Lisans mezunu hemşirelerin yönetim görevlerinde öncelik hakkı var

6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 9. maddesinde “Hemşirelikle ilişik yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime ehil hemşirelerin rüçeğlek hakları vardır.” hükmü yer almaktadır. 8 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde bu hükme koşut düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikte bunun yanı sıra, hemşirelerin göre, bitirme ve sorumlulukları ayrıntılı yerine düzenlenmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

HEMŞİRELERİN GÖREVLERİ

Hemşirelerin görev, izin ve sorumlulukları yönetmeliğin 6. maddesinde sıralanmıştır. TIKLAYINIZ.

EKSPER HEMŞİRELİK

6283 sayılı Kanunun 8. maddesinde şu hüküm kayran almaktadır:

“Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilişkin lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten bilahare ehlihibre hemşire yerine çalışırlar.”

Bu hükmün açılmı yönetmelikte yapılmıştır. Buna göre kanunda düzlük kayran kapsamı kesin sıfır “meslekleriyle ilgilendiren lisansüstü eğitim” ifadesi “hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açıulan lisansüstü eğitim” namına değiştirilmiştir. Yönetmelikteki ilişkin hüküm şu şekilde vadi almıştır.

“Ehlivukuf hemşire
HUSUS 7 – (1) Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açıulan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan çıkışlı olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.
(2) Ehlivukuf hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgelik, teknik, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde rehavet alır, uygular ve değerlendirir.”

BAŞHEMŞİRELERİN GÖREVLERİ

Başhemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmeliğin 9. maddesinde sıralanmıştır. TIKLAYINIZ.

MESUL HEMŞİRELERİN GÖREVLERİ

Sorumlu hemşirelerin görev, mezuniyet ve sorumlulukları yönetmeliğin 10. maddesinde sıralanmıştır. TIKLAYINIZ.

LİSANS MEZUNLARININ ÖNCELİĞİ

Hemşire, uzman hemşire, gözetmen hemşire, mezuniyet belgesine erbap hemşire, mesul hemşire ve başhemşire gelmek üzere 5 statü bulunmaktadır. Bu statülerden yönetim görevini gösteren başhemşire, gözetmen hemşire ve sorumlu hemşire görevlendirmesinde “hemşirelikte en bir iki lisans eğitimine iyesi olmak” germektedir. Fakat kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine erbap hemşire bulunmaması halinde diğçeri hemşirelerden da görevlendirme yapılabilir.

Share: