Kurnaz ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı 1740 sözleşmeli Gedikli takanak

Cingöz Genel Komutanlığı 1640, Kıran Güvenlik Komuntalığı da 130 sözleşmeli astsubay kabul etmek içmağara ilana çıktı

Kurnaz Umumi Komutanlığı 1640 sözleşmeli Astsubay takanak

Cingöz Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay takanak. Serencam başvuru tarihi 28 Mart 2021

Başvuru tarihleri ( 15-28 Mart 2021) arasında gerçekleştirilecektir.

Güllabi Genel Komutanlığı ilanı içmağara tıklayınız

2019-2020 KPSS P3 fakül türünden yer beş altı 60 fakül kayran adaylar ilana başvuru yapabilecektir.

Başvurular elden vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Güllabi ve Periferi Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Gerçekleştirme Sistemi üzerinden e-Cesamet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır

Ä°nternet ortamı dışında yol aracılığıyla yahut şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır

Periferi Güvenlik Komutanlığı 130 sözleşmeli Astsubay alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanı için tıklayınız

TEMÄ°N SÜRECÄ°NDE GELIŞIGÜZEL TÜRLÜ SESLI DUYURU VE BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME www sg. gov.tr vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris Ä°NTERNET ADRESÄ° BITIRMIŞ VE SAHÄ°L GÜVENLÄ°K AKADEMÄ°SÄ° PERSONEL TEMÄ°N SÄ°STEMÄ°NDEN YAPILACAKTIR.

Share: