Maçlarda görev düzlük polise ücret ödenir mi?

Spor maçlarında fariza düz polis memuruna ecir ödenir mi?

Maçlarda, düz güvenliğinin bittabi sağlanacağı 6222 mahdut Sporda Hız ve Düzensizliğin Önlenmesine Dayalı Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili yön şu şekildedir:

“Bap 6(1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en son ligindeki spor kulüpleri, umumi manşet ile alay malay görev boşaltmak için güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlilerini yarışma öncesinden müsabakanın tamamlanıp peyrev ve sporcuların tahliyesine büyüklüğünde geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının çöz güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Spor kulüpleri, hususi asayiş görevlileri dışında müsabakalarda peyrev sağlığını ve emniyetini ait konularda işletmek için ayrıca pakt görevlileri bulundurmakla yükümlüdür.
(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda saha düz yükümlülüklerini yerine deklare etmek için hususi düzenlilik hizmeti satın alabilir. en üst hevesli futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması için umumi kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar bile görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ait kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üstüne, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili manşet birimince yapılır. Bu manşet görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile mecbur yerine günce harcırah miktarının iki kaskatı kadar ödeme yapılır. Bu miktar, federasyon aracılığıyla aracısız kolluk görevlilerinin namına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği mülk miktarını ilişkin spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup kıymet. İl yahut kaza spor asayiş kurulları tarafından belirlenen özel düzenlilik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların adına umumi manşet görevlisi bu şekilde görevlendirilir.
(4) Spor alanlarında görev yapacak özel asayiş görevlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 mahdut Hususi Asayiş Hizmetlerine Dayalı Kanunda belirtilen fariza ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan doğan görevlerinin ifası sırasında, özel asayiş görevlilerinin ateşli zırh taşımaları yasaktır.”

Bu maddeye göre, en üst istekli ayak topu ligi müsabakalarında manşet kuveti yani polis güçleri memuru görevlendirilmektedir. Tekrar Kanunun 6/3 fıkrası mucibince görevde olmayan polis memurları bile görevlendirilmektedir.

Ancak düzenleme hoppadak en üst heveskâr ligini kapsamaktadır.

Yapılan düzenleme mucibince, görevlendirilen polis güçleri memuruna günce yolluk miktarının iki moskof tutarında ifa yapılması gerekmektedir. Bu ödemeyi federasyon direkt adına polis memurunun namına yatırmaktadır. 1-4 aşama amacıyla harcırah miktarı 2017 yılı amacıyla 37,25 liradır. Dolaysıyla bugün itibariyle müsabaka başına 74,5 liralık ödenmelidir.

Görevlendirilecek polis güçleri memuru sayısı, fariza alan özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçemez.

Bazen ayak topu kulüpleri, görevde olmayan polis güçleri memurları arasından yapılan görevlendirmelerde ücret ödememesi yapmamaktadır. Bu halde federasyon aleyhine, önceki yürütme müdürlüğünden yürütme takibi başlatılmalı, elan sonraları birlikte Asliye hususiyet mahkemesinde dava açılmalıdır. Rize’de yaşanan aynı olayda birlikte, 2013-2014 yılı liginde Çaykur Rize Spor’un maçlarında görev düzlük ayrımsız polis güçleri memuru, sevap ödemeyen federasyon aleyhine açtığı davayı bu ay zarfında kazanmıştır.

Share: