Maliye, sınıf değişikliği taleplerini böyle frenleyecek

Programcı ve çözümleyiciler THS’ye eklendi amma mali hakları değişmedi.

Maliye Bakanlığı, sınıf değişikliği taleplerini frenlemek için, sınıf değişikliği sonrası finansal adalet artışını sağlayacak olan ekleme gösterge, mülhak ödeme ve özel hizmet tazminatı değişikliklerini yapmıyor.

Bir çok unvanda finansal artış yapılmadığı içmağara, son dönemde bazı ün mensupları taleplerini sınıf değişikliği aracılığıyla gündeme getiriyor. Programcı ve çözümleyiciler dahi bu iz gruplarından birisi….

Programcı ve çözümleyiciler, Umumi Ä°dari Hizmetler Sınıfında vadi almakta iken, 24 Temmuz 2013 günlü ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5002 sayılı Hükûmet Kararı doğrultusunda Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanlı personelin da meydan aldığı Maharet Hizmetler Sınıfı kapsamına karışma edilmiştir.

Ancak bu düzenleme THS’üstelik düzlük almak açısından bir deme ifade etse bile finansal hukuk açısından çok bile aynı meal tabir etmemektedir. Bu konudaki detayları 24 Orak Ayı 2013 tarihli haberimizde paylaşmıştık. Tıklayınız. (Bu haberde yer düzlük bir değişiklik- hizmet sınıflarının değiştirilmesi- 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Finansal haklarda aynı değişiklik olması içmağara ekleme gösterge, özel hizmet tazminatı ve melfuf ödeme kararnamesinde değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikleri şuan için Maliye Bakanlığı engellemektedir. Zira hava, buna sefer verilmesi durumunda bire bir çok patika mensubunun da aynı yolu strateji edeceğini düşünüyor.

Diğasker taraftan, Büro Memur Sen, mali haklarda artış olması içmağara yapılması gerekenleri hukuki tıpkı sağlam olarak hazırlamıştır. Ancak bu hukuki dayanıklı, Sedir gündemine gelmediği gibi serencam KPDK toplantısında birlikte ele alınmamıştır.

İŞTE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER

Share: