Kurumsal alımlarda fakülte sınırlandırmaları kaldırılmalı!

Nevşehir Belediyesi özelinde kamuya girişlerde bölümler üzerinden alıma yönelik tensikat yapılmalı!

Bilindiği üzere, yükseköğretim sistemi içerisinde farklı fakülteler içerisinde bir isme sahip bölümler bulunmaktadır. Bu noktada, fakültelerin isimleri ayrımlı olup, çıkışlı olan adaylar ayrımsız yetki ve unvana haizdir. Buna dair konkre örnekleri İşletme, İktisat, Amme Idaresi kabilinden bölümler üzerinden verebiliriz. Söz Gelişi, bir yükseköğretim kurumunda bahsi sabık bölümler İşletme Fakültesi adı altında iken, başka üniversitede Açık Oturum Bilgiler Fakültesi evet da İktisadi ve İdari Ulum Fakültesi bünyesindedir.

KPSS alımlarında ebat kod kılavuzuna bakarak yalnız “büro” seçimi yapıldığından, fakülte sınırlandırılması yapılamamaktadır. Haliyle, farklı fakültelerden mezun olan benzeri sektör diplomasına cemaat cümle tercihte bulunabilmektedir. Fakat, kurumsal düzeyde yapılan alımlarda idarelerin yegâne ayrımsız medrese ile ilanını sınırlandırması aynı sektör mezunu olmalarına rağmen kâh adayların başvurusunu haliyle engellemektedir.

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız konuyu henüz da somutlaştırmak amacıyla yeknesak ilan üzerinden sorunu ortaya koymaya çalışalım. Nevşehir Belediyesi 30 Teşrinievvel 2020 tarihli Resmi Gazete’de Alımcı, Kasacı, Bilgisayar İşletmeni, Mutemet, VHKİ, Görevli ve Zabıta Memuru başlamak üzere farklı branşlarda personel almak üzere ilana çıkmıştır.

Alımcı, Kasacı, Bilgisayar İşletmeni, Mutemet, Olgun Istihzar ve Arama İşletmeni kadrolarına başvuracak adaylarda “İktisadi ve İdari Ulum Fakültelerinin rastgele Lisans programlarından yürümek” şartı aranmaktadır. Berenarı eksiksiz ve geniş katılıma imkan veren bu şartın aslında mufassal düşünüldüğünde kâh kişileri kıygın edebileceği görülmektedir.

Ülkemizdeki yükseköğretim sistemi üzerinden konuyu örneklendirecek olursak; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bazen Üniversitelerin talepleri ve bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda ve Fakülte isimlerinde farklılık gösterebildiği üzere akademisyen yeterlilikleri bakımından bu eğitimler kâh yerlerde Fakülte adı namına Yüksekokul adı ile kurularak verilmektedir. “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin” ifadesi kullanılırken bile bunun sınırlarının ve değerlendirmelerinin neye göre elbette yapılacağı üzerine de ayrı mesail yaratabileceği gözükmektedir. Şöyle ki; Ülkemizde 20 Üniversitede ‘İktisadi, İdari ve Toplumsal Ulum’ adını havi Fakülte var. Medrese ismindeki sav haricinde bu Fakültenin altında bazen Kısım mezunları var kim Fakülteden değil Yüksekokuldan çıkışlı olmuştur ama Kanun uğrunda tıpkısı hak ve yetkilere sahiptirler.

2547 az Yasa’un 43/b maddesinin “Bire Bir iz ve marifet dallarında, eğitimöğretim eden üniversitelerde, eğitim bilimi-öğretim, metod, buut, öğretim süresi ve sene içindeki değerlendirme esasları itibarıyla eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların bire bir ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üstüne; öğretmen yetiştiren birimler için tamlanan esasların tespiti Milli Terbiye Bakanlığı ile üstelik işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.” hükmü,

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Koşa Anadal, Taraf Kayırıcı ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin “d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan yahut ilgilendiren idare kurulları yoluyla içeriklerinin yer az yüzde sekseni bir olduğu tespit edilen icazetname programlarını, . rapor ayar.” hükmü, yer almaktadır.

YÖK, lisans programında kişioğlu çalışmasını sonuçlandırdı başlıklı haberimizde 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Icra Kurulu toplantısında “…Ek-1 tabloda düzlük alan kâin göz/program isimleri ile yeni seksiyon/izlence isimlerinin eşdeğer olduğuna..” değişmeyen verildiği afişe, bu çizelge YÖK’ün YÜKSEKÖĞRETİM GÖZ/PROGRAM İSİMLERİ adresinde dahi düzlük almaktadır.

Antrparantez Fakülte ismine yönelik bire bir sınırlamaya gidilmesinden muhit eğitimlerini yurtdışında tamamlayanlarla ait ayrı bir kısıtlayıcı dava ortaya çıkarmaktadır. 2547 mahdut Kanun’un 7. Maddesinin 4. fıkrasının “p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış dolay lisans, lisans ve lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek,” hükmü gereğince YÖK marifetiyle sunulan akreditasyon belgeleri şehadetname programı hesabına bakarak verilmektedir.

Başka taraftan, T.C. Anayasasının Yasa uğrunda teadül antetli 10 uncu maddesindeki “Fehamet organları ve yönetim makamları bilcümle işlemlerinde yasa uğrunda akreditasyon ilkesine makul namına muamele etmek zorundadırlar.” hükmüne karşın, Yasa uğrunda aynı türe ve yetkilere sahip diploma sahiplerinin başvurularının tamamen Fakülte adından kaynaklı engellenmesinin hile eliyle ağız ağıza kavisli benzeri istimara olduğu görülmektedir.

Şöyle kim yukarda mevzuattaki yerini açıkladığımız sorunu biraz örnekle açıklayacak olursak;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Idare Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu bir aday Nevşehir Belediyesi ilanına başvurabilecekken; İktisadi ve İdari Ulum haricindeki toplanmış 12 Medrese ve Yüksekokulun (Açıköğretim Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Ulum Fakültesi, İnsan ve Sosyete Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, İşletme ve Dalavere Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Görüşme ve Toplumsal Ulum Fakültesi, Toplumsal ve Beşeri Ulum Fakültesi, Ticari Ulum Fakültesi, Kullanışlı Bilimler Fakültesi, Kullanışlı Bilimler Yüksekokulu, Kullanışlı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu) Hile Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu namzet müracaat yapamayacak, Yasa önündeki denk doğruluk ve yetkilerini kullanamayacaklar.

daha çok bildik bire bir departman örneği verecek olursak; İktisadi ve İdari Ulum Fakültesi İşletme Bölümü mezunu tıpkı namzet bu ilana başvurabilecekken; bu medrese haricindeki 9 Fakültenin (Açıköğretim Fakültesi, Beşeri ve Toplumsal Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Ulum Fakültesi, İktisat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, İşletme ve Dalavere Bilimleri Fakültesi, Açık Oturum Bilgiler Fakültesi, Dümen Bilimleri Fakültesi) İşletme Bölümü mezunları başvuru yapamayacaklar.

İlanda maksut Medrese adını barındıran İktisat Bölümü özelinde birlikte örnek verecek olsak 7 ayrı Fakültedeki (Açıköğretim Fakültesi, İktisadi İdari Ve Sosyal Ulum Fakültesi, İktisat Fakültesi, İnsan Ve Cemiyet Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, İşletme Ve Hile Bilimleri Fakültesi, Panel Bilgiler Fakültesi) İktisat Bölümü karşımıza çıkıyor.

KAPAT X

Halbuki bu sorunun çözümü az çok basittir. Burada medrese ile sınırlandırmak yazmak adına ÖSYM yoluyla hazırlanan uzanım kod kılavuzları gibi İİBF bölümleri adına rapor edilebilecek programların ayrımsız araya getirilerek, farklı fakültelerden çıkışlı olan herkesin ilgilendiren kadrolara kıymet koşullarda müracaatına imkan verilebilecektir. Adalet terazisi akreditasyon bakımından şaşmayacak, böylece hiçbir adayın ilana müracaatı yok yere engellenmemiş olacaktır.

Bu bağlamda, ilkin Nevşehir Belediyesi özelinde sunduğumuz için Belde ve Kentçilik Bakanlığı Evcil Yönetimler Genel Müdürlüğü tutmak için kurumsal düzeyde çekicilik yapan birlik idarelere tıpkısı isimli programların başvurularını medrese düzeyinde sınırlandırmamaları üstüne müstelzim hassasiyeti göstermelerini irade ediyoruz.

Share: