Lise mezunları imdi kontratlı astsubay olamaz

Milli Savunma Bakanlığı kontratlı subay ve astsubay olma şartlarını düzenleyen yönetmeliği değiştirdi.

Geçmiş yönetmelikte meydan düz “Kontratlı gedikli kaynaklarını; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Boyu Düzenlilik Komutanlığının teklifi üstüne Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek medrese, yüksekokul veya çığır yüksekokulları ile arz az lise yahut dengi okulları bitirenlerden düzeltilmemiş zat kaydına göre yirmi dört yaşından nazik olmayanlar ile benzeri şartları taşıyan bilirkişi erbaşlardan, bu Yönetmelikte öngörülen özge şartları akla yatkın olanlar teşkil ayar. Kontratlı astsubayların barışta ve savaşta yurdun temas yerinde sınıfları görevini yapabilecek keyif yeteneğine erbap bulunmaları gereklidir.” şeklindeki aranjman şu şekilde değiştirilmiştir.

“Kontratlı astsubay kaynaklarını; bukağılık komutanlıkları, Uyanık Umumi Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek kesim veya branşlarda medrese, yüksekokul yahut patika yüksekokullarını bitirenlerden düzeltilmemiş erkek kaydına bakarak;
a) Dört yıl yahut elan çok kesiksiz faziletkâr öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşından,
b) Dört yıldan henüz birkaç sürekli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi ilkokul yaşından,
gün almamış olanlardan ve tıpkı şartları taşıyan eksper erbaşlardan, bu Yönetmelikte belirtilen gayrı şartları taşıyan bulunanlar dokuma paha.”

Kullanılmamış düzenlemeye bakarak artık çabucak yüksek tahsil görenler sözleşmeli astsubay olabilecektir. Kontratlı astsubay olabilmeden yaş sınırı kullanılmamış düzenlemede önlisans amacıyla 25, lisans amacıyla 27 adına düzenlenmiştir.

Share: