MEB, 20 bin öğretmen atama kontenjanını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama kontenjanlarını yayımladı. Ön başvurular 15 ila 26 Mart tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen nasıp kontenjanlarını yayımladı. Ön başvurular 15 ila 26 Mart tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (MART 2021)

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev beğenmek üzere; 652 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin Mülhak-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Şevket Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen tayin işlemi, aşağıbile yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Nasip işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Yeğleme Başvurusu” kalkmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

A. Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Çap Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen umumi şartları

taşımak,

2. Türk vatandaşı girmek (Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları içmağara Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Çıkışlı olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişmaksat Talim ve Incelik Müesses Başkanlığının 20.02.2014 günlü ve 9 sayılı Asamble Kararına göre atama yapılacak alana uymak,

4. Öğretmenliğe köken teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç girmek üzere, Ortaöğretim Düz Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya bile Terbiyevi Şekillenme Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış tevessül etmek,

Basamak 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce eğitimsel biçimlenme eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

Derece 2 : Ä°mamHatip Lisesi Iz Dersleri alanına hakikat programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Müesses Başkanlığı tarafından belirlenen eğitsel biçimlenme eğitimini havi öğretmenlik çığır bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon adına geçarz herhangi bir doküman istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu’ndaki terbiyevi şekillenme bilgisi bölümüne, pedagojik şekillenme eğitimini kapsayan öğretmenlik patika bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dayalı belgenin gün ve sayısını gireceklerdir.

5. Güçlükle dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya eğitsel şekillenme belgelerinin ev içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği akseptans edilmiş kalkışmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapıulan Amme Personel Seçme Sınavında atanacağı alan içmağara

benek türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde fakül almış gelmek,

KAPAT X

7. Fehamet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı müstelzim tıpkısı ukubet almamış oluşmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; fakat ataması bozma edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuruş tarihinin serencam günü itibarıyla benzeri yıl bekleme süresini tamamlamış oluşmak,

9. Halen Bakanlığımızda yahut seçme amme hava ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor girmek, şartları aranacaktır.

B. Ön Başvuruya İlişhedef Umumi Açıklamalar ve Ön Başvuru

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava çağırma edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim’üstelik tamlanan süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr”adresinden Elektronik Ön Başvuruş Formu bakmak kanalıyla yapılacaktır.

2. Ön başvuruş sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak yahut herhangi bir nedenle mülk yahut ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

3. Adaylar başvuru sistemine e-oran kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ilişik-4 Takvim’da belirtilen tarihin sonuç günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

5. Adaylar; Türkçe, Ä°lköğretim Aritmetik, Marifet Bilimleri, Toplumsal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Güneş, Coğrafya, Hesap, Hikmet, Kimya, Biyoloji, Ilmek Kültürü ve Aktöre Bilgisi, Ä°ngilizce, Delalet, Ekol Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Eğin Eğitimi ve Ä°mam Dil Cambazı Lisesi Iz Dersleri alanları bakımından KPSSP121 fakül türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 benek türünden; diğleşker alanlar bakımından ise KPSSP10 fakül türünden 50 ve üzerinde nokta almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS fakül üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Şırakkadak aşkın sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna bizatihi kendisine yansıtılacaktır.

6. Mezuniyetleri ansızın aşkın alana nesep teşkil fail adaylar, vakit kaybetmeden ayrımsız alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.

7. Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişkitap bilgileri (cep telefonu, e-yol v.b), her problemle karşılaşıldığında adayla iletişkitap kurmak açısından büyük örutubet yer ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve bilcümle girmeleri gerekmektedir.

8. Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

9. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere tıpkı il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü seçilecektir.

10. Atamaya asıl belgeler (intaç belgesi yahut diplomanın, varsa şekillenme belgesinin, varsa akreditasyon belgesinin ön ve dal yüzleri ile hikmet bölümü mezunlarından 16 kredi toplum bilimi, 16 yüreklilik ruhsal; toplum bilimi bölümü mezunlarından 8 güven mantık, 16 cesaret felsefe, 16 yüreklilik ruh bilimi aldığına dayalı belge v.b) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

11. Adayın Elektronik Ön Başvuruş Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki tıpkısı program ise; icazet ekranına “Eğitimsel Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek vesika güneş ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Terbiyevi Şekillenme Görmüştür.” ifadesi mevcut adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik eğitsel biçimlenme dersi aldıklarını gösterir belgeyi çıkışlı oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin ruz ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12. Eğitsel biçimlenme belgesinde vesika sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

13. Adaylardan ön başvuruda sağlık, askeriye ve adli sicil durumlarına ilişamaç vesika istenmeyecek, Elektronik Ön Başvuru Formunda bildirme alınacaktır.

14. Ön başvuruda adaylar, sözlü sınava katılmak istedikleri Mülhak-2 Sınav Merkezleri’nde tamlanan 81 el içerisinden 10 ülke tercihi yapacaklar, tercihlerden birine yerleştirilememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğçeri illerden birinde sözlü sınava alınmayı akseptans ettiğine dair beyanı işaretleyeceklerdir.

15. Sözlü sınavlar; Munzam-2 Sınav Merkezleri’nde tamlanan 17 ilde yüz yüze, 64 ilde ise toprak milli eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde oluşturulan Videoteyp Konuşma Sınav Salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.

16. Çevrimiçi (video konuşma) yöntemle sınava alınacak adaylar, sözlü sınavın yapılacağı tarihte diyar milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında hazır bulunacak, bu adaylar Munzam-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde oluşturulan komisyonlardan Bakanlıkça belirlenen komisyona internet aracılığı ile bağlanmak yoluyla sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

17. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik içmağara sevke bağımlı olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve beklenen terhis tarihlerini gösterir benzeri belgeyi genişlik kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları memleket milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini strateji eden aynı ay içinde göreve başlatılacaklardır.

18. Ön başvuruya ilişkin kayıt işlemi tamamlandıktan sonradan yapılan başvuru elektronik ortamda incelenmek üzere namzet tarafından seçilen memleket yahut ilçe milli eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

19. Başvurular ilişik memleket yahut ilçe milli eğitim müdürlüğünce incelenecek ve akıllıca olan başvurular bütün üzerinden onaylanacak, makul sıfır başvurular ise gerekçesi belirtilmek vasıtasıyla reddedilecektir. Adaylar bu süreçte başvurularının onaylama veya ret durumlarını cümle üzerinden strateji edeceklerdir.

20. Başvurusu onaylanan aday, Elektronik Ön Başvuru Formu’nu cihazına kaydedecek yahut çıktısını alarak muhafaza edecektir.

Mertebe 3 : Elektronik Ön Başvuruş Formu, göreve başlama esnasında konfirmasyon edilmesi gereken ayrımsız vesika olduğundan, adayların bu belgeyi himaye etmeleri önem sunu etmektedir.

21. Başvurusu reddedilen adaylar, başvuruş süresi içerisinde ret gerekçelerinde düzlük alan açıklamalar doğrultusunda baştan başvuru yapabileceklerdir.

22. Elektronik Ön Başvuruş Formu haricinde veya süresi dışında yapıulan, tayin alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya de beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçeklenmiş durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçkocasız sayılacaktır

23. Adaylar, gerekli durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il yahut ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurularını (bitirme bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b esbap) yine cümle üzerinden tahrip ederek (Kerte: Ä°ptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) süresi içerisinde yeniden ön başvuru yapabileceklerdir.

24. Bu duyuruda yapıulan açıklamalara ekleme kendisine oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” genel ağ adresinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının adalet kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları izlem etmeleri gerekmektedir.

25. Elektronik Ön Başvuruş Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar mesul olacaktır.

C. Öğretmenliğe Atamaya Hakikat Programlar

1. Yükseköğretim kuramlarından mezun olanların hangi düzlük öğretmenliğine

atanabilecekleri, Talim ve Edep Yerleşmiş Başkanlığının 20.02.2014 günlü ve 9 sayılı Kurul Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuruş yapacak adaylar, “ttkb.meb.gov.tr” genel ağ adresinden öğrenimlerine göre ne alana atanabileceklerini görebilecektir.

2. Ensiz dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya eğitimsel biçimlenme belgesinin yetersiz içindeki yükseköğretim kuramlarına yahut programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3. Sarıklı Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4. Talim ve Edep Oturmuş Başkanlığının 23.01.2012 günlü ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Gökçe Yazın Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğleşker şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı ilkbahar yarıyılından önce çıkışlı olanlar, Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığına başvurarak akreditasyon ya üstelik yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; doküman ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, hatim belgelerinin peş yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

5.3. Ä°braz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. İş Eğitimi (İş ve Maharet Eğitimi, Karı Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Yerleşmiş Başkanlığının 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede töz gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla kayıtlı ya da bu programlardan çıkışlı durumda olanlar, Tedris ve Edep Oturmuş Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuruş yapabilecektir. Diğçeri taraftan, 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla Suret-İş Öğretmenliği programına kayıtlı yahut çıkışlı olanlar da “Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir.

7. Tedrisat ve Edep Müesses Başkanlığının 07/07/2009 günlü ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık fail Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçbildirme bölümde kayıtlı olup elan bilahare çıkışlı olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına bir numara öncelikli yerine başvuruda bulunabilecektir.

8. Öğretim ve Edep Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) ^alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup henüz sonradan mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli kendisine başvuruda bulunabilecektir.

9. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Ekol Öncesi Öğretmenliği yahut Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları akseptans edilecektir.

Ç. Terbiyevi Biçimlenme

1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim kayran öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya bile belgesi,

1.2. 1 Sülale 2021 tarihinden önce tamamlanmış Yer az 21 kredilik Terbiyevi Şekillenme Sertifikası (Kadar: 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik vesaik üstelik akseptans edilecektir),

1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan önce patika yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Eğitsel Formasyon Belgesinden, herhangi birine ehil olmaları gerekmektedir.

2. herhangi bir öğretmenlik alanında alınanıaziz terbiyevi formasyon eğitimi, diğasker alanlar için bile geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dar dışındaki üniversitelerden alıaş eğitimsel şekillenme belgeleri (1 Eş 2021 tarihinden önce tamamlanmış olması koşuluyla), T.C. Yükseköğretim Müesses Başkanlığınca denkliği akseptans edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Fakat, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açıulan eğitimsel biçimlenme eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

D. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1. Ä°l milli eğitim müdürlüklerinde, atamalardan mesul il milli eğitim müdür yardımcısı yahut şube müdürünün başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ise atamalardan sorumlu şube müdürünün başkanlığında “Başvuruş Onaylama Komisyonu” oluşturulacaktır.

2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda lüzumlu önlemler, diyar/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

3. Ön Başvurularını bütünler adayların başvuruları, adayın başvuruda seçtiği diyar veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onaylama bekleyen başvurular ekranına yansıyacaktır. Ä°l yahut ilçe milli eğitim müdürlükleri ön başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişmaksat belgeleri inceleyerek akla yatkın olan başvuruları onaylayacak, makul olmayan başvuruları ise gerekçelerini izah etmek suretiyle reddedecektir.

4. Ä°l yahut ilçe milli eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formu’nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısı alınarak iki yıl süreyle sahabet edeceklerdir.

Mesabe 4 : Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Ön Başvuru Formu’na atama işlemi sonrasında bile ihtiyaç duyulabileceğinden ülke ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri sahabet etmeleri ögönen sunma etmektedir.

5. 1 Karı 2021 ve sonraki aynı tarihte tamamlanan terbiyevi biçimlenme eğitimi sertifika

programına ilişkin vesaik akseptans edilmeyecektir.

6. Elektronik Ön Başvuruş Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler ”arasında farklılık bulunması yerinde, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda namzet giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

7. Diploma modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı içmağara gerekli olan vesaik ile açıklamaları içaziz uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay mezun kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşıkesit olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara ilgi edilmesi gerekmektedir.

8. Ön Başvuru izin sürecine ilişhedef iş ve işlemlerden, memleket/ilçe milli eğitim müdürleri dahil görünmek üzere başvuru onay komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı veya ülke/ilçe şube müdürü ile görevli personel alay malay mesul olacaktır.

9. Ön başvurularda e-ihtişam üzerinden aldıkları Çıkışlı Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-oran üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ vesika-doğrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.

10. Adayların ön başvuru onaylama işlemleri; Öğretim ve Incelik Yerleşmiş Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Nasip ve Ders Okutma Esaslarına ilişamaç Asamble Kararının geçici maddeleri üstelik dahil gelmek üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

Nokta 5 : 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Öğüt Okutma Esaslarına ilişamaç Asamble Kararının güncel haliyle işlem yapılması örutubet en etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline “ttkb.meb.gov.tr” adresinden erişilebilir.

11. Izin işlemi sırasında geçerliliği üstüne tereddüt edilen vesaik, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Kat Başkanlığına e-misil ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

E. Sözlü Sınav

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava bürümek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda seçme kayran için arz yüksek benek alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı namzet (Akıbet sıradaki adayla aynı puana ehil olan adaylar karışma) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-büyüklük sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-azamet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Sözlü sınava alınacak adaylar Munzam-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Namzet

Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; tıpkısı konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; ansambl önünde düzen yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu iklim milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı yahut Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yahut geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alısavuşmak tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları gerekmektedir.

7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (bilek saati ve seçme türlü saat); kablosuz iletişişaret sağlayan bluetooth vb. alet, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (nişan yüzüğü hariç), kelepçe, broş ve diğer takılar; anahtarlık, değme türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; değme türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğsergen makinesi vb. araçlar; rastgele türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil pencere eşevet (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/cesaret kartı vb. kartlar; çökertme bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. rastgele türlü elektronik beyin özelliği mevcut cihazlar; değme türlü delici ve stoper maşa, ateşli cebe ve aynı teçhizat; soy, silgi, kalemtıraş, değme türlü müsvedde kağıt, defter, tezkere, ibret notu, sözlük, dergi, ceride vb. yayınlar; pergel, açıölççeri, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, şart vb. gıbirlikte/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde benek alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

9. Karantina uygulamasında olması zımnında sözlü sınava katılamayan adaylar, bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonradan, Munzam-4 Takvim’bile belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki iklim milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişamaç dilekçe verebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu akla yatkın olan adaylar Munzam-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecek yöntemle (yüz yüze veya videoteyp konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

Mertebe 6 : Bu durumda olan adayların sözlü sınava katılma yönündeki taleplerine ilişhedef dilekçeler ile belgeleri ülke milli eğitim müdürlüklerince aynı gün DYS ortamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

10. Sözlü sınav sonuçları e-ihtişam sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-mehabet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

F. Ä°tiraz

1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

G. Yeğleme Başvurusu

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan kayran adaylar, genişlik fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-cesamet kullanıcı adı ve şifre ahzetmek vasıtasıyla e-ihtişam sistemi üzerinden alınacak olup adaylar yeğleme başvurularını onaylatmak üzere gelişigüzel ilçe yahut iklim milli eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişgaraz kayıtlarını Eklenmiş-4 Takvim’da belirlenen tarihin sonuç günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı diyar ve/yahut farklı illerde mevcut eğitim kurumları arasından mergup öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar yeğleme dışı seçenek yerine; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini katiyetle işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğkayınbirader işaretleyenler, car edilen kontenjanlardan boş artan eğitim kurumlarına elektronik beyin kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Tedrisat ve Incelik Yerleşmiş Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Asamble Kararı gereğetraflı, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda mevcut adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, aritmetik-bilgisayar bölümü, istatistik ve elektronik beyin bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/elektronik beyin teknolojisi ve bilişeser sistemleri bölümü, bilgelik teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişkitap sistemleri bölüm mezunları mesleksel ve ustalık ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuruş aşamasında hangi alana başvuruş yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda yeğleme yapılabilecektir.

Ğ. Atamalar

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğmağara devamı yerinde icazet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması yerinde ise sınav sonucu kullanılmamış açıklanan adaya öncelik tanınır.

H. Atamaların Duyurulması ve Ihbariye ile Göreve Başlama

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen tayin sonuçları, e-büyüklük sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-ihtişam kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Atama kararnameleri, ^iklim milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elmek adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda ihbarname yapılacaktır. elektronik posta adresinin hatalı yahut kusurlu olması evet dahi çalışkan olmaması yerinde oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar mesul olacaktır.

3. Sözleşmeli öğretmen namına ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

3.1. Namzet tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/bildirme edilen atamaya ana (tekmil belgesi yahut diploma, varsa şekillenme belgesi, varsa akreditasyon belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 cesaret toplum bilimi, 16 itimat ruhiyat; toplum bilimi bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 yüreklilik hikmet, 16 itimat ruhsal aldığına dair vesika v.b) belgelerin aslı,

(Nokta: Ä°l yahut ilçe milli eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuruş formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya anne belgelerin uyuşup uyuşmadığını arama edecekler ve atamaya ana belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında durmak üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde nitelik Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

3.2. Serencam altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 nüsha),

3.3. mal bildirimi (toprak milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Elektronik Başvuruş Formu,

3.5. Başvuru esnasında Terbiyevi Şekillenme Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Terbiyevi Biçimlenme Belgesi,

3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına bariyer bir durumu olmadığına dayalı tamlık teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık yerleşmiş raporu,

3.7. Güncel günlü Adli Sicil Kaydını gösterir doküman, istenecektir.

4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde tamlanan vesaik ile birlikte atandıkları memleket milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. Ä°stenilen belgeleri kül olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya birlikte belgeleri natamam olanlar göreve başlatılmayacaktır.

5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri vesaik el milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına bariyer berhava bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Kat Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişgaraz murafaa kararı temin edilerek Personel Umumi Müdürlüğü Öğretmen Nasip Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği değişmeyen doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7. Göreve başlama esnasında matlup sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bire bir durumu olmadığına dair parçalanmamış teşekküllü aynı hastaneden alınacak sağlık kurulu ^raporunda kayran kayran ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar içmağara Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Tayin Kat

Başkanlığından görüş istenilecektir.

8. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları yer milli eğitim müdürlüklerine matlup belgelerle alay malay başvuruda bulunacaktır.

I. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama boş iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları nakız edilecektir.

2. Ataması tağyir edilenler, bire bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

3. Tayin şartlarını taşımadıklarının anlaşılması dolayısıyla atamaları halel edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların hesabına sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde fakül üstünlüğüne göre tayin yapılabilecektir.

İ. Tayin Süreci

1. Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Mülhak-4 Takvim’e akla yatkın kendisine gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde “personel.meb.gov.tr” adresinden car edilecektir.

Personel Umumi Müdürlüğü

Kılavuz için TIKLAYINIZ

Share: