MEB boş artan 1588 pozisyona atama yapacak

Milli Terbiye Bakanlığı fizyoterapist ve bindi personeli alımında yersiz artan 1588 kadroya tayin yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve bindi personeli alımında gereksiz artan 1588 kadroya nasıp yapacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ FİZYOTERAPİST VE SÖZLEŞMELİ BINDI PERSONELİ (AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI) İSTİHDAMINA İLİŞKİN ILIŞIK SESLI DUYURU

Bakanlığımızın şekil ve dışarlık teşkilatında 657 dar Izzet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek için, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sınırlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilişik 2 nci maddesinin bir numara fıkrasının (b) bendi uyarınca Kamu Görevlisi Latif Sınavı (KPSS) (B) grubu benek sıralaması ana kırılmak kanalıyla 13.11.2021 tarihinde yapılan uyum sonucu adayların tercihlerine yerleşememeleri, ensiz başvuru ve mütenevvi nedenlerle göreve başlayamayanlardan boş kalan 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 kontratlı destek personeli pozisyonuna (aşevi, aşevi yardımcısı) personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şerait

. 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, dolay lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 fakül türlerinden benek almış başlamak.

. 657 dar Izzet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları dayanmak.

. Mehabet memurluğundan çıkarılmayı mucip aynı ukubet almamış kalkmak.

. Olağanüstü çözme kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle amme görevine akıbet verilmemiş atılmak.

. Mesleğin ifasına bariyer olacak tıpkısı hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak keyif oturmuş raporuyla belgelendirmek.

. Seçme sosyal düzenlilik kurumundan tekaütlük veya zayıflık aylığı almıyor gelmek.

Duyurunun tamamına yankılanmak üzere Tıklayınız

Share: