Mahalli idarelerde görev özne tekmil zamanlı sözleşmeli personelin ücreti düşürülebilir mi?

5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen uray personelinin ücretleri içmağara tavan belirlemesi yapılmasına rağmen aya belirlememesi yapılmamıştır. Bu konuda Amme Görevlileri Hakem Müesses ve Hazne ve Maliye Bakanlığı değişmeyen alabilme haklarına sahip olmasına rağmen herhangi bir iki hava üstelik bire bir karar almamıştır.

5393 Sayılı Şehremaneti Kanununun 49. maddesine göre belediyelerde eksiksiz zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir. Bu personele ödenecek ücretler şehremaneti meclisi tarafından belirlenmektedir. Kanun ücretler içmağara üst sınır getirmiş, alt sınır belirlememiştir. Ücretin üst sınırı aynı unvandaki amelî personele ödenecek tutarın yüzde yirmibeş fazlası olup, tavan rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yılın eş ve orak ayı ayında belirlenmektedir. Bu personel ayrıca 375 sayılı KHK nin melfuf 9. maddesinde düzenlenen ilişik ödemeden yararlanmakta, sosyal angarya sözleşmesi imzalanmış olan belediyelerde bu ödemeyi dahi almaktadır.

Şehremaneti meclisleri önceki yılda görev fail sözleşmeli personelin yeni dönemde sözleşme ücretlerini azaltabilir mi?

Belediyelerde çalışma ilişkilerinde ehliyetli düzeyde kurumsallaşma sağlanamadığından, keyfi davranışlarla karşılaşılmakta, partizanca icraat görülebilmektedir. Özellikle mahalli dümen seçimleri sonrasında belediyelerin farklı siyasal partilere geçmesi yerinde siyasi hesaplaşmalardan personel uymazlık görmekte, yer büyük mağdur birlikte belediyelerdeki istihdamın en zayıf halkasını oluşturan sözleşmeli personel olmaktadır.

Diğer taraftan, personel aylık ve ücret ödemelerinde arz çok ülkü belediyelerde yaşanmaktadır. Bırakın işçi ve sözleşmeliyi amelî memurların de aylıklarını alamadığı örnekler bulunmaktadır.

Bu açıklamalardan sonradan sorunun cevabına ati olursak, mevzuat adına şehremaneti meclisleri sözleşmeli personel ücretlerini kanunla belirlenen üst sınırı aşmamak koşuluyla belirlemekte serbesttir. Aile ayında şehremaneti meclisleri yıpranmamış aynı tayin yaparak ücretleri baştan ve elan düşük belirleyebilir. Çünki yasa ücreti tayin yetkisini belediye meclisine vermiş, ücret tavanı belirlemiş, madun sınır öngörmemiştir.

Dolgun sözleşme hükümlerinde birlikte personeli yardımcı hüküm vadi almamakta… Kamudaki tüm sözleşmeli personelin ücret artışı için genel bire bir artış oranı belirlenmiş olmasına rağmen biraz birlikte amme işvereninin kurnazlığı olarak yorumlanabilecek tıpkı şekilde şehremaneti sözleşmeli personeli kapsama alınmamıştır. Bilindiği üzere Hazne ve Maliye Bakanlığı karı ve temmuzda iki ayrı bindirim genelgesi yayımlamaktadır. Bu Genelgelerde gösterge ve katsayılar ile sözleşmeli personel ücret tavanı ve artış oranı pahalılık farkları de dikkate alınarak belirlenmektedir. Fakat uray sözleşmeli personeli içmağara ayrı bir Tamim yürürlüğe konularak şöhret bazında tavan ücretler belirlenmektedir. Yürürlükteki Kamu Görevlileri Hakem Müesses Kararında ise sıra ve sayı belirtilerek umumi artışları belirleyen Genelgeye atıf yapılmakta, bu şekilde uray sözleşmeli personeli ücretleri ayrı bire bir genelgeyle düzenlendiği içmağara bu personel genel artıştan yararlanamamaktadır. Yargıcı Müesses Kararının 4. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, “Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin bakım sözleşmesi esaslarında meydan kayran ve 4/7/2019 tarihli ve 205248 sayılı Kaynak ve Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş kâin taban ve tavan ücretleri yüzde 4 oranında artırılmıştır.” hükmü vadi almaktadır. Bu hüküm 5393’e göre şehremaneti sözleşmeli personelini kapsamamaktadır. Çünkü uray sözleşmelileri içmağara 8/7/2019 tarihli ve 210975 sayılı ayrı ayrımsız genelge yürürlüğe konulmuşdevir.

Sorunun kalıcı çözümü için 5349 sayılı Kanunun 49. maddesinde düzenleme yapılarak benzeri ayak tabanı ücret belirlenmeli veya toplu sözleşme sürecinde bu türden uygulamaları engelleyecek hükümlere saha verilmelidir.

Ücreti düşürülen sözleşmeli personel bu durumda yargı için başvurabilir. Belediye meclisi kararları üstelik yargı denetimine tabidir. Mahkemeler uygulamanın hukuka uygunluğunu değerlendirecek, kamu yararı bulunup bulunmadığına göre aynı karar verecektir. Yargının bu türden keyfi uygulamalara geçit vermeyeceğkayınbirader düşünüyoruz. Fakat sizden alıekmek imzalı incizap dilekçelerinin işleme konulması ve sözleşmenin yenilenmemesi üzere risklerin da göz önünde bulundurulması gerekecektir.

Share: