temel belgelerin uyuşup uyuşmadığını arama edecekler ve atamaya temel belgelerden birer benzer alarak onaylanıp adayın kişi dosyasında korumak üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde kapsam Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

4.2. Akıbet şeş ay içre fariğ belge (6 nüsha),

4.3. mal beyanı (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

4.4. Elektronik Ön Referans Formu,

4.5. Ön başvuru esnasında eğitsel formasyon belgesi yerine resmi abece ibraz edenlerden terbiyevi şekillenme belgesi,

4.6. Atamaya esas sakat sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden esenlik durumu yönünden muallimlik görevini yapmasına bariyer bire bir durumu olmadığına dayalı alınacak afiyet kurulu raporu,

4.7. Halen temas amme çekicilik ve kuruluşunda büyüklük memuru yerine çalışanlar üzere muvafakat belgesi,

4.8. Aktüel tarihli adli sicil kaydını gösterir vesika, istenecektir.

5. Ataması yapılanlar, kararnamelerin dizge üzerinden **toprak milli terbiye müdürlüklerine gönderilmesinden sonraları bu bölümün “4.” maddesinde belirtilen vesaik ile birlikteatandıkları toprak milli yetişek müdürlüklerine başvuracaklardır.

6. İl milli eğitim müdürlükleri belgeleri inceleyecek ve matlup belgeleri kül yerine ibraz edenlerin fariza yerlerini norm ekip ihtiyaçları dahilinde belirleyerek görevlerine başlamalarını sağlayacaktır.

7. Elektronik Dolay Müracaat Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgelerin incelemesi sonrasında göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek amacıyla Personel Umumi Müdürlüğü Öğretmen Nasip Kat Başkanlığına bildirilecektir.

8. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ilgilendiren sabıka sorgulama belgesi ile buna ait yargı «temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Tayin Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar karşı Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda muamele yapılacaktır.

9. Esenlik durumu yönünden muallimlik görevini yapmasına engel benzeri durumu olmadığına dayalı atamaya ana sakat esenlik kurulu raporunun alındığı hastaneden alınan sağlık müesses raporunda vadi kayran ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında duraksama oluşanlar amacıyla Personel Genel Müdürlüğü Hoca Nasip Daire Başkanlığından düşün istenilecektir.

H. Göreve Başlamayanlar Için Yapılacak İşlemler

1. Vesika ile ispatı cins cebbar sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile vesika ile ispatı türlü zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama manasız iki kocaoğlan aştığı takdirde bu kişilerin atamaları fek edilecektir.

2. Kanuni sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilişkin kamu hava ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Kanuncu müddet içinde göreve başlamadığı üzere ataması tahrip edilenler, nasip tarihinden itibaren ayrımsız yıl süreyle baştan öğretmenliğe atanamaz.

Personel Umumi Müdürlüğü

REFERANS VE NASIP TAKVİMİ

Birinci Etap (Civar Müracaat) Başvuruların Akseptans Edilmesi ve Onaylama Süreci

Mebde : 1 Küçük Ay 2021

Final : 5 Şubat 2021 (Saat 23:59:59)

İkinci Girişim

(Yeğleme Başvurusu) Tercihlerin Yapılması ve Diploma Süreci

Kafa : 11 Gücük Ay 2021

Bitiş : 15 Küçük Ay 2021 (Saat 23:59:59)

Atamalar

16 Gücük Ay 2021

Adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ

Duyurunun PDF’si için tıklayınız

Share: