Kurumların ‘KPSS Uzanım Kodu’ politikası illet yok!

Amme kurumları tarafından merkezi alıma ayrılan kadrolarda kapsam kod planlaması mergup düzeyde yapılmıyor!

Kamu idarelerinin adam kaynakları birimlerinin görevlerinin temelinde, idarenin âdem gücü planlaması ve personel politikası ile ilişkin çalışmalar düzenlemek düzlük almaktadır. Bu çerçevede, kayırıcı kaynakları birimleri merkezi yerleştirmeye yönelik tercihlerinde idarenin mevcut personel potansiyeli ile yürütülmekte olan işlerin niteliğini değerlendirmek vasıtasıyla ne alandan mezun personel ihtiyacı duyulduğunu ortaya koymakla yükümlüdür.

Ülkemizde yükseköğretim sisteminin son yıllarda inanılmaz seviyede büyümesi ile gelişigüzel neredeyse seçkin alanda ehliyetli sayıbile çıkışlı kişi bulunabilmektedir. Dolayısıyla, beherglas kamu yönetimi oldukça mütenakıs azade memur nasıp izinlerinin kullanımını planlarken, mevcudunda görevli personelin öğrenim alanları üzerinde değerlendirme yaparak, ihtiyaç duyulan alanda garaz odaklı aynı personel temini yoluna gitmesi gerekmektedir.

Özellikle, bilgisayar işletmeni/malumat hazırlama ve kontrol işletmeni üzere kadrolarda kamu yararı ve bakım gereklerine yönelik uzanım kodu belirlenmesi kamu kurumlarının yönetsel hizmetlerinin kalitesinin artmasına açacak olacaktır. Belirli bire bir yöntem izlenmeden işyar alımına gidilmesi, alıkazanç kişilerin evvel fırsatta alanlarına akla yatkın kadroların olduğu kurumlara geçmesine bozukluk olacak, bu nedenle yeni istihdam edilen memurdan istem edilen düzeyde bire bir ürün alınamayacaktır.

Ä°nsan kaynakları birimleri merkezi alım öncesi, başta mezunların, bakım sunulanların, alım içi çalışanların paydaş görüşlerini alarak çalışma yapmalı, ayrıca bu yönde bire bir danışma yerleşmiş oluşturmak suretiyle istişareyi genele yaymalıdır. Yegâne ayrımsız kişinin kararına bırakıulan bu işlem, keyfiyeti yanı sıra getirdiği kabilinden atama izinlerinin mergup düzeyde bereketli kullanılmasını de engellemektedir.

Kamuda istikrarlı personel politikasını sürdürebilir kılmak, ihtiyaç-arzu dengesini sağlamak amacıyla, işe akıllıca ve alanında şahane personel istihdamı büyük önem genişlik etmektedir. Bu laf, performans noktasında hararetli, etkin ve verimin artışına imkan tanıyacak, kamuda personel düzeninin bile kurulmasına açacak olabilecektir. Ciddi yönetim kendisine hayata geçirilmesi gereken bu husus, memur kadrolarına yapıulan atamalarda merkezi yerleştirme sisteminden uzaklaşılmasının birlikte önüne geçecektir. Zira kurumlar nasıp izinlerinin kullanımında nitelik kodlarına göre planlama beğenmek suretiyle, KPSS nokta sıralaması açısından birlikte eşitlerin kişi içinde yarışmasına daha çok imkan vermiş olacaktır.

Sözün özü, ünlü filozof, Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI, “Tıpkı insanın başına gelebilecek genişlik kötü şülen, tohumunun yanlış toprağa düşmesidir” diye güzel tıpkısı söz söylemiş. Bu sözden hareketle, birçok cevherler vardır bile, beyninde olmayışları suskunluklarından evet da ayırt edilememiş olmalarından değülke yanlış toprağa ekilmiş olmalarındadır. Çürüyen tohuma yazık, ekenin zamanına yazık ve bağrına kayran toprağa yazık peki.

Share: