Kur’an Kursu Öğreticilerinin il dışı isteğe bağlı tayinleri yapılacak

2018 Yılı Ä°steğe Bağlı Aktarım Talebinde Bulunacak Kur’an Kursu Öğreticilerimizin Yeğleme ve Yerleştirme İşlemleri

2018 Yılı Ä°steğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur’an Kursu Öğreticilerimizin Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

D U Y U R U

Kur’an kursu öğreticilerimizden el içi ve dışı saha değişikliği talebinde bulunanların naklen tayin işlemleri aşağıde meydan düz usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

1) 657 sayılı Azamet Memurları Kanunu’nun değişik 58’inci maddesi hükmü uyarınca adaylık dönemleri sona ererek asli memurluğa atanmış yatmak şartıyla 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Başkanlığımız Tayin ve Kayran Değiştirme Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinde belirlenen süreleri tümleç Kur’an kursu öğreticilerimizden atandıkları illerde altı ayı tamamlamış bulunanlar ülke içi, iki yılı tamamlamış bulunanlar ise iklim dışı düz değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

2) Ä°l içi ve dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur’an kursu öğreticilerimizin, 1-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında bağlı bulundukları Ä°l Müftülüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

3) Ä°htiyaç Odaklı 4-6 Yaş Grubu Öğrencilerine yönelik eğitim-öğretim verilen Kur’an kurslarına tercihte bulunabilmek içmağara Ä°lahiyat Fakültesi, Ä°lahiyat Ön Lisans ya da Ä°mam Dil Cambazı Lisesi mezunu oluşmak kaydıyla çocuk eğitimiyle ilgili arz beş altı 296 saat ve üzeri vesika ve sertifikaya ehil olma şartı aranmaktadır.

4) Ä°steğe bağlı saha değişikliği talebinde bulunacak Kur’an kursu öğreticilerimiz, başvuru bilgilerini arama ederek “Kur’an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu” isimli Katma 6 Formun onaylı suretini, müracaatta bulundukları Ä°l Müftülüklerinden teslim alacaklardır.

5) Nakil talebi kapsamında yapılacak aktivasyon işlemlerinde Kur’an kursu öğreticilerimizin, bilgilerini satır satır kontrol etmeleri gerekmektedir. Hırçın bir durumda tartı, kişilerin kendilerine ilişik olacaktır.

6) Meydan değişikliği talebinde bulunacak Kur’an kursu öğreticilerimiz, 11-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden kişisel kullanıcı hesapları vasıtasıyla 10 Kur’an kursu tercihi yapabileceklerdir.

7) Tercihlere yerleştirme işlemleri Mülhak 6 Format puanı en yüksek olandan başlanmak kanalıyla Başkanlığımızca elektronik beyin ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşkapik olması durumunda sırasıyla MBSTS puanı yer yüksek olana, görev yılı aşkın olana, hafız olana, öğrenim düzeyi yüksek olana ve yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

8) Ä°l içi ve dışı aktarım talebinde bulunacak Kur’an kursu öğreticilerimiz, yerleştirme sonuçlarını 29 Ağustos 2018 tarihinde kullanıcı hesaplarından öğrenebileceklerdir.

9) Tercihlerine yerleştirmesi yapıulan Kur’an kursu öğreticilerimizin aktarım işlemleri, yerleştikleri Ä°l Müftülükleri tarafından 29 Ağustos07 Eylül 2018 tarihleri arasında tekemmül ettirilecektir.

10) Tercihlerine yerleşemeyen Kur’an kursu öğreticilerimiz, talepte bulunmaları halinde tercihte bulundukları illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine re’sen yerleştirilebileceklerdir.

Ä°lgililere duyurulur.

KAPAT X

DİB İnsan Kaynakları Umumi Müdürlüğü

Share: