Maaşına haciz mevrut aday memurun, görevine akıbet verilir mi?

Borçlarını ödemediği için maaşına haciz mevrut tıpkı memurun görevine akıbet verilir mi?

SORU: Arkadaşlar memurluğa atandıktan sonraları ailevi nedenlerden dolayı borç yaptım. Bankadan yüreklilik çektim. Amma şuan için bu ödemeleri daha yapamaz oldum. Bankalarda daha kredi vermiyor. Benim korkum. Aşina aday memurum çok yumruk şartlar altında memurluğu kazandım. Korkum şudur ki ödeyemediğnişane yüreklilik yüzünden vezneci beni icraya verirse ve bunun sonucunda maaşıma haciz gelmesi durumunda ne olur? Konuyla ilişkin olaraktan namzet memurken memurluktan atılır mıyım?

CEVAP: 657 sayılı Kanunda, 2011 yılında yapıulan düzenlemede, adaylık süresi içinde disiplin cezası alanların memuriyetine sonuç verileceği hüküm altına alınmıştı. Fakat bu düzenleme, daha bilahare Anayasa Mahkemesince (AYM) iptal edildi. AYM’nin nakız kararı sonrasında ise sadece aylıktan akçakesme ve merhale ilerlemesinin durdurulması cezası alanların memuriyetine sonuç verilmesi şeklinde baştan düzenleme yapıldı.

İlgili 57. konu şu şekildedir:

“Adaylık süresi içinde aylıktan akçakesme veya etap ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya izinli amirin onayı ile ilişikleri kesilir. Ä°lişikleri kesilenler ilgilendiren kurumlarca derhal Oran Personel Başkanlığına bildirilir.
Adaylık devresi içinde yahut sonunda, 56 ncı ve bu husus hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Azamet memurluğuna alınmazlar.”

Diğçeri taraftan, borçlarını ödemediği içmağara icra takibine uğrayan aynı memura ne ceza verileceği 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Borçlarını bile bile ödemeyerek hakkında yasalı yollara başvurulmasına neden olmak,” fiiline Kınama cezası verilmektedir. 5 yıl içinde 2. nöbet icraya uğrayan memura ise bu kez tıpkı mertebe ağır olan aylıktan akçakesme cezası uygulanmaktadır.

Yukarıbirlikte vadi sunulan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-Borcunuzu ödememek suretiyle yasalı yollara başvurulmasına etken olan namzet cesamet memuruna idarece kınama cezası vermesi mümkün bulunmaktadır.

2-Namzet kerem memurunun Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya merhale ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların sıkı amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetlerine son verilebilmektedir. Kınama cezası almanız halinde, memuriyetinize son verilmez.

Share: